Personvern

Canons fokus på personvern

Canon tar sitt ansvar for å beskytte personvernet til individer og behandlingen av deres personlige informasjon på alvor. Canon gjennomgår og oppdaterer om nødvendig sine prinsipper og sin praksis for databeskyttelse på jevnlig basis. Canon behandler individers personlige opplysninger for en rekke ulike formål. Disse beskrives i de relevante merknadene nedenfor avhengig av hva slags forhold du har med oss. Nedenfor finner du en liste over gjeldende merknader.


Nyeste personvernmerknader

Canons personvernmerknad for forbrukere

Canons personvernmerknad for bedrifter

Personvernmerknad for rekruttering

Retningslinjer for informasjonskapsler