Personvern

Canons fokus på personvern

Canon tar sitt ansvar for å beskytte personvernet til individer og behandlingen av deres personlige informasjon på alvor. Canon gjennomgår og oppdaterer om nødvendig sine prinsipper og sin praksis for databeskyttelse på jevnlig basis. Canon behandler individers personlige opplysninger for en rekke ulike formål. Disse beskrives i de relevante merknadene nedenfor avhengig av hva slags forhold du har med oss. Nedenfor finner du en liste over gjeldende merknader.


Nyeste personvernmerknader

Canons personvernmerknad for forbrukere

Canons personvernmerknad for bedrifter

Personvernmerknad for rekruttering

Retningslinjer for informasjonskapslerDu har rett til å korrigere, oppdatere eller slette dine data. Hvis du har en Internett-konto, for eksempel en Canon ID-konto, kan du gjøre dette ved å logge deg på kontoprofilen din. Hvis du ikke har noen konto, kan du bruke en av de følgende adressene for å sende oss forespørselen din på e-post.

Consumer.deletions.corrections@canon-europe.com

business.deletions.corrections@canon-europe.com


Hvis du har flere spørsmål eller henvendelser om Canon-personvern, også om retten til tilgang, kan du kontakte oss på DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com