Varsel om delvis gjenopptakelse av tjenesten for image.canon

Takk for at du bruker image.canon.


30. juli 2020 oppdaget vi et problem som omfatter den langsiktige lagringsplassen (10 GB) på image.canon. Vi stengte ned mobilapplikasjonen og nettlesertjenesten for image.canon midlertidig for å undersøke problemet. Da vi var ferdige med undersøkelsene våre, oppdaget vi at enkelte bilde- og videofiler som var lagret i den langsiktige lagringsplassen (10 GB) før 16. juni 2020 kl. 09.00 (JST) var gått tapt. Vi bekreftet imidlertid at dette ikke omfattet miniatyrbildene for de berørte filene, og at ingen bildedata ble lekket.


Da problemet som førte til tapet av bilde- og videofilene var løst, åpnet vi image.canon tjenesten igjen per 4. august 2020.


Miniatyrbildene for disse tapte bildefilene kan nå vises, men de kan ikke lastes ned eller overføres. Hvis en bruker prøver å laste ned eller overføre en miniatyrbildefil, kan det hende det vises en feilmelding. Vi jobber for øyeblikket med tekniske mottiltak.


Automatisk overføring av stillbilder og videofiler fra speilløse systemkameraer av typen EOS R5 og R6, i tillegg til umiddelbar opplasting fra kompatible Canon-kameraer, er også tilgjengelig.


Du finner kontaktinformasjon for Canon her: https://www.canon.no/support/consumer_products/contact_support/


Vi beklager ulempene dette medfører.