SBTi godkjenner Canons mål for utslippsreduksjon

SBTi (Science Based Targets initiative) har validert og godkjent Canons mål for å redusere selskapets egne CO2-utslipp, De bekrefter at disse er i tråd med Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.

Main logo

Canon-konsernets vitenskapsbaserte klimamål er validert av SBTi. Dette er selskapets mål om en absolutt reduksjon på 42 % for direkte og indirekte utslipp (scope 1 og 2) og 25 % reduksjon for indirekte utslipp (scope 3, kategori 1 og 11) med utgangspunkt i 2022.
Canon jobber også videre med å redusere CO2-utslippene i tråd med Canons kortsiktige miljømål og standardene til SBTi og bidra til avkarboniseringen av samfunnet generelt.

I tillegg til SBTi-målene har Canon som mål å redusere CO2-utslippene i livssyklusen for hvert produkt med 3 % år for år. Det vil tilsvare en halvering av utslippene fra 2008 til 2030. Selskapet er per i dag i rute for å nå dette målet med en gjennomsnittlig forbedring på 4,1 % per år fra 2008 til 2022. Den akkumulerte reduksjonen siden 2008 er på 43 %.

På lang sikt har Canon forpliktet seg til å jobbe for en lavkarbon-fremtid og har som mål å redusere CO2-utslippene til netto null innen 2050.

Du kan lese mer om Canons bærekraftsmål her.

SBTi er et globalt initiativ som hjelper bedrifter med å sette mål for klimagassreduksjon basert på klimavitenskap. UNGC (FNs Global Compact), WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) og CDP administrerer initiativet i fellesskap.