Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MG3140

Noen tilgangspunkter (ofte kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (som står for Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er den enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, velger du Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp. Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
    Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard USB-tilkoblingsmetode.

  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1


Kontroller at skriveren er slått på.

Hvis strømmen er på, lyser LED-lampen som vist i illustrasjonen nedenfor.1. Trykk på og hold nede knappen [Maintenance] (Vedlikehold) (A) på skriveren i cirka 5 sekunder.2. Kontroller at LED-lampen blinker som vist i illustrasjonen nedenfor.Trinn 2


1. Trykk på knappen [Fit to Page] (Tilpass til side) (A).2. Kontroller at LED-lampen blinker som vist i illustrasjonen ovenfor, og trykk deretter på knappen [WPS] på tilgangspunktet innen to minutter.
Du finner mer detaljert informasjon om det å trykke på WPS-knappen i brukerveiledningen for tilgangspunktet.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.


3. Når den trådløse tilkoblingen er fullført, lyser LED-lampen i cirka 3 sekunder, og endrer deretter til 1, som vist i illustrasjonen under. Kontroller at den blå Wi-Fi -lampen på skriveren også lyser.Hvis en av feilkodene nedenfor vises på LED-lampen (lampen blinker vekselvis mellom bokstaven E etterfulgt av et nummer, og deretter enda et nummer), trykker du på [Black] (Sort) eller [Colour] (Farge) for å forkaste feilen, og gjentar deretter trinn 1 og 2.

Bestemte feildetaljer:

Feil E, 2, 1.Denne feilen vises når konfigurasjon av trådløs tilkobling ikke ble fullført innen to minutter etter at du trykket på WPS-knappen.

  • Er tilgangspunktet slått på? Hvis tilgangspunktet allerede er slått på, slår du det av og deretter på igjen.Feil E, 2, 3.Denne feilen vises når flere WPS-tilgangspunkt oppdages. Vent en liten stund, og konfigurer deretter WPS-innstillingene på nytt.

Hvis du har mer enn ett tilgangspunkt, trykker du på knappen [WPS] på ett av tilgangspunktene.


Bekreftelse av nettverksinnstillinger


For å bekrefte at skriveren er koblet til det trådløse nettverket, kan du skrive ut nettverksinnstillingene for skriveren:

1. Kontroller at skriveren er slått på.

2. Legg i ett ark av typen A4 eller Letter.

3. Trykk på knappen [Maintenance] (Vedlikehold) (A) gjentatte ganger til LED-lampen viser4. Trykk på knappen [Colour] (Farge) eller knappen [Black] (Sort).

Kontroller at Tilkobling indikerer Aktiv og at SSID (navnet på det trådløse nettverket) viser riktig navn på det trådløse nettverket.


Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG3140.


Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard USB-tilkoblingsmetode

Trinn 1


1. Sett inn CD-en som fulgte med skriveren, og kjør konfigurasjonen.

Windows-brukere – Hvis konfigurasjons-CD-ROM-en ikke kjører automatisk, må du sette inn CD-ROM-en i datamaskinen på nytt og klikke på [My Computer] (Min datamaskin), velge CD-ROM -en, og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-brukere – dobbeltklikk på [Canon_IJ]. Dobbeltklikk på [MSETUP4.EXE] når valgvinduet åpnes.


Mac-brukere - dobbeltklikk på ikonet [Canon_IJ] ikonet på skrivebordet. Når valgvinduet åpnes, klikker du på [SETUP] (Konfigurasjon) for å starte koblingen for nedlasting av programvaren.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren ved å velge den relevante fanen nedenfor.


2. Når det første skjermbildet vises, klikker du på [Next] (Neste).
3. Velg [Wireless Connection] (Trådløs tilkobling) som tilkoblingsmetode.
4. Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på [Next] (Neste).
Trinn 2


1. Klikk på [Connect to the network] (Koble til nettverket).
2. Trykk på og hold nede knappen [Maintenance] (A) på skriveren i cirka 5 sekunder.Klikk deretter på [Next] (Neste).


3. Kontroller at LED-lampen blinker som vist i illustrasjonen under.Klikk deretter på [Next] (Neste).


4. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Wireless Setupt Using the USB Cable] (Trådløs konfigurasjon ved hjelp av USB-kabel).
5. Når følgende skjermbilde vises, velger du region og klikker deretter på [Next] (Neste).
6. Når følgende skjermbilde vises, velger du språk og klikker deretter på [Next] (Neste).
7. Når det neste skjermbildet vises, velger du programvaren du vil installere, og klikker deretter på [Next] (Neste). Hvis du ikke er sikker på hvilken programvare du vil installere, trenger du ikke bekymre deg. Du kan alltid avinstallere programvaren på et senere tidspunkt hvis du ønsker det.
8. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Yes] (Ja) for å godta lisensavtalen for sluttbrukere.
9. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Next] (Neste).


Windows-brukere
Mac-brukere
Trinn 3


1. Når følgende skjermbilde vises, kobler du skriveren til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Dette er kabelen med symbolet på kontakten.


WindowsMac(Mac-brukere: klikk på [Next] (Neste)).


2. Når datamaskinen har oppdaget skriveren, vil følgende skjermbilde vises. navnet på tilgangspunktet datamaskinen er koblet til, vises (og xxxxxxxxxxxxx vises). Hvis dette er det trådløse nettverket som skriveren skal koble til, klikker du på [Ja]. Hvis ikke, klikker du på [No (Nei).


WindowsMac<Bare for Mac-brukere>

Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Allow] (Tillat).
3. Når følgende skjermbilde vises, kobler du skriveren fra datamaskinen og klikker på [Next] (Neste).


WindowsMac
4. Følgende skjermbilde viser skrivermodellen din og navnet (eller SSID) på det trådløse nettverket.


Windows
MacKlikk på [Complete] (Fullfør). Klikk på [OK].

Dette avslutter konfigurasjonen for Windows


<Bare for Mac-brukere>

Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Add Printer] (Legg til skriver).På neste skjermbilde velger du driverversjonen [Canon IJ Network] og klikker på [Legg til].Dette avslutter konfigurasjonen for Mac.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Gjenopprette nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene:

Vær oppmerksom på at initialisering sletter alle nettverksinnstillinger på maskinen, slik at utskrift eller skanning fra en datamaskin i nettverket ikke vil være mulig før skriveren konfigureres på nytt med nye nettverksinnstillinger.

1. Trykk på knappen [Maintenance] (Vedlikehold) (A) gjentatte ganger til LED-lampen viser2. Trykk på knappen [Colour] (Farge) eller knappen [Black] (Sort).


Nettverksinnstillingene er nå initialiserte.

Nettverksinnstillingene er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre denne prosessen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Feedback