PIXMA MG5650 – konfigurasjon av trådløs tilkobling

Enkelte tilgangspunkter (noen ganger kalt ruter eller hub) har en knapp merket WPS. Dette står for Wi-Fi Protected Setup, og er en funksjon for automatisk tilkobling.

Den gjør at enheter med tillatelse, for eksempel PIXMA MG5650, kan koble til nettverket uten at du må angi et passord. Dette er en rask og enkel måte å koble til enheter på.

Dette er den klart enkleste måten å koble til PIXMA MG5650 på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis ruteren ikke støtter WPS, kan du lese Standard tilkoblingsmetode nedenfor for å få alternative instruksjoner for hvordan du kobler til PIXMA MG5650.


WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.

Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN].

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).

Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK]-knappen.

Den blå Wi-Fi-lampen lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.

Trinn 4

1. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på og holder nede [WPS]-knappen på tilgangspunktet i cirka 5 sekunder. Deretter slipper du knappen.
Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.

2. Trykk på [OK]-knappen på skriveren innen to minutter.
Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når meldingen [Koblet til tilgangspunktet] vises på skjermbildet som vist nedenfor, trykker du på [OK]-knappen for å fullføre konfigurasjonen.

Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.
Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG5650.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned håndbøkene og programvaren

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.Standard tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Trykk på knappen [Home] (Hjem) (A) på skriveren.

Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN].

2. Trykk på den venstre funksjonsknappen (B).

Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Konfigurer trådløst LAN] og trykker på [OK]-knappen.

Den blå Wi-Fi-lampen lyser når trådløs tilkobling er aktivert.

Trinn 4

1. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på [Stopp/Tilbakestill]-knappen.

2. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Standard konfigurasjon)] og deretter trykker du på [OK]-knappen for å starte standard konfigurasjon.

Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

3. Bruk knappene [] til å velge tilgangspunkt, som er navnet (eller SSID) på nettverket, og trykk deretter på [OK]-knappen.

Navnet på det trådløse nettverket vises som xxxx

Hvis du er usikker på navnet til det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til.

Hvis du ikke ser nettverket i listen, kan du trykke på venstre funksjonsknapp for å velge [Search again] (Søk på nytt).

Et av skjermbildene nedenfor skal vises på skriveren, avhengig av hvilken sikkerhetsmetode tilgangspunktet bruker.

4. Trykk på knappen [OK] for å angi/redigere nettverkspassordet.

5. Angi nettverkspassordet (WEP-nøkkel eller tilgangskode) for det trådløse nettverket.
Husk å skille mellom små og store bokstaver.

Du kan skrive inn tegn når tastaturet vises på skriverens LCD-skjerm. Følg fremgangsmåten nedenfor.

a. Husk å skille mellom små og store bokstaver. Trykk på funksjonsknappen i midten (A) for å veksle mellom små bokstaver, store bokstaver og tall.
b. Bruk knappene [  ] (B) for å velge et tegn fra tastaturet. Trykk deretter på [OK]-knappen for å velge tegnet og gå videre til det neste.
c. Gjenta trinn a og b for å angi flere tegn.

6. Når du har angitt nettverkspassordet, trykker du på venstre funksjonsknapp for å velge [Done] (Ferdig).

7. Nettverkspassordet vises. Bekreft at opplysningene du har angitt er riktige.
Hvis du gjør en feil, trykker du på [OK] for å redigere passordet.

8. Trykk på den venstre funksjonsknappen [End Setup] (Avslutt konfigurasjon).

9. Når det venstre skjermbildet vises, trykker du på knappen [OK].

Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling. 

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG5650.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned håndbøkene og programvaren

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.