Enkelte tilgangspunkter (noen ganger kalt ruter eller hub) har en knapp merket WPS. Dette står for Wi-Fi Protected Setup, og er en funksjon for automatisk tilkobling.

Den gjør at enheter med tillatelse, for eksempel PIXMA MP495, kan koble til nettverket uten at du må angi et passord. Dette er en rask og enkel måte å koble til enheter på.

Dette er den klart enkleste måten å koble til PIXMA MP495 på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor lese WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til via denne metoden.

Hvis ruteren ikke støtter WPS, kan du lese Standard tilkoblingsmetode nedenfor for å få alternative instruksjoner for hvordan du kobler til PIXMA MP495.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

Trinn 1

Kontroller at skriveren er slått på.

Hvis strømmen er på, lyser LED-lampen som vist i illustrasjonen nedenfor.

1. Trykk på og hold nede knappen [Maintenance] (A) på skriveren i cirka 5 sekunder.

2. Kontroller at LED-lampen blinker som vist i illustrasjonen under.

Trinn 2

1. Trykk på knappen [Fit to Page] (Tilpass til side) (A).

2. Kontroller at LED-lampen blinker som vist i illustrasjonen over, og trykk deretter på knappen [WPS] på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Du finner mer detaljert informasjon om det å trykke på WPS-knappen i brukerveiledningen for tilgangspunktet.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når trådløs tilkoblingen er fullført, lyser LED-lampen i cirka 3 sekunder, og endrer deretter til 1, som vist i illustrasjonen under. Kontroller at den blå Wi-Fi -lampen på skriveren også lyser.

Hvis en av feilkodene nedenfor vises på LED-lampen (lampen blinker vekselvis mellom bokstaven E etterfulgt av et nummer, og deretter enda et nummer), trykker du på [Black] (Sort) eller [Colour] (Farge) for å forkaste feilen, og gjentar deretter trinn 1 og 2.

Bestemte feildetaljer:

Feil E, 2, 1.

Denne feilen vises når konfigurasjon av trådløs tilkobling ikke ble fullført innen to minutter etter at du trykket på WPS-knappen.

  • Er tilgangspunktet slått på? Hvis tilgangspunktet allerede er slått på, slår du det av og deretter på igjen.

Feil E, 2, 3.

Denne feilen vises når flere WPS-tilgangspunkt oppdages. Vent en liten stund, og konfigurer deretter WPS-innstillingene på nytt.

Hvis du har mer enn ett tilgangspunkt, trykker du på knappen [WPS] på ett av tilgangspunktene.

Bekreftelse av nettverksinnstillinger

For å bekrefte at skriveren er koblet til det trådløse nettverket, kan du skrive ut nettverksinnstillingene for skriveren:

1. Kontroller at skriveren er slått på.

2. Legg i et vanlig papir med størrelsen A4 eller Letter.

3. Trykk på knappen [Maintenance] (Vedlikehold) (A) gjentatte ganger til LED-lampen viser

4. Trykk på knappen [Colour] (Farge) eller knappen [Black] (Sort).

Kontroller at Tilkobling indikerer Aktiv og at SSID (navnet på det trådløse nettverket) viser riktig navn på det trådløse nettverket.


Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.


Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MP495.

Hvis du ikke har installerings-CD-en som fulgte med produktet, kan du laste ned håndbøker og programvaren ved å velge produktet på siden for PIXMA-serien.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard USB-tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Sett inn CD-en du fikk med skriveren, og kjør konfigurasjonen.

Windows-brukere – Hvis konfigurasjons-CD-ROM-en ikke kjører automatisk, må du sette inn CD-ROM-en i datamaskinen på nytt og klikke på [My Computer] (Min datamaskin), velge CD-ROM -en, og dobbeltklikke på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-brukere – Dobbeltklikk på [Canon_IJ]. Dobbeltklikk på [MSETUP4.EXE] når valgvinduet åpnes.

Mac-brukere - dobbeltklikk på ikonet [Canon_IJ] ikonet på skrivebordet. Når valgvinduet åpnes, klikker du på [SETUP] (Konfigurasjon) for å starte koblingen for nedlasting av programvaren.

Hvis du ikke har installerings-CD-en som fulgte med produktet, kan du laste ned håndbøker og programvaren ved å velge produktet på siden for PIXMA-serien.

2. Når det første skjermbildet vises, klikker du på [Next] (Neste).

3. Velg [Wireless Connection] (Trådløs tilkobling) som tilkoblingsmetode.

4. Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på [Next] (Neste).

Trinn 2

1. Klikk på [Connect to the network] (Koble til nettverket).

2. Trykk på og hold nede knappen [Maintenance] (A) på skriveren i cirka 5 sekunder.

Klikk deretter på [Next] (Neste).

3. Kontroller at LED-lampen blinker som vist i illustrasjonen under.

Klikk deretter på [Next] (Neste).

4. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Wireless Setupt Using the USB Cable] (Trådløs konfigurasjon ved hjelp av USB-kabel).

5. Når følgende skjermbilde vises, velger du region, og klikker deretter på [Next] (Neste).

6. Når følgende skjermbilde vises, velger du språk, og klikker deretter på [Next] (Neste).

Trinn 3

1. Når det neste skjermbildet vises, velger du programvaren du vil installere, og klikker deretter på [Next] (Neste). Hvis du ikke er sikker på hvilken programvare du vil installere, trenger du ikke bekymre deg. Du kan alltid avinstallere programvaren på et senere tidspunkt hvis du ønsker det.

2. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Yes] (Ja) for å godta lisensavtalen for sluttbrukere.

3. Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Next] (Neste).

Windows-brukere Mac-brukere

4. Når følgende skjermbilde vises, kobler du skriveren til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Dette er kabelen med symbolet på kontakten.

Windows


Mac

(Mac-brukere: klikk på [Next] (Neste)).

5. Når datamaskinen har oppdaget skriveren, vil følgende skjermbilde vises. navnet på tilgangspunktet datamaskinen er koblet til, vises (og xxxxxxxxxxxxx vises). Hvis dette er det trådløse nettverket som skriveren skal koble til, klikker du på [Ja]. Hvis ikke, klikker du på [No (Nei).

Windows


Mac

<Bare for Mac-brukere>

Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Allow] (Tillat).

6. Når følgende skjermbilde vises, kobler du skriveren fra datamaskinen og klikker på [Next] (Neste).

Windows


Mac

7. Følgende skjermbilde viser skrivermodellen din og navnet (eller SSID) på det trådløse nettverket.

Windows Mac

Klikk på [Complete] (Fullfør). Klikk på [OK].

Dette avslutter konfigurasjonen for Windows

<Bare for Mac-brukere>

Når følgende skjermbilde vises, klikker du på [Add Printer] (Legg til skriver).

På neste skjermbilde velger du driverversjonen [Canon IJ Network] og klikker på [Legg til].


Dette avslutter konfigurasjonen for Mac.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Back to top


Feedback