Utvidet garantiordning for projektor

Alle Canon-projektorer som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS": EU, Island, Lichtenstein, Norge) og Sveits, er dekket av Canons tre års europeiske garantisystem (EWS). Canon EWS garanterer at dersom produktet krever reparasjon innen de første tre årene, vil Canon dekke alle materialkostnader og arbeidskostnader. Men den standard EWS-avtalen krever at produktet returneres til et autorisert reparasjonssenter på kundens egen regning. Dersom en reparasjon skulle vise seg å være et uøkonomisk tiltak, kan Canon velge å erstatte produktet med en ny modell med tilsvarende eller bedre spesifikasjoner. EWS-programmet i seg selv gir ingen ekstra støtte til kunden under reparasjonstiden.

For XEED og LX-monteringsmodeller som er kjøpt i EØS eller Sveits, vil du om mulig, i tillegg til det ovennevnte, få tilbud om en gratis tre års utvidet garantiordning for projektor, slik at kunden får en låneprojektor neste dag* når produktet blir sendt til reparasjon. Denne utvidede garantiordningen for projektor er bare tilgjengelig i de kvalifiserte landene og for de kvalifiserte modellene i listen nedenfor. Der det er aktuelt, har kunden rett til å motta en låneprojektor med samme eller bedre spesifikasjoner mens den ødelagte enheten blir reparert innen tre år etter kjøp, og kunden kan presentere gyldig bevis på kjøpet. Den ødelagte enheten returneres etter reparasjonen. Låneprojektoren er ikke en permanent erstatning.

* "Neste dag" betyr at dersom det er mulig, vil låneprojektoren leveres dagen etter du har sendt forespørselen, dersom du sendte forespørselen før 11.00, og to dager etter at du har sendt forespørselen dersom du sendte forespørselen etter 11.00, i helgen eller på en offentlig høytidsdag. Denne lånetjenesten er underlagt fullstendige vilkår og betingelser.

Utvidet garantiordning for projektor

 1. Den utvidede garantiordningen for projektor tilbys i tillegg til det standard EWS-tilbudet (uten at EWS-vilkårene endres). Tjenesten gir kunden en låneprojektor i det tidsrommet produktet blir reparert, under disse bestemte tilleggsvilkårene og -betingelsene. Tjenesten kan bare løses inn innen tre år fra den originale kjøpsdatoen.
 2. Dette tilbudet gjelder bare for produkter som er laget for import og salg av Canon i EU-land og Island, Lichtenstein, Norge og Sveits. Det er bare mulig å opprette krav i henhold til den utvidede garantiordningen for projektor så lenge produktet er kjøpt i et av disse landene.
 3. Tjenesten dekker projektorene XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST og LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z og LX-MU800Z, inkludert medisinske utgaver. Den kan ikke overføres til andre produkter, og den kan heller ikke erstattes av et pengebeløp.
 4. Tjenesten er bare tilgjengelig i følgende kvalifiserte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. 
 5. I Estland, Latvia og Litauen er den utvidede garantiordningen for projektor bare tilgjengelig for kvalifiserte projektormodeller som er kjøpt fra og med 01.01.2016. 
 6. Du må presentere bevis for kjøpet for å starte den utvidede garantiordningen for projektor. Canon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantitjeneste (eller starte den utvidede garantiordningen for projektor) dersom de relevante dokumentene ikke kan fremskaffes, eller hvis informasjonen i dem er ufullstendig eller ugyldig.
 7. Den utvidede garantiordningen for projektor kan enten startes av kunden eller av systemintegratoren som monterte produktet.
 8. Alle forespørsler om å løse inn denne tjenesten må rettes til din lokale Canon-brukerstøtte over telefon.
 9. En representant fra Canons brukerstøtte kan be om ytterligere informasjon for å fastslå årsaken til feilen, før låneproduktet sendes.
 10. "Neste dag" betyr at dersom det er mulig, vil låneproduktet leveres dagen etter du har sendt forespørselen, dersom du sendte forespørselen før 11.00, og to dager etter at du har sendt forespørselen dersom du sendte forespørselen etter 11.00, i helgen eller på en offentlig høytidsdag.
 11. Kunden eller systemintegratoren må arrangere henting av den mangelfulle enheten så snart låneproduktet er mottatt.
 12. Kunden eller systemintegratoren er ansvarlig for å sørge for at låneprojektoren returneres til Canon innen fem dager etter at den reparerte enheten er returnert.
 13. Under normale omstendigheter vil alle fraktkostnader bli dekket av Canon.
 14. Canon vil ikke være ansvarlig for fjerning eller ny montering av den opprinnelige projektoren eller låneproduktet.
 15. Canon tilbyr låneprojektorer til kunder eller systemintegratorene deres underlagt Canons standard lånevilkår, som de anses å ha godtatt dersom de godtar tilbudet om en låneprojektor under den utvidede garantiordningen for projektor. Kunden eller systemintegratoren må sørge for at alle gjenstander returneres i samme stand som de ble levert i, og er ansvarlige for eventuelle tap, skader eller tyveri av låneutstyr og kan bli forpliktet til å refundere Canon for reparasjon eller erstatning. Kunder eller systemintegratorer bør vurdere å skaffe en passende forsikring som kan dekke alt av utstyr de låner.
 16. Tilbudet påvirker ikke lovbestemte rettigheter som følger av gjeldende nasjonalt lovverk.
 17. Dette tilbudet leveres av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland.
 18. Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres og tolkes i samsvar med den relevante lovgivningen i landet der produktet brukes og tjenestene leveres, og eventuelle tvister i forbindelse med den utvidede garantiordningen for projektor er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene for jurisdiksjonen.

Oversikt over vanlige spørsmål om utvidet garantiordning for projektor

Sp:  Hvor er den utvidede garantiordningen for projektor tilgjengelig?

Sv: Tjenesten er bare tilgjengelig i følgende kvalifiserte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Fra og med 01.01.2016 kan kunder i Estland, Latvia og Litauen benytte seg av den utvidede garantiordningen for projektor. I disse landene kan tjenesten bare brukes for kvalifiserte projektormodeller som er kjøpt fra og med 01.01.2016.


Sp: Hvem kan sette i gang den utvidede garantiordningen for projektor?

Sv: Enten kunden eller systemintegratoren deres kan sette i gang prosessen når en feil på produktet blir funnet. Låneproduktet vil bli levert når et ødelagt produkt har blitt analysert (underlagt de fullstendige vilkårene og betingelsene) og tilbudet om en låneenhet har blitt akseptert.


Sp: Hvem skal jeg kontakte for å sette i gang den utvidede lånegarantien for projektorer?

Sv: Kunder eller systemintegratorer bør kontakte den aktuelle lokale Canon-brukerstøtten. Canon vil registrere all relevant informasjon (f.eks. detaljer om mangler) og utføre undersøkelsene på første nivå av mulig årsak til problemet. Hvis feilen vedvarer, vil Canon-kundestøtten på andre nivå kontakte kunden eller systemintegratoren. Hvis det påvises mangel og reparasjon anbefales, vil vi tilby et tilsvarende produkt (eller et produkt med bedre spesifikasjoner) som låneenhet.


Sp: Hvor lang tid tar det før låneprojektoren kan leveres?

Sv: Hvis det er mulig, vil låneprojektoren leveres dagen etter du har sendt forespørselen, dersom du sendte forespørselen før 11.00, og to dager etter at du har sendt forespørselen dersom du sendte forespørselen etter 11.00, i helgen eller på en offentlig høytidsdag.


Sp: Hvor blir låneprojektoren levert?

Sv: Låneprojektorer kan enten leveres til systemintegratoren eller direkte til kunden (hvis kunden har de tekniske ferdighetene til å utføre monteringsarbeid).


Sp: Hva skjer etter at låneprojektoren er mottatt?

Sv: Når du hat mottatt låneprojektoren, er systemintegratoren eller kunden ansvarlig for at den mangelfulle projektoren returneres til Canon. Du vil motta fraktetiketter for det ødelagte produktet, og det bør plasseres i fraktkartongen du har mottatt. Fraktselskapet må kontaktes for å avtale henting av det ødelagte produktet så fort som mulig. Under normale omstendigheter vil alle fraktkostnader bli dekket av Canon.


Sp: Hva skjer etter at den ødelagte projektoren er reparert?

Sv: Systemintegratoren eller kunden er ansvarlig for at låneprojektoren returneres til Canon innen fem dager etter at den reparerte enheten er returnert. Du vil motta fraktetiketter for låneproduktet, og det bør plasseres i fraktkartongen du har mottatt. Fraktselskapet må kontaktes for å avtale henting av låneproduktet. Under normale omstendigheter vil alle fraktkostnader bli dekket av Canon.


Sp: Hvem er ansvarlig for å fjerne den mangelfulle projektoren og montere den på nytt etter at reparasjonen er gjennomført?

Sv: Canon har ikke ansvaret for å fjerne den opprinnelige projektoren eller montere den på nytt. Dette er ansvaret til kunden eller systemintegratoren.


Sp: Hvem er ansvarlig for å montere låneprojektoren og fjerne den etter at reparasjonen er gjennomført?

Sv: Canon vil ikke være ansvarlig for montering eller fjerning av låneprojektoren. Dette er ansvaret til kunden eller systemintegratoren.


Sp: Hva må jeg ta hensyn til hvis låneenheten forsvinner, blir skadet eller blir stjålet?

Sv: Canon tilbyr låneprojektorer til kundene eller systemintegratorene deres underlagt Canons standard lånevilkår, som de anses å ha godtatt dersom de godtar tilbudet om en låneprojektor under den utvidede garantiordningen for projektor. Kunden eller systemintegratoren må sørge for at alle gjenstander returneres i samme stand som de ble levert i, og er ansvarlige for eventuelle tap, skader eller tyveri av låneutstyr og kan bli forpliktet til å refundere Canon for reparasjon eller erstatning. Kunder eller systemintegratorer bør vurdere å skaffe en passende forsikring som kan dekke alt av utstyr de låner.

I tabellen nedenfor ser du landene som tilbyr den utvidede garantiordningen for projektor. Du kan se mer informasjon i de fullstendige vilkårene og betingelsene. Du finner kontaktinformasjonen for hvert land nedenfor.

Vær oppmerksom på at den utvidede garantiordningen for projektor kun er tilgjengelig for kvalifiserte produkter, der det er tilgjengelig.

Land Kontaktinformasjon for kundestøtte
Østerrike

+43 1 360 277 45 67

Canon Østerrike

Belgia

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (nederlandsk)
Canon Belgia (fransk)

Tsjekkia

+420 296 335 619

Canon Tsjekkia

Danmark

+45 70 20 55 15

Canon Danmark

Estland

+372 630 0530
Overall

Finland

+358 (020) 366 466
(Samtalene belastes 0,15 cent/min hvis du ringer fra fasttelefon. Kostnader fra mobiltelefon avhenger av mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren for å få mer informasjon.)

Canon Finland

France

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrike

Tyskland

069 2999 3680

Canon Tyskland

Ungarn

+36 (06)1 235 53 15

Canon Ungarn

Irland

+353 16 990 990

Canon Irland

Italia

+39 02 3859 2000

Canon Italia

Latvia

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litauen

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxembourg

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Norge

+47 23 50 01 43

Canon Norge

Polen

+48 22 583 4307

Canon Polen

Portugal

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slovakia

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Spania

+34 91 375 45 55

Canon Spania

Sverige

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige

Sveits

+41 22 567 58 58

Canon Sveits (fransk)
Canon Sveits (tysk)

Nederland

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nederland

UK

+44 (0)207 660 0186

Canon Storbritannia

Ring telefonoperatøren for samtaler som belastes med lokale priser, avhengig av mobil- eller fasttelefonabonnementet ditt. Kontakt telefonoperatøren for å få nøyaktige priser.

Kvalifiserte land for utvidet garantiordning for projektor

Følgende EØS-medlemsland tilbyr den utvidede garantiordningen for projektor:Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Danmark  Estland*
Finland France Tyskland Ungarn Irland
Italia Latvia* Litauen* Luxembourg Nederland
Norge Polen Portugal Sveits Slovakia
Spania Sverige UK

 
* I Estland, Latvia og Litauen er den utvidede lånegarantien for projektorer bare tilgjengelig for kvalifiserte projektormodeller som er kjøpt fra og med 01.01.2016

Kvalifiserte modeller for utvidet garantiordning for projektor

Følgende modeller er inkludert i den utvidede garantiordningen for projektor:

XEEDXEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000 XEED WUX6010
XEED 4K500ST Alle medisinske utgaver av oppførte modeller

LX 


LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Alle medisinske utgaver av oppførte modeller

Feedback