Informasjon om programvare med åpen kildekode

jquery-1.4.2.min.js

jQuery JavaScript Library v1.4.2
http://jquery.com/
Copyright 2010, John Resig
Dobbel lisens underlagt versjon 2 av MIT- eller GPL-lisensene.
http://jquery.org/license

Inkluderer Sizzle.js
http://sizzlejs.com/
Copyright 2010, The Dojo Foundation
Utgitt underlagt MIT-, BSD- og GPL-lisensene.

------------------------------------------------
jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

jQuery UI 1.8.2
Copyright (c) 2010 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
Dobbel lisens underlagt MIT-
og GPL-lisensene (MIT-LICENSE.txt, GPL-LICENSE.txt).

http://docs.jquery.com/UI


------------------------------------------------
MIT-lisensen (MIT)
Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:

Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.

Feedback