A before and after shot of a field of long grass, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

BILDEREDIGERING / ETTERBEHANDLING

Redigere RAW-bilder med Digital Photo Professional

Overgangen fra å ta bilder som JPEG-bilder som brukes rett fra kameraet, til å ta RAW-bilder, kan virke som et stort skritt, men det er en viktig del av enhver fotografs reise. Det trenger ikke å være vanskelig å redigere bilder – med noen enkle justeringer kan du forvandle et gjennomsnittlig bilde til et kunstverk. Og den beste nyheten? Det er enklere enn du tror.

Når du stiller inn kameraet til å ta RAW-bilder, lagres alle bildedataene som er tatt med sensoren, uten behandling i kameraet. Det er derfor RAW-filer er så mye større enn JPEG-bilder. Dette gir deg muligheten til å foreta omfattende bildejusteringer i etterbehandlingen og oppnå maksimal kvalitet fra dem. Digital Photo Professional (DPP) er Canons programvare for redigering av RAW-bilder fra EOS-kameraer og avanserte PowerShot-modeller som kan ta bilder i RAW. Her viser vi deg noen av de viktigste redigeringsverktøyene i DPP som kan finjustere og forbedre RAW-bildene dine.

DPP oppdateres regelmessig, og den nyeste versjonen kan ha tilleggsfunksjoner. Se derfor etter oppdateringer, og last ned den nyeste versjonen før du begynner.

Når du aktiverer DPP, ser du hovedskjermen med forhåndsvisninger av bildene dine. Velg ett eller flere bilder, klikk på redigeringsknappen øverst til venstre, eller gå til menyen View (Vis) og velg vinduet Edit Image (Rediger bilde). (DPP har mange hurtigtaster som gjør arbeidet raskere – disse finner du i håndboken.)

The main screen of Digital Photo Professional, with previews of 15 nature images.
DPPs hovedvindu viser forhåndsvisninger av bildene, og du kan velge ett eller flere bilder du vil redigere.

Justere lysstyrken i bildet

An eagle pictured in flight, with shadow and highlight clipping displayed in DPP.
Juster lysstyrken for hele bildet, eller juster skygger og høylys selektivt.

Snø- og strandbilder blir noen ganger for mørke fordi kameraet har forsøkt å kompensere for den ekstreme lysstyrken som er vanlig under disse forholdene. Hvis du har et bilde som er litt for mørkt eller for lyst, kan du justere lysstyrken i DPP. Glidebryteren for lysnivåjustering i verktøypanelet endrer den generelle lysstyrken.

Klikk på knappen Shadow/Highlight (Skygge/høylys) nederst i vinduet for å finne ut hvilke deler av bildet som er for mørke eller lyse. Som standard viser områder med helt svarte skygger et blått overlegg, og områder med helt hvite høylys viser et rødt overlegg, selv om du kan justere nivåene som overleggene vises ved.

Bla nedover i verktøypanelet for å finne kontrollene for justering av skygge og høylys i delen Advanced (Avansert). Bruk disse til å lysne skyggene og redusere høylyset uten å påvirke andre toner i bildet.

An eagle pictured in flight, in a brighter, edited image using DPP.
Ved å bruke kontrollene for justering av skygge og høylys blir dette bildet mer balansert.

Justere hvitbalansen

A close-up photo of a pink rose, with the white balance tab open in DPP.
Bruk en annen innstilling for hvitbalanse for å varme opp fargene i bildet eller for å kjøle dem ned.

Fargene endres i henhold til lyset i omgivelsene, slik at et nøytralt hvitt papir ser blåere ut (kjøligere) tidlig på morgenen og mer oransje (varmere) ved solnedgang. Kameraets hvitbalanseinnstilling kan justere dette, slik at du kan fange inn ekte farger eller legge til et fargeskjær for kreativ effekt. På en overskyet dag kan du for eksempel gi bildene en varmere tone for å gjøre dem mer tiltalende. Fordelen med RAW-bilder er at du kan endre hvitbalansen etter at bildet er tatt.

Når du åpner et RAW-bilde i DPP, bruker programvaren som standard hvitbalanseinnstillingen som bildet ble tatt med, men du kan endre dette til en hvilken som helst annen forhåndsinnstilling for hvitbalanse ved å velge den fra nedtrekkslisten. Velg Click White Balance (Klikk på hvitbalanse), så kan du klikke på en nøytral tone i bildet for å tilbakestille hvitbalansen for hele bildet med dette området som referanse. Prøv deg frem med hvitbalansen for å finne ut hva som best forbedrer hvert bilde.

A close-up image of a pink rose with colours enhanced by white balance.
Dette før- og etter-bildet viser forskjellen mellom et varmt og et kjølig bilde. Merk deg at rosen ser mer oransje ut på venstre side av bildet og blåere mot høyre.

Endre utseendet på bildene med Picture Styles (Bildestiler)

A picture of a black eagle stood on grass open in DPP with the Picture Styles tab open.
Bruk et helt sett med justeringer samtidig ved hjelp av Picture Styles (Bildestiler).

Bildestilene endrer utseendet på bildene ved hjelp av grupper med forhåndsinnstilte justeringer. Noen er utformet for å jevne og glatte ut hudtoner for mer tiltalende portretter. Andre gir et HDR-utseende ved å gjøre bildene skarpere med forbedret kontrast og metning osv. Når du åpner et RAW-bilde i DPP, brukes bildestilen du brukte da du tok bildet, men du kan bytte bildestil og endre utseendet på bildet. Hvis du for eksempel vil gjøre et fotografi svart/hvitt, bruker du bildestilen Monochrome Picture Style (Svart/hvitt).

Prøv standardstilene for å se hva som fungerer best. Du kan også bruke Picture Style Editor til å lage dine egne unike bildestiler og bruke dem på bildene dine.

A black-and-white picture of an eagle open in DPP.
Dette bildet får en helt ny følelse når svart/hvitt-bildestilen brukes.

Oppnå bedre komposisjon og innramming

A macro photo of an insect on a flower being cropped and levelled in DPP.
Endre bilderammen og forbedre komposisjonen ved å beskjære og rotere bildet.

Noen ganger er ikke bildet perfekt komponert eller innrammet når du tar det, men du kan bruke verktøyet Crop (Beskjær) i DPP for å fokusere på hovedmotivet. Klikk på verktøyet Crop (Beskjær), og angi i panelet om du vil ha et fast sideforhold eller beskjære fritt. Klikk på bildet og dra markøren over det for å definere den delen av bildet du vil bruke. Flytt det valgte området ved å klikke på det og dra det. Flytt pekeren utenfor det valgte området for å rotere bildet og rette opp en skjev horisont eller gi bildet en dynamisk vri.

A macro shot of an insect on a daisy.
Ved å beskjære og rotere dette bildet blir motivet tydeligere.

Redusere bildestøy

A photo taken on a river at dusk, with image noise being corrected in DPP.
Takle bildestøy i bilder som er tatt ved svært dårlige lysforhold eller med høye ISO-innstillinger.

Bildestøy forekommer når du tar bilder ved svært dårlige lysforhold, med høye ISO-innstillinger, eller begge deler. Det vises som et melert mønster med små prikker over mørke områder i bildet (lystetthetsstøy) eller i individuelle fargekanaler (krominansstøy). DPP leser ISO- og eksponeringsinformasjonen som er lagret i RAW-filen, og optimaliserer automatisk innstillingene for støyreduksjon for en effektiv balanse som sikrer jevne, rene bilder med gode detaljer. Du kan finjustere innstillingene i kategorien Adjust Image Detail (Juster bildedetalj) for å fastsette det endelige utseendet på bildene. For mye støyreduksjon gir uklare detaljer. Det er alltid best å zoome inn for å vise støy og resultatet av støyreduksjonen.

A photo of a river taken at dusk with image noise reduced in DPP.
Ved å redusere bildestøy i DPP kan du gjøre bildet skarpere.

Skarpere bilder

A close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot in DPP.
Alle digitale bilder drar nytte av å bli skarpere, men ikke overdriv!

Alle digitale bilder drar nytte av økt skarphet, som forbedrer kontrasten i kantene av detaljene slik at de ser skarpere ut, men dette kan derimot ikke fikse et bilde som ikke er i fokus.

DPP har to verktøy som kan øke skarpheten. For en rask økning kan du bruke det grunnleggende skarphetsverktøyet, men hvis du vil ha mer kontroll, kan du prøve Unsharp Mask (Uskarphetsmaske), hvor du kan justere styrken (Strenght), finheten (Fineness) og terskelen (Threshold) hver for seg. Med tre parametere kan du definere mengden skarphet og justere hvilke deler av bildet den påvirker. Det er ikke nødvendig at alle stemmer overens. Prøv deg frem for å se effekten av å justere hver enkelt parameter. For kraftig skarphet vil gi en haloeffekt langs kontrastkantene. Husk at du alltid må zoome inn for å vurdere resultatene. Bildene trenger mindre skarphet for visning på skjermen, og større skarphet for skarpe, detaljerte trykk.

A sharp close-up photo of a colourful butterfly on a leaf as shot.
Bruk av skarphetsinnstillingen har gitt dette bildet en stivere kant slik at det skiller seg klarere ut fra bakgrunnen.

Bruk oppskrifter for raskere redigering

The options in DPP for saving image adjustments as a recipe.
Lagre et helt sett med justeringer som en oppskrift, og bruk alle samtidig på andre bilder.

Innstillingene du har valgt under behandlingen av RAW-bildet, kan kopieres og deretter limes inn for andre bilder. Dette sparer deg tid hvis du jobber med mange bilder som ligner på hverandre. Gå til Edit (Rediger) > Select and copy recipe settings (Velg og kopier oppskriftinnstillinger), velg innstillingene du vil kopiere fra bildet, og klikk på OK. Velg deretter ett eller flere bilder fra nettleservinduet og lim inn oppskriften på alle bildene ved hjelp av Edit (Rediger) > Paste recipe (Lim inn oppskrift).

Oppskrifter kan også lagres i en fil på datamaskinen for fremtidig bruk – bare gå til Edit (Rediger) > Save recipe in file (Lagre oppskrift i fil). Hvis du vil bruke den lagrede oppskriften på et nytt bilde, går du til Edit (Rediger) > Read and paste recipe from file (Les og lim inn oppskrift fra fil).

Endringene du gjør i bildene, lagres automatisk i RAW-filen når du avslutter DPP. Dette betyr at du kan åpne filen på nytt senere og fremdeles kopiere oppskriften. Dette gjelder også når RAW-filer flyttes til et annet sted – oppskriften følger med RAW-filen.

Lage bearbeidede bilder du kan dele

The options in DPP for batch processing images.
Lagre den redigerte RAW-filen som et JPEG- eller TIFF-bilde for å dele eller skrive det ut.

Hvis du er ferdig med å bearbeide en RAW-fil, må du lagre det ferdigredigerte bildet. Du kan velge mellom to filformater, JPEG og TIFF. JPEG-filer er mindre filer som er enkle å dele, og som kan åpnes med en hvilken som helst programvare. TIFF gir maksimal kvalitet og er ideell for store trykk. Hvis du vil ha ett enkelt bilde, går du til File (Fil) > Convert and save (Konverter og lagre), eller hvis du vil ha flere bilder, velger du det du trenger, og går til File (Fil) > Batch process (Gruppebehandling). Velg filtype, JPEG eller TIFF, og plasseringen der bildene skal lagres. Med gruppebehandling kan du også endre størrelsen på bildene og gi dem nytt navn. Du kan fortsette å bruke DPP mens gruppebehandlingen utføres i bakgrunnen.

Organiser bildene dine med stjernevurdering

Når du har hundrevis eller tusenvis av bilder å sortere gjennom, trenger du en måte å organisere dem på. I DPP kan du bruke avmerkinger, stjernevurderinger eller begge slik at du raskt finner de beste i fremtiden. Hvis du raskt vil legge til disse, velger du verktøyet Quick Check (Hurtigkontroll), klikker på et miniatyrbilde for å merke det og trykker deretter på nummertastene 1–5 på tastaturet for å legge til den tilhørende stjernevurderingen eller avmerkingen. Hvis stjernevurderingene ble lagt til i kameraet, er de også synlige i DPP, men de kan endres. Avmerkingen er bare synlig i DPP. Du kan sortere, velge og filtrere bilder basert på den tildelte vurderingen. Dette hjelper deg med å gi en konsekvent vurdering av de beste bildene dine, slik at det alltid er enkelt å finne frem til dem.

Canons kostnadsfrie skytjeneste image.canon er det perfekte stedet å lagre bildene dine direkte fra kameraet på og deretter overføre dem til andre webtjenester eller enheter. De nyeste Wi-Fi-utstyrte Canon-kameraene kan til og med laste opp bilder automatisk.*RAW-bilder som overføres til image.canon fra kompatible kameraer* kan lastes ned automatisk til datamaskinen og redigeres med DPP.

The main screen of DPP, with previews of 15 nature images including star ratings and check marks.
Bruk avmerking, stjernevurderinger eller begge deler til å organisere, sortere og finne bildene.

Som med alle nye ferdigheter vil øvelse gjøre mester. Eksperimenter med verktøyene som er oppført i denne artikkelen, og skyv justeringene til ytterpunktene slik at du lærer hva hvert verktøy er i stand til å gjøre. Når du har redigert noen bilder, får du raskt en formening om hva du må gjøre for å forbedre bildene du tar. Ved å lære hvordan du korrigerer ufullkommenheter i bildene, kan du også bli en bedre fotograf.

Av Brian Worley

*ikke alle Canon-kameraer støtter automatisk overføring i bakgrunnen, og ikke alle kan laste opp RAW-bilder (CR2) direkte. Andre kompatible Wi-Fi-aktiverte Canon-kameraer tilbyr enkel manuell overføring direkte til image.canon. Gå til http://image.canon for å få en fullstendig liste over kompatible kameraer. Kompatible kameraer må være koblet til Internett via Wi-Fi.

Relaterte artikler
A before and after shot of a couple on their wedding day next to a lake, dark and unedited on the left, showing the lighter version on the left, edited in DPP.

GRUNNLEGGENDE OM REDIGERING

Slik redigerer du spesielle bilder

Forbedre bildene dine av spesielle anledninger med disse enkle tipsene til bilderedigering.

Relaterte produkter

Anbefalte apper

Relaterte artikler

La deg inspirere er en viktig kilde til nyttige fotograferingstips, kjøpsveiledninger og innsiktsfulle intervjuer – alt du trenger for å velge det beste kameraet eller den beste skriveren og gi liv til din neste kreative idé.

Tilbake til alle tips og teknikker