Bruksvilkår v2.0

Sist oppdatert 21.08.18

Canon Professional Services-medlemskap

Disse bruksvilkårene gjelder for medlemskap i Canon Professional Services (CPS) og bruk av alle CPS-medlemsfordeler som er angitt her. Canon kan oppdatere disse brukervilkårene fra tid til annen uten å varsle deg. Du bør se gjennom gjeldende bruksvilkår med jevne mellomrom ved å gå til din CPS-konto på nett eller ved å be om en kopi av de aktuelle vilkårene fra adminstrasjonsteamet til CPS-medlemskapet.

CPS-medlemskap tilbys av Canon Europa N. V, med registrert adresse Bovenkerkerweg 59,: P.O. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederland under Amsterdam handelskammer, registreringsnummer 33166721

1. CPS-medlemskap

1.1 Medlemskap i CPS gir deg fordeler – for eksempel utvidet reparasjon og lån som tilbys av Canons egne spesialiserte reparasjonssentre eller serviceanlegg som er godkjent av Canon til å tilby CPS-tjenester, tilgang til en dedikert CPS-brukerstøtte innad i Canon, mer informasjon om Canon foto video-produkter og -tjenester, produktstøtte for akkrediterte fotografer på store globale hendelser, invitasjon til arrangementer for medlemmer i Europa, Midtøsten og Afrika, eller spesielle Canon-tilbud.

1.2 CPS-medlemskap er tilgjengelig i CPS-deltakerlandene for kunder over 18 år, som ønsker å registrere seg selv som CPS-medlemmer.

1.3 Medlemsnivåer vil variere avhengig av Canon-utstyret du eier. Du kan ha rødt, sølv, gull eller platina-medlemsnivå, avhengig av Canon-utstyret du registrerer. For å starte som rødt medlem trenger du ikke å registrere noe Canon-utstyr. Du kan finne en forklaring av medlemsnivåer her. Vennligst vær oppmerksom på at ikke alle Canon-produkter du registrerer, vil påvirke CPS-medlemsnivået og gi deg medlemspoeng.

1.4 CPS-medlemskap tilbyr ulikt omfang av tjenester til medlemmene avhengig av hvilken region de bor i. Du kan se hvilke tjenester som er tilgjengelige i landet ditt her

1.5 Når du registrerer deg som CPS-medlem og oppnår sølv, gull eller platina-status, vil du være kvalifisert for en velkomstpakke som inneholder medlemskortet ditt. Du kan be om velkomstpakken fra din konto og den vil bli sendt til adressen du oppgir. Hvis medlemsnivået endrer seg når som helst etter at du har mottatt medlemskortet, vil ikke et nytt kort automatisk utstedes.

1.6 Medlemskortet og nettkontosiden inneholder ditt CPS-medlemsnummer, som du må oppgi når du benytter alle CPS-fordelene, eksempelvis når du reserverer en reparasjon eller får rabatter på et produkt.

1.7 Ditt CPS-medlemskap har ikke en utløpsdato. Ditt medlemsnivå kan gå opp og ned etter hvert som du legger til eller fjerner registrert Canon-utstyr. Medlemspoeng som oppnås ved å registrere Canon-utstyr, kan også gå ned når det registrerte Canon-utstyret erstattes eller ikke lenger er mulig for oss å vedlikeholde. Det er en fornyelseperiode på 30 dager. Det betyr at hvis vi reduserer poeng på ditt registrerte Canon-produkt, blir du værende på samme nivå i 30 dager. Denne meldingen vises i kontrollpanelet når du logger deg på CPS-kontoen.


2. Slik blir du CPS-medlem

2.1 Det er enkelt å registrere seg for CPS-medlemskap: Bare registrer deg og dine produkter via canon.no/pro/canon-professional-services/


3. CPS-medlemskonto

3.1 Medlemskontoen din må stå i ditt eget navn og må registreres på din egen e-postadresse (som kan brukes av Canon for å kommunisere med deg og for identifisering). Du vil være ansvarlig for registrering av riktig og nøyaktig informasjon for medlemskommunikasjon.

3.2 Du må sørge for at CPS-profilen din er oppdatert med eventuelle endringer på ditt registrerte utstyr eller din personlig informasjon


4. CPS-medlemskap – service, reparasjon og reservelån

4.1 Tjenestene og fordelene som du har rett til, er oppført i kontrollpanelet i henhold til ditt land og nivå.

4.2 CPS-medlemmer i land der CPS-reparasjon eller lån av reserveutstyr ikke er tilgjengelig, kan dra nytte av hastereparasjoner som følger medlemsnivået når de besøker et CPS-land som har reparasjonsfordeler. Slike reparasjoner utføres på serviceanleggets betingelser og er underlagt kapasitet. For å unngå enhver tvil er det er for øyeblikket ingen utlån av reserveutstyr tilgjengelig til disse medlemmene, uavhengig av medlemsnivå, eller besøk til andre deltakerland.

4.3 Behandlingstiden som er oppført i beskrivelsene for service-, reparasjons- og reservelånsfordelene, gjelder for maksimalt tre produkter betjent til enhver tid for hvert enkelt medlem.

4.4 Behandlingstider garanteres ikke. Men både Canon og autoriserte reparatører vil gjøre sitt ytterste for å møte behandlingstidene oppgitt ovenfor.

4.5 Behandlingstider er basert på virkedager (mandag til fredag, ikke inkludert helligdager i det aktuelle landet) og anses for å begynne virkedagen etter at produktet er mottatt av reparasjonsverkstedet og slutter den dagen produktet er ferdig på verkstedet. Den omfatter ikke tid under transport eller tid som går mens man avventer kundeinformasjon som er nødvendig for å fullføre reparasjonen, for eksempel manglende dokumentasjonen eller godkjennelse av beregnede reparasjonskostnader som går utover garanti.

4.6 Der det er aktuelt og avhengig av tilgjengelighet, vil lån av reserveutstyr bli tilbudt i tilfelle behandlingstiden ikke kan møtes. Slike tilbud er strengt underlagt Canons standardvilkår for lån (et utvalg er vist i vedlegget) som du anses å ha godtatt hvis du godtar eller ber om et lån gjennom CPS-medlemskapet ditt.

4.7 Behandlingstid og lån av reserveutstyr gjelder bare for reparasjoner godkjent under CPS-medlemskap, og identifisert som dette i betingelsen angitt i paragraf 5 nedenfor.

4.8 Alle reparasjoner under dette tilbudet er underlagt Canons generelle vilkår for reparasjon samt vilkårene til alle autoriserte servicepartnere som tilbyr slike tjenester.

4.9 For reparasjoner utenfor garanti er du ansvarlig for å betale alle påløpende kostnader forbundet med reparasjon av utstyr, blant annet leveringskostnader og eventuelle skatter samt avgifter som kan være påkrevd i landet der utstyret er sendt inn for reparasjon, med mindre kostnadene er dekket gjennom medlemsfordelene dine.

4.10 Alle fordelene er underlagt tilgjengelighet og eventuell endring og kan være trukket tilbake eller endret til enhver tid etter Canons skjønn. Canon forbeholder seg uten begrensinger retten til å gjøre utelatelser eller unntak fra utvalget av fordeler. Lokale variasjoner til de publiserte medlemsfordelene kan også gjelde.

4.11 Fordeler er personlig og kan ikke overføres til andre. Bare det registrerte CPS-medlemmet kan løse inn medlemsfordeler og bare i henhold til fullstendig registrert utstyr som lovlig eies av medlemmet. Du kan ikke løse inn fordeler for noen annen person eller noe uregistrert eller delvis registrert utstyr, og heller ikke la noen annen person løse inn fordeler på dine vegne. Et produkt regnes som fullstendig registrert når produktnavnet, serienummeret, kjøpsdatoen, landet og butikken der produktet er kjøpt, er registrert, og når produktpoengene (hvis det er aktuelt) er validert og utgjør de totale poengene dine.

4.12 Ingen fordel kan benyttes i ettertid, det vil si ved å fremsette krav om en fordel som du hadde krav på, men som du ikke krevde da du hadde rett til å gjøre det.

4.13 I tillegg til fordelene angitt ovenfor kan Canon gjøre ytterligere fordeler eller kampanjetilbud tilgjengelig for CPS-medlemmer basert på statusen for medlemskapet og nivå på bruk av CPS-medlemstjenester, blant annet reparasjonstjenester, lån av utstyr, frakt- og leveringstilbud, undersøkelser og produkttilbud.

4.14 VENNLIGST MERK CPS-MEDLEMSKAPET PÅVIRKER IKKE ELLER UTVIDER IKKE DINE RETTIGHETER UNDER NOEN AV CANONS KOMMERSIELLE GARANTI GITT VED DINE PRODUKETR PÅ KJØPSTIDSPUNKTET, ELLER DINE JURIDISKE RETTIGHETER.


5. Bruk av CPS-medlemstjenester og -fordeler

5.1 Reparasjonstjenester:

5.1.1 For å dra nytte av CPS-medlemsreparasjon eller CPS-vedlikeholdstjenester sender du bare ditt utstyr til ditt lokale CPS-servicesenter, med et utfylt reparasjonsskjema der du oppgir din forespørsel, ditt navn, CPS-medlemsnummer og CPS-medlemsstatus og et påklistret CPS-klistremerke (utstedes til deg i velkomstpakken) i en synlig posisjon på emballasjen til produktet du sender. Når det gjelder garantireparasjon, må du legge ved en kopi av dokumentasjon på garanti og kjøpsbevis.

5.1.2 Kun Canon og servicesentre autorisert av Canon til å utføre CPS-tjenester kan brukes til reparasjoner under ditt CPS-medlemskap. Du finner en komplett liste over lokale fasiliteter her

5.2 Lån av reserveutstyr:

5.2.1 Hvis medlemskapet gir deg rett på lån av reserveutstyr (se paragraf 3 ovenfor), vil ditt lokale Canon-service og -reparasjonssenter eller den CPS-autoriserte servicepartneren kontakte deg når du leverer utstyret til reparasjon eller vedlikehold dersom behandlingstiden ikke kan møtes, for å lage en avtale med deg.

5.2.2 Alt utstyr lånt ut under denne regelen er strengt underlagt Canons standardvilkår for lån (se vedlegg hvis du vil ha et eksempel) som leveres med utlånsutstyret, og anses for å være godtatt hvis du godtar et lån gjennom CPS-medlemskapet.

5.2.3 Lånt reserveutstyr kan leveres til alle adresser i CPS-landene etter forespørsel hos ditt lokale senter og kan også være tilgjengelig for henting etter forespørsel.

5.2.4 Du er forpliktet til å returnere lånt utstyr innen 5 dager etter at du har fått tilbake ditt eget utstyr til adressen fastsatt av Canon eller CPS-senteret som leverte reserveutstyret (eller som ellers annet avtalt med Canon skriftlig).

5.2.5 Du må sørge for at hvert lån returneres i samme stand som levert, og du er ansvarlig for tap, skade eller tyveri av utstyr som er på utlån til deg og kan bli fakturert av Canon for reparasjon eller erstatning. Det anbefales at du vurderer å ta ut egnet forsikring for å dekke utstyret som du låner.

5.2.6 Canon fraskriver seg og utelukker alt ansvar med hensyn til alt utstyr lånt ut til deg i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover.


6. Kansellering av medlemskap

6.1 Du kan deaktivere ditt CPS-medlemskap når som helst. Du kan gjøre dette ved å kontakte det lokale administrasjonsteamet for CPS-medlemskap skriftlig via e-post eller ved å kontakte CPS-prioritert støtte på din konto.

6.2 Ditt CPS-medlemskap og konto kan deaktiveres eller avsluttes umiddelbart av Canon hvis du bryter disse bruksvilkårene, eller hvis du etter Canons skjønn på et hvilket som helst tidspunkt har brukt medlemskapet eller tjenestene som tilbys, på en upassende måte.

6.3 I tillegg forbeholder Canon seg retten til å deaktivere alle medlemskap etter eget skjønn hvis tyveri eller svindel mistenkes.


7. Personopplysninger

Se personvernerklæringen for å forstå hvordan vi bruker dine personopplysninger og hvordan du kan utøve dine individuelle rettigheter.


8. Diverse

8.1 Rett dine spørsmål og klager knyttet til CPS-medlemskapet til det lokale administrasjonsteamet for CPS-medlemskap som du finner her eller ved å kontakte CPS-prioritert støtte på kontoen din.

8.2 Medlemskap i CPS er strengt underlagt disse bruksvilkårene. Hvis du bestemmer deg for at du ikke ønsker å være medlem eller hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, bør du deaktivere medlemskapet som beskrevet under paragraf 7 i disse bruksvilkårene.

8.3 Canon forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst, herunder medlemsnivåer og fordeler, og kan implementere endringer eller oppdateringer fra tid til annen uten varsel til deg. Du bør ta en titt på gjennom CPS-nettstedet med jevne mellomrom. Men Canon vil gjøre sitt ytterste for å kommunisere og informere om større endringer i vilkårene.

8.4 Hvis noen vilkår på et tidspunkt ikke etterfølges av Canon, skal det ikke hindre Canon å etterfølge vilkåret når som helst ellers.

8.5 Disse bruksvilkårene er underlagt lovene i England og Wales og den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.

Vedlegg

Canons utlånstjeneste – vilkår for lån (eksempel):

Canon Europa N.V. eller dets datterselskap Canon regionale salgskontorer samtykker i å låne til meg, uten kostnad, produktene på neste side og det tilhørende tilbehøret som beskrevet i utlånsbestillingen (samlet kalt «utstyret»). Jeg sier meg enig i at min bruk av utstyret vil være underlagt følgende vilkår:

1. Utstyret er for personlig bruk i henhold til vilkårene i denne avtalen, og jeg skal ikke låne utstyret til en tredjepart.

2. Jeg forstår at Canon forbeholder seg retten til å tilbakekalle et av utstyr, av hvilken som helst grunn, når som helst etter varsel. Alt utstyr blir sendt tilbake til Canon ved hjelp av medfølgende fraktetiketter (der det er aktuelt), enten i løpet av 5 arbeidsdager etter at det reparerte produktet er mottatt eller innenfor perioden som er angitt i hver utlånsbestilling, eller tidligere dersom Canon etterspør det. Unnlatelse av å returnere utstyret til Canon når det blir forespurt eller avkrevd, vil føre til at Canon fakturer meg hele produsentens veiledende pris for varen.

3. Jeg vil returnere utstyret på det angitte tidspunktet, i god stand. Normal slitasje er forventet. Jeg samtykker i at jeg gjør mitt beste for å beskytte utstyret mot støt, vannskader, sand, smuss og andre skadelige stoffer som kan skade utstyret. Jeg godtar og samtykker i at jeg bærer hele risikoen for tap eller skade på utstyret mens utstyret er i min besittelse og inntil det er mottatt av Canon. Jeg samtykker i å refundere Canon for kostnader ved eventuell reparasjon på eller utskiftning av utstyret på grunn av feil bruksmiljø, uforsiktighet eller forsømmelse mens det er på utlån.

4. Jeg samtykker i å bruke utstyret i samsvar med publiserte Canon-instruksjoner. Jeg vil ikke under noen omstendigheter utføre vedlikehold eller reparasjoner på utstyret. Hvis vedlikehold eller reparasjoner på utstyret er nødvendig, vil jeg kontakte Canon for videre instruksjoner.

5. Jeg godtar og samtykker i at utstyret er lånt ut til meg uten garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte, relatert til bruken eller ytelsen til utstyr, og at alle slike garantier er uttrykkelig fraskrevet ansvar, inkludert underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Canon skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader, herunder personskade, skade på eiendom, tapt fortjeneste eller andre direkte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader, som oppstår som følge av denne avtalen, eller bruk eller manglende evne til å bruke utstyret.

6. Jeg forstår at jeg ansvarlig for retur og er ansvarlig for å ordne forsendelse tilbake til Canon, med mindre annet er avtalt med Canon på forhånd.

Jeg aksepterer mitt ansvar for utstyret som definert i denne avtalen, og garanterer personlig retur av dette utstyret, eller betaling for hvilken som helst del som ikke returneres når Canon ber om det.

Finner du ikke det du leter etter? Registrering for Pro-instrumentbord