MAXIFY iB4040 Default

PIXMA iP110 – videoer om konfigurering og feilsøking

I disse videoveiledningene får du detaljerte, trinnvise instruksjoner spesifikt tilpasset ditt produkt. De er laget for å veilede deg gjennom de vanligste konfigureringsoppgavene som kreves for å gjøre PIXMA MFP-enheten klar til bruk. Det finnes også noen nyttige feilsøkingsvideoer som veileder deg gjennom noen av de vanligste utskriftsproblemene som kan oppstå ved bruk av produktet ditt.

Konfigurere enheten

Konfigurere skriveren

Denne videoen viser hvordan du konfigurerer skriveren helt fra du åpner esken, deriblant fjerning av emballasje og tilkobling av enheten slik at den blir klar til bruk.

Installere skrivehodet

Denne videoen viser hvordan du klargjør og setter inn skrivehodet på riktig måte i enheten.

Konfigurere blekkassetten

Denne videoen viser hvordan du klargjør og setter inn blekkassettene på riktig måte i enheten.

Slik justerer du posisjonen til skrivehodet

Denne videoen viser hvordan du justerer posisjonen til skrivehodet på riktig måte.

Legge i papir

Denne videoen viser hvordan du legger inn papir i enheten.

Feilsøking

Rense skrivehodedysene

Denne videoen viser hvordan du kontrollerer skrivehodedysene og utfører rengjøring, om nødvendig.

Utføre automatisk justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre automatisk justering av hodet.

Fjerne papirstopp

Denne videoen viser hvordan du på en trygg måte fjerner fastkjørt papir fra enheten.

Rengjøre skriveren innvendig

Denne videoen viser hvordan du rengjør skriveren innvendig hvis blekkoverføring påvirker utskriftskvaliteten.

Disse filmfilene bruker OSS slik det er beskrevet nedenfor:

jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Du kan også ha interesse av …

Feedback