Hero image

Reparere produktet

Finn ut alt du trenger å vite om å sende produktet til reparasjon. Dette inkluderer å finne et autorisert serviceverksted, trinnene du må gå gjennom for å ordne med reparasjon og et utvalg av vanlige spørsmål som kan gi svar på ting du lurer på.


Service- og reparasjonsprosess

Canon-produktet mitt trenger service. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du trenger fastprisservice (dvs. vedlikehold eller oppgradering), kan du avtale service for produktet ditt på Canons service- og reparasjonsportal på Internett, hvor du blir veiledet gjennom prosessen med å sende en forespørsel.

Siden det kan være lokale forskjeller i ulike land, må du sjekke støttesidene for landet du bor i via landvelgeren.

Canon-produktet mitt fungerer ikke. Hva skal jeg gjøre?

I første omgang anbefaler vi at du går til produktstøtten vår hvor du finner informasjon som kan hjelpe deg med å løse problemet. Når du har valgt produktet, vil du ha tilgang til vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, drivere, programvare og fastvarenedlastinger

Du kan også avtale en reparasjon av produktet ditt på Canons service- og reparasjonsportal på Internett, hvor du blir veiledet gjennom prosessen med å sende en forespørsel og tilbudt feilsøkingsråd (hvis det er aktuelt).

Siden det kan være lokale forskjeller i ulike land, må du sjekke støttesidene for landet du bor i via landvelgeren.

Canon-produktet mitt trenger service eller reparasjon. Hvordan går jeg frem?

1 – Be om service eller reparasjon

Bruk Canons service- og reparasjonsportal på Internett til å opprette en forespørsel ved å gå til Arrange a Service (Avtal service) eller Arrange a Repair (Avtal reparasjon).

Du blir veiledet gjennom trinnene for å oppgi all relevant informasjon (f.eks. forespørselstype, feilinformasjon, kjøpsbevis osv.) og kan legge til flere produkter i forespørselen din (hvis det er aktuelt).

Du vil få informasjon om det aktuelle servicestedet – enten et Canon Professional-servicesenter eller en Canon-autorisert servicepartner for produktet ditt. Vær oppmerksom på at Canon-autoriserte servicepartnere er uavhengige organisasjoner som opererer med egne vilkår. Derfor bør du kontakte dem for å få mer informasjon før du sender produkter til service eller reparasjon.

Avhengig av produktet ditt kan vi henvise deg til støtteteamet vårt, slik at de kan hjelpe deg videre.


2 – Når du har sendt service- og/eller reparasjonsforespørselen, må du skrive ut bestillingssammendraget som skal returneres med produktet

Når du har sendt forespørselen, kan du skrive ut bestillingssammendraget. Du vil også motta en kopi på e-post (i tilfelle du må skrive det ut på et senere tidspunkt). Bestillingssammendraget vil inneholde all informasjon om forespørselen og må legges ved produktet når du sender det til servicestedet (enten et Canon Professional-servicesenter eller en Canon-autorisert servicepartner). Dette gjør at servicestedet kan bekrefte mottak av produktet/produktene og gir dem all informasjonen de trenger for å behandle forespørselen din.


3 – Sikre at produktet er forsvarlig pakket for transport

Når du sender et produkt til et Canon Professional-servicesenter eller en Canon-autorisert servicepartner, inngår du ikke en avtale med Canon, og Canon påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår under transporten.

Vi anbefaler å sørge for at produktet er forsvarlig pakket. Se i brukerhåndboken for å finne forsendelsesinstruksjoner og unngå ytterligere skade under transport. Avhengig av verdien av produktet kan du også vurdere å forsikre forsendelsen. Du kan også levere produktet/produktene personlig til et Canon Professional-servicesenter eller en Canon-autorisert servicepartner.


4 – Hva skjer etter at jeg har sendt produktet til service eller reparasjon?

Når et produkt er sendt til et Canon Professional-servicesenter:

Når produktet/produktene er mottatt, blir det/de registrert i systemet vårt, og du vil motta en mottaksbekreftelse.

Når bestillingen din er behandlet og produktet/produktene er undersøkt, vil vi enten gå videre med forespørselen din umiddelbart (underlagt service- og reparasjonsvilkårene våre), eller kontakte deg for å be om ditt samtykke til at vi går videre (dvs. i tilfeller med tids- og kostnadstilbud).

Bestillingsgodkjenning og fullførelse av kjøpskontrakten for service og reparasjon finner sted når vi går i gang med ønsket service og reparasjon, med mindre vi har varslet deg om at vi ikke godkjenner bestillingen din. Vi vil lagre kontraktsvilkårene, og du vil motta en kopi i bestillingsbekreftelsen.

Du kan bruke Canons service- og reparasjonsportal på Internett til å sjekke status for forespørselen og kommunisere med Canon Professional-servicesenteret ved behov.

Når et produkt er sendt til en Canon-autorisert servicepartner:

Vær oppmerksom på at Canon-autoriserte servicepartnere er uavhengige organisasjoner som opererer med egne vilkår og prosesser. Derfor bør du kontakte dem for å få mer informasjon før du sender produkter til service eller reparasjon.

Merk: Informasjonen ovenfor er bare ment som kundeveiledning, og utgjør ingen form for avtale mellom Canon og kunden. De spesifikke vilkårene til Canon Professional-servicesenteret eller den Canon-autoriserte servicepartneren har forrang fremfor all informasjon på denne siden.

Tilbake til toppenVanlige spørsmål om service og reparasjon

Spm: Jeg ønsker service. Hvilke alternativer har jeg?

Sv: Hvis du ønsker service for et Canon-produkt, kan Canon Professional-servicesentre tilby deg ulike fastpristjenester, avhengig av produktet/produktene:

Du kan avtale service for produktet ditt på Canons service- og reparasjonsportal på Internett, hvor du blir veiledet gjennom prosessen med å sende en forespørsel.

Våre Canon-autoriserte servicepartnere kan tilby lignende eller tilsvarende tjenester.


Spm: Produktet mitt er defekt. Hvilke alternativer har jeg?

Sv: Hvis det oppstår en feil med Canon-produktet ditt, tilbyr vi et nettverk av servicesteder (bestående av Canon Professional-servicesentre og Canon-autoriserte servicepartnere) som gjerne reparerer produktet ditt i henhold til de opprinnelige Canon-spesifikasjonene.

Du kan avtale en reparasjon for produktet ditt på Canons service- og reparasjonsportal på Internett, hvor du blir veiledet gjennom prosessen med å sende en forespørsel.

Alle servicesteder i nettverket kan motta produkter som leveres via post/bud eller personlig.

Hvis produktet ditt er dekket av kommersiell Canon-garanti, blir eventuelle reparasjoner utført uten at du må betale noe (underlagt gjeldende vilkår som du finner via garantihuben vår). Hvis produktet ikke er dekket av en kommersiell Canon-garanti, må du betale for eventuelle reparasjoner.

Som forbruker kan du utøve lovbestemte rettigheter som gjelder for salg av varer, og du kan kontakte forhandleren du kjøpte produktet av for å drøfte eventuelle støttealternativer de kan tilby.


Spm: Produktet mitt er defekt, men er ikke dekket av en kommersiell Canon-garanti. Hva vil reparasjonen koste?

Sv: Hvis den kommersielle Canon-garantien din har utløpt eller ikke dekker feilen, kan Canon Professional-servicesentre tilby en rekke betalte reparasjonsalternativer, avhengig av produktet/produktene:

 • Reparasjon til fastpris: Du vil få oppgitt en fast pris før du sender produktet/produktene til et Canon Professional-servicesenter. Denne fastprisen tilbys for feil som skyldes normal slitasje, og inkluderer kostnader knyttet til alle nødvendige reservedeler, arbeid og returfrakt. Hvis feilen skyldes andre forhold (f.eks. støt eller væskeskade), vil vi kontakte deg for å tilby et tids- og kostnadstilbud.
 • Reparasjonsgrense: Du kan angi en reparasjonsgrense (dvs. en maksimal reparasjonsavgift) før du sender produktet/produktene til et Canon Professional-servicesenter. Det er imidlertid en gjeldende minimumsverdi. Dette fungerer som ditt samtykke til at vi kan gå videre med reparasjonen, og du vil ikke motta et pristilbud. Hvis reparasjonen kan utføres til en pris som er lavere enn den angitte reparasjonsgrensen, blir du bare belastet med det laveste beløpet. En reparasjonsgrense kan føre til raskere reparasjonstid for deg, og reparasjonen vil heller ikke være underlagt et avslagsgebyr (gjelder hvis du ber om et tids- og kostnadstilbud)
 • Tids- og kostnadstilbud: Du kan be om et tids- og kostnadstilbud, noe som innebærer at det blir utført en teknisk diagnostisering når produktet ankommer et Canon Professional-servicesenter. Deretter får du et tilbud med detaljert informasjon om forventede reparasjonskostnader for produktet/produktene, og du får muligheten til å godta eller avslå tilbudet før reparasjonsarbeidet går i gang. Hvis du avslår tilbudet, kan du bli belastet med et avslagsgebyr for å dekke undersøkelseskostnadene.

Alle våre betalte reparasjonsalternativer er underlagt service- og reparasjonsvilkårene våre.

Hvis det aktuelle servicestedet ditt er en Canon-autorisert servicepartner, kan de også tilby deg en betalt reparasjon. De nøyaktige tilgjengelige alternativene kan imidlertid variere og er underlagt vilkårene for Canon-autoriserte servicepartnere.


Spm: Produktet mitt er defekt. Kan jeg bytte det i stedet for å få det reparert?

Sv: Canon Professional-servicesentre og Canon-autoriserte servicepartnere fastslår den aktuelle reparasjonsmetoden for produktet ditt etter eget skjønn.

Du kan også kontakte forhandleren du kjøpte produktet av for å drøfte eventuelle støttealternativer de kan tilby.


Spm: Må jeg legge ved eventuelt tilbehør når jeg sender produktet til reparasjon?

Svar: Når du bruker Canons service- og reparasjonsportal på Internett, avhengig av feilen du oppgir, vil vi informere deg om hvorvidt vi mener at det aktuelle Canon-tilbehøret bør legges ved når du sender produktet/produktene til reparasjon.

Hvis det for eksempel har oppstått et strømproblem med produktet, kan problemet også skyldes batteriet eller laderen, så vi kan oppi at du bør sende inn disse sammen med produktet.

Med mindre du tror det er en forbindelse mellom feilen og det aktuelle Canon-tilbehøret, er det vanligvis best å beholde tilbehøret og bare sende inn det defekte produktet.


Spm: Hvordan pakker jeg inn produktet hvis jeg skal sende det inn til service eller reparasjon?

Sv: Sørg for at produktet er forsvarlig pakket inn, og se i brukerhåndboken for å finne forsendelsesinstruksjoner og unngå ytterligere skade under transport.

Vi anbefaler følgende for skrivere:

 • Slå av skriveren ved å trykke på av/på-knappen for å sikre skrivehodet i riktig posisjon
 • Trekk ut alle kabler, og pakk dem inn for seg i en plastpose.
 • Fjern eventuelt papir fra skriveren, og lukk papirskuffene.
 • Fest skuffene med litt tape.
 • Blekkassetter (selv om de er tomme) må stå igjen i skriveren (hvis disse fjernes, kan det føre til skade på skrivehodet og gjøre en eventuell kommersiell Canon-garanti ugyldig)
 • Pakk skriveren inn i originalemballasjen hvis du fremdeles har den. Legg bobleplast eller papir rundt skriveren for å hindre at den beveger seg inni esken, og fest med tape.
 • Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, kan du legge skriveren i en eske med tykke vegger og legge bobleplast eller papir rundt skriveren slik at den ikke beveger seg i esken.
 • Legg bestillingssammendraget i esken sammen med produktet.
 • Lukk esken med sterk tape. Sett på et dobbelt lag med tape øverst og nederst på esken for ekstra støtte.

Vi anbefaler følgende for foto- og videoprodukter:

 • Før du pakker inn produktet, må du lagre alle innstillinger (hvis det er aktuelt) ettersom produktet kanskje må tilbakestilles til fabrikkinnstillingene under reparasjonen.
 • Fjern tilbehør som batterier, minnekort, batteriladere, kabler (med mindre tilbehøret er forbundet med produktfeilen).
 • Pass på at du setter på eventuelle deksler på produktene, og at du alltid pakker kamerahusene og objektivene dine separat (dvs. ikke montert på kameraet) for å beskytte dem under transport. Vær også oppmerksom på at vi ikke leverer et nytt kamerahus/objektiv uten ekstra kostnader etter utført reparasjon/service.
 • Pakk produktet inn i originalemballasjen hvis du fremdeles har den. Legg bobleplast eller papir rundt produktet for å hindre at det beveger seg inni esken, og fest med tape.
 • Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, kan du legge produktet i en eske med tykke vegger og legge bobleplast eller papir rundt produktet slik at det ikke beveger seg i esken.
 • Legg bestillingssammendraget i esken sammen med produktet.
 • Lukk esken med sterk tape. Sett på et dobbelt lag med tape øverst og nederst på esken for ekstra støtte.

Spm: Hvem kan jeg kontakte for å sjekke reparasjons- eller servicestatusen?

Sv: Hvis du har sendt produktet til et Canon Professional-servicesenter, kan du sjekke reparasjons- eller servicestatusen på Canons service- og reparasjonsportal på Internett.
Hvis du har sendt produktet til en Canon-autorisert servicepartner, kan du kontakte dem direkte for å få en statusoppdatering.


Spm: Hva kan jeg gjøre hvis produktet fortsatt er defekt når det kommer tilbake fra reparasjon?

Sv: Hvis problemet mot all formodning vedvarer etter at reparasjonen er utført, må du kontakte Canon Professional-servicesenteret ettersom vi garanterer at reparasjonene våre er feilfrie (underlagt service- og reparasjonsvilkårene våre).

Hvis du sendte produktet til en Canon-autorisert servicepartner, kan du kontakte dem direkte.


Spm: Kan jeg kjøpe reservedeler til Canon-produktet mitt?

Sv: Vi anbefaler at alle reparasjoner utføres av Canon Professional-servicesentre eller Canon-autoriserte servicepartnere, siden trygg reparasjon av produktet ditt kan kreve spesialverktøy og spesialprogramvare.
Om nødvendig kan du imidlertid kjøpe originale Canon-reservedeler via utvalgte Canon-autoriserte servicepartnere eller reservedeldistributører på følgende måte:

Canon Professional Service Center

Krokslätts Fabriker 16
43 37 Mölndal
Sweden

Tlf.: +46 31 7203480
psc.service@canon.se


Spm: Hvor lenge etter produktlansering kan et produkt repareres?

Sv: Vi er opptatt av å sikre at bærekraftig støtte for produktene våre er tilgjengelig så lenge som mulig. Når Canon slutter å selge et produkt, gjør vi det vi kan for å sikre at reservedeler er tilgjengelige for følgende perioder:

SERIE MODELL ÅR
Speilreflekskamera EOS 1D-serien, EOS 5D-serien 7
Andre EOS-serier 5
SPEILLØST EOS R-serien 7
EOS M-serien 5
OBJEKTIVER EF -–L-serien, RF – L-serien, DO-serien, TS-E-serien og CN-E-serien 7
Alle andre objektivserier 5
BLITS Alle Speedlite-modeller 5
KOMPAKTKAMERA PowerShot G-serien 5
PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60HS, PowerShot SX70HS, PowerShot SX520HS, PowerShot SX530HS, PowerShot SX740 HS 5
VIDEO LEGRIA-serien, X-serien (XF, XA, XL, XH, XC), ME-serien, ML-serien og Cinema EOS-serien 7
Tilbehør: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400,CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
PROJEKTORER XEED-serien, LV-serien og LX-serien 7
KIKKERT Alle kikkerter 5
SKRIVERE PIXMA- og MAXIFY-serien (unntatt modellene som står oppført nedenfor) 5
i-SENSYS-serien 7
SKANNERFUNKSJONER CanoScan-serien 5
ANDRE PRODUKTER Alt fototilbehør, objektiver (bare EF50 F1.8 STM, EF-M 22MM f/2.0, EF-M 15-45MM F/3.5-6.3 IS STM), PowerShot-serien (unntatt modellene som står oppført ovenfor), IXUS-serien, videotilbehør og -objektiver (unntatt modellene som står oppført ovenfor), projektortilbehør og -objektiver, kalkulatorer, PIXMA-skrivere (MG2xxx, MG3xxx, MG5xxx, MX4xx, MX5xx, TR45xx, TS3xxx og TS5xxx), Selphy CP-serien, Zoemini-serien, IVY REC og skannere (CanonScan Lide-serien og P 2XX-serien) Ingen deler

Hvis vi ikke kan skaffe en nødvendig reservedel i løpet av denne perioden, vil vi sikre at kundene får en alternativ løsning.

Tilbake til toppen

Du kan også ha interesse av …

Feedback