MAXIFY iB4040 Default

PIXMA MG7150 – videoer om konfigurering og feilsøking

I disse videoveiledningene får du detaljerte, trinnvise instruksjoner spesifikt tilpasset ditt produkt. De er laget for å veilede deg gjennom de vanligste konfigureringsoppgavene som kreves for å gjøre PIXMA MFP-enheten klar til bruk. Det finnes også noen nyttige feilsøkingsvideoer som veileder deg gjennom noen av de vanligste utskriftsproblemene som kan oppstå ved bruk av produktet ditt.

Konfigurere enheten

Konfigurere skriveren

Denne videoen viser hvordan du konfigurerer skriveren helt fra du åpner esken, deriblant fjerning av emballasje og tilkobling av enheten slik at den blir klar til bruk.

Konfigurere blekkassetten

Denne videoen viser hvordan du klargjør og setter inn blekkassettene på riktig måte i enheten.

Slik justerer du posisjonen til skrivehodet

Denne videoen viser hvordan du justerer posisjonen til skrivehodet på riktig måte.

Legge inn papir (øvre kassett)

Denne videoen viser deg hvordan du kan legge inn papir i den øvre kassetten på enheten.

Legge inn papir (nedre kassett)

Denne videoen viser deg hvordan du legger inn papir i den nedre kassetten på enheten.

Feilsøking

Rense skrivehodedysene

Denne videoen viser hvordan du kontrollerer skrivehodedysene og utfører rengjøring, om nødvendig.

Utføre automatisk justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre automatisk justering av hodet.

Utføre manuell justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre manuell justering av skrivehodet.

Fjerning av fastkjørt papir fra papirmatingsenheten (nedre kassett)

Denne videoen viser hvordan du på en trygg måte fjerner fastkjørt papir fra papirmatingsområdet (nedre kassett) på enheten.

Fjerning av fastkjørt papir fra glassplaten

Denne videoen viser hvordan du på en trygg måte fjerner fastkjørt papir fra glassplateområdet på enheten.

Fjerning av fastkjørt papir fra papirutmatingsområdet

Denne videoen viser hvordan du på en trygg måte fjerner fastkjørt papir fra papirutmatingsområdet på enheten.

Fjerning av fastkjørt papir fra papirmatingsområdet (øvre kassett) på enheten

Denne videoen viser hvordan du på en trygg måte fjerner fastkjørt papir fra papirmatingsområdet (øvre kassett) på enheten.

Rengjøre skriveren innvendig

Denne videoen viser hvordan du rengjør skriveren innvendig hvis blekkoverføring påvirker utskriftskvaliteten.

Skrive ut CD-etikett fra programmet My Image Garden

Denne videoen viser hvordan du kan skrive ut en CD-etikett fra bilder som er lagret i programmet My Image Garden.

Skrive ut CD-etikett fra et minnekort

Denne videoen viser hvordan du skriver ut en CD-etikett med et bilde lagret på et minnekort.

Skrive ut CD-etikett fra et skannet bilde

Denne videoen viser hvordan du kan skanne en eksisterende CD-etikett og skrive ut bildet direkte på en ny CD.

Disse filmfilene bruker OSS slik det er beskrevet nedenfor:

jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Du kan også ha interesse av …

Feedback