imaging-for-empowerment

Imaging for Good

Utruster folk til å utnytte kraften i visuell historiefortelling for å sette i gang positive endringer.

Historiefortelling for en
ny generasjon

Som en global bildebehandlingsbedrift har vi et ansvar for å styrke en ny generasjon – hjelpe dem med å utvikle ferdighetene sine, gi liv til lidenskapen for fotografering og inspirere dem gjennom kraften til visuell historiefortelling.


Vi utruster dem med ferdigheter, verktøy og plattformer som de trenger for å kunne dele historiene sin med verden, og skape nye muligheter både for seg selv og andre i lokalsamfunnet.

Nyeste historier

Styrker selvtilliten til ungdom

Bilder kan gi sterke inntrykk. De gjør det mulig å komme i kontakt med et publikum og gi folk innblikk i ens egen verden. Se de følgende videoene for å lære om Young People-programmet, som gir unge mennesker en visuell stemme til å snakke om de Forente Nasjoners bærekraftsmål (SDGs), og Miraisha, som støtter skapingen av jobber innenfor profesjonell fotografering og trykking, ved å videreutdanne unge voksne i Afrika.

young-people-programme

Imaging for Good – galleri

Se noen av de sterke bildene som er skapt på Canons internasjonale kurs.

Vis bilder

ArrangementskalenderCanon-arrangementene gjør at mennesker over hele verden blir i stand til å skape og dele historier som kan hjelpe dem med å forbedre livet og samfunnet.

Vi samarbeider med verdens ledende fotojournalistikkprogrammer, der viktige historier og de som forteller dem samles og hylles – målet vårt er å forme og inspirere fremtidens fotojournalister.

canon-pro-visa

Visa pour l’image

Canon har i over 30 år støttet Visa pour l'image – en av verdens ledende festivaler for fotojournalistikk. Vi tilbyr ukelange opplæringskurs for mediestudenter i hele Europa, for å hjelpe dem med å fortelle historier som dekker alt fra konflikter og natur til mennesker og miljøet.

Les mer

opening-world-press-photo

World Press Photo

Canon har støttet World Press Photo i 26 år. I 25 av disse årene har vi sponset Joop Swart Masterclass for å finne talentfulle visuelle historiefortellere. Vi gir også de som kan fortelle de sterkeste historiene med mål om å skape endring muligheten til å ta ettårige ambassadørstillinger.

Les mer