Bærekraft – Canon og bærekraftig virksomhet

Canon har som mål å ha en ansvarlig virksomhet. Vi mener at nyvinningene og de teknologiske fremskrittene vi benytter i bildebehandlingsløsningene våre, skal berike livene og bedriftene til kundene våre uten å skade miljøet. Virksomheten og merkevaren vår bygges på bærekraftig økonomisk vekst. Vi reduserer behovet vårt for naturressurser, overvåker økonomisk vekst og risikoer nøye og respekterer samfunnene som er avhengige av oss.

Bærekraft er en del av måten vi gjør forretninger på. Vi tilbyr bærekraftige bildebehandlingsløsninger til kundene våre, og hjelper dem med å arbeide mer effektivt samt å redusere miljøpåvirkningen deres. Vi reduserer miljøpåvirkningen av produktene våre og minsker behovet for nye ressurser ved å resirkulere og gjenbruke materialer. Vi tar ansvar for handlingene våre ved å redusere påvirkningen av vår egen drift, og deltar sammen med lokalsamfunn og interessenter for å støtte opp om bredere økonomisk vekst. I tillegg forutser og overholder vi regler og standarder, og vi prøver også å overgå dem hvis det er mulig.

Firmaets ansvar
Vi tar ansvar for vårt avtrykk og følger rettferdig praksis for virksomheten. Vi forplikter oss til bærekraft på tre viktige områder: miljø, samfunn og forretningsvirksomhet.

Les mer om disse tre viktige områdene:
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet

FNs Global CompactPicture_UNGC logo
Canon Europa har sluttet seg til FNs Global Compact (januar 2014), hvor vi forplikter oss til dens 10 universelt aksepterte prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Vår deltakelse formaliserer den tilnærming vi har for å bygge bærekraft inn i vår strategi, kultur og næringsliv.

Bærekraftig vekst
Vår langsiktige plan er å drive tre regionale hovedkvarter i Europa, USA og Japan, inkludert sentre for forskning og utvikling og produksjonsanlegg i hver region. Vårt europeiske regionale hovedkvarter er fordelt på fire steder: Canon Europe Limited, London i Storbritannia; Canon Europa N. V., Amstelveen i Nederland og tidligere Océ-anlegg i Venlo i Nederland og Poing i Tyskland.

Vår filosofi
Forretningsvirksomheten vår er basert på den japanske bedriftsfilosofien Kyosei, som oversettes til å leve og jobbe sammen for å oppnå det beste for fellesskapet. Dette betyr at vi tar ansvar for hvordan våre aktiviteter påvirker omgivelsene, respekterer kundene våre og samfunnene og landene der vi har virksomhet samt naturen rundt oss. Les mer om Kyosei.

Canon EMEA-rapport om bærekraftig utvikling 2013

Miljø – Redusere miljøpåvirkningen
Vi minimerer behovet for nye naturressurser, noe som reduserer miljøpåvirkningen fra design til slutten av produktets levetid og i hele vår egen virksomhet. Løsningene våre hjelper kundene med å bruke produktene mer effektivt og samtidig redusere miljøpåvirkningen.

Gå til delen Miljø for å lese mer om hvordan vi reduserer miljøpåvirkningen til produktene våre og virksomheten vår, samt hvordan vi fremmer bærekraftig forbruk.

Lokalsamfunn – Støtte lokalsamfunnet gjennom bilder
Vi beriker lokalsamfunnet gjennom bildebehandlingsmuligheter og -løsninger, samhandling med ansatte, lokalsamfunn og andre interessenter der vi opererer samt respekt for etiske prinsipper. Vi har som mål å bidra positivt til samfunnet og tilføre verdi til livene til personer som berøres av virksomheten vår. Gå til delen Samfunn for å lese mer om hvordan vi samhandler med våre interessenter.

Virksomhet – Rimelig og ansvarlig drift
Vi utvikler virksomheten på en ansvarlig måte ved å støtte opp om økonomisk vekst og sørge for en hederlig drift som er i overholdelse med gjeldende lover, forskrifter og standarder. Vi følger robuste retningslinjer og prosedyrer for å beskytte våre kunder og ansatte mens vi oppfyller økonomiske mål og utvikler virksomheten på en bærekraftig måte. Gå til delen Forretningsvirksomhet for å lese mer om hvordan vi gjør forretninger.

spacer
					image
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker