Warranty_Page_Image

Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer

Dette er en kommersiell sluttkundegaranti som tilbys av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon») til sluttkunder som kjøper fjernstyrte Canon PTZ-kameraer til egen bruk, men som ikke handler som forbrukere under den lokale lovgivningen i landet der de fjernstyrte Canon PTZ-kameraene er kjøpt. Hvis du er en forbruker, har du ikke rett til denne garantien, men forbrukerens lovfestede rettigheter under det gjeldende nasjonale lovverket vil gjelde for deg. Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres i samsvar med den relevante lovgivningen i England og Wales og er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

Tjenestetilbudet er som følger:

 

Verkstedgaranti

 

Fjernstyrte Canon PTZ-kameraer som er ment for salg og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits og Storbritannia («territoriet»), er dekket av Canons europeiske garanti for fjernstyrte Canon PTZ-kameraer. Canon garanterer at dersom det nye fjernstyrte Canon PTZ-kameraet viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder –se nedenfor). 

 

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer det fjernstyrte Canon PTZ-kameraet til et av Canons autoriserte servicesentre.
Denne garantien er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel, og verken Canon, dets datterselskaper eller andre medlemmer av den europeiske garantien for fjernstyrte Canon PTZ-kameraer er ansvarlige for tilfeldige skader eller følgeskader ved brudd på eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet.

 

VilkårVerkstedgaranti

Canon garanterer at maskinvaren til dette fjernstyrte PTZ-kameraet skal være i god stand i hele garantiperioden. Hvis det oppstår feil på maskinvaren under garantiperioden, gis en verkstedgaranti uten kostnad på et Canon-autorisert servicesenter i et medlemsland.
Verkstedgarantien gjelder for Canon-produkter, laget for og kjøpt innenfor EØS-området eller i Sveits og Storbritannia.
Denne gratistjenesten gis kun etter fremlegging av den originale fakturaen/kvitteringen som ble gitt til sluttkunden av selgeren.
Canon forbeholder seg dessuten retten til å erstatte det defekte fjernstyrte PTZ-kameraet med et tilsvarende fjernstyrt PTZ-kamera av samme eller bedre kvalitet, i stedet for å reparere det defekte produktet.

1. Garantiperiode
Garantien er gyldig i ett år fra kjøpsdatoen, som dokumentert gjennom kjøpsbeviset.

2. Slik foregår garantitjenesten
Garantitjenesten er bare tilgjengelig i Canons autoriserte servicesentre.
Alle kostnader knyttet til sikker transport av det fjernstyrte PTZ-kameraet til og fra Canons autoriserte servicesenter skal dekkes av sluttkunden. Hvis det fjernstyrte PTZ-kameraet har blitt flyttet til et land som ikke er medlem av Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer, må det fjernstyrte PTZ-kameraet returneres til landet der det ble kjøpt, for reparasjon.

3. Medlemmer av Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer
Medlemmene av Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer er de landene der verkstedgarantien kan benyttes.
Ta kontakt med det aktuelle medlemmet av Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer hvis du ønsker ytterligere informasjon om denne garantien.

4. Begrensninger

Garantien dekker ikke følgende:

 • – forbruksvarer (batteri) 
 • – beslektet programvare 
 • – deler som er utsatt for slitasje samt tilbehør (f.eks. batterier, fjernkontroll, braketter osv.) som brukes med dette produktet.
 • – feil forårsaket av modifikasjoner utført uten Canons godkjenning, eller reparasjoner/modifikasjoner/rengjøring utført på et servicesenter som ikke er autorisert av Canon 
 • – kostnader som oppstår ved at Canon-autoriserte servicesentre gjør tilpasninger eller endringer av et fjernstyrt PTZ-kamera som er nødvendig for at landets bestemte tekniske spesifikasjoner eller sikkerhetsstandarder skal oppfylles, eller eventuelle andre kostnader som oppstår grunnet justering av det fjernstyrte PTZ-kameraet som et resultat av at eventuelle spesifikasjoner har blitt endret etter levering av produktet 
 • – skade som følge av at et fjernstyrt PTZ-kamera ikke overholder de landsspesifikke standardene eller spesifikasjonene i et annet land enn der produktet ble kjøpt
Garantireparasjonstjenesten gjelder ikke hvis skaden eller defektene er forårsaket av
 • – uriktig bruk, dvs. håndtering av produktet som ikke er i samsvar med brukerhåndboken eller bruksveiledningen , overdreven bruk (du finner detaljert informasjon i brukerhåndboken), inkludert, men ikke begrenset til, uriktig oppbevaring, fall, kraftige støt, korrosjon samt smuss-, vann- eller sandskader 
 • – skader som er en direkte følge av bruk av reservedeler, programvare eller forbruksvarer som ikke er kompatible med produktet Du skal finne informasjon om kompatibilitet med ditt spesifikke fjernstyrte Canon PTZ-kamera, på pakken, men kompatibilitet er garantert hvis du bruker originale reservedeler, original programvare eller originale forbruksvarer fra Canon, ettersom disse har blitt testet. Det anbefales at du kontrollerer kompatibiliteten før bruk. 
 • Tilkobling av det fjernstyrte PTZ-kameraet til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon 
 • Utilstrekkelig innpakking av det fjernstyrte PTZ-kameraet ved returnering av produktet til et autorisert Canon-servicesenter. 
 • Ulykker eller katastrofer eller andre omstendigheter som er utenfor Canons kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, lynnedslag, vann, ild, offentlige uroligheter og dårlig ventilasjon.

Garantireparasjoner under denne garantien inkluderer ikke periodiske kontroller eller andre vanlige vedlikeholdstjenester for fjernstyrte PTZ-kameraer.

5. Annet

Reparasjonstjenesten kan bli forsinket når den utføres utenfor landet der produktet ble kjøpt, i et land der produktet ennå ikke er til salgs, eller der det selges i en design som er unik for dette landet. Følgelig finnes visse reservedeler til det fjernstyrte PTZ-kameraet kanskje heller ikke på lager i reparasjonslandet.
Canon påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptak og tap av data osv. som ikke er spesielt nevnt i denne garantien.
Når du returnerer det fjernstyrte PTZ-kameraet for å få garantitjenesten, må du pakke den inn svært godt, sikre den og legge ved fakturaen fra kjøpet samt en beskrivelse av feilen.

 

Vanlige spørsmålSp: Hvilke garantier gjelder for fjernstyrte Canon PTZ-kameraer som er kjøpt i Europa?

Sv: Som regel tilbyr Canon den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer for produkter som er kjøpt i Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Se de fullstendige vilkårene og betingelsene for denne garantien.

Sp: Hva slags garantiinformasjon finnes i esken når jeg kjøper et Canon-produkt?

Sv: I europeiske land som dekkes av garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer, inneholder hver enkelt produkteske som regel et kort med den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer. Det kan se slik ut:

 

Sp: Må jeg fylle ut og sende inn noe dokumentasjon til Canon for å registrere den europeiske garantien min?

Sv: Du trenger ikke å sende inn noen dokumentasjon til Canon for å registrere deg for den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer. Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer, må du alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for det aktuelle produktet.

Sp: Hva slags dokumentasjon må jeg ha for å gjøre krav på en reparasjon i henhold til den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer?

Sv: Når du ber om reparasjon eller erstatning i henhold til den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer, må du alltid oppgi et gyldig kjøpsbevis (som inkluderer den opprinnelige kjøpsdatoen) overfor Canon for det aktuelle fjernstyrte PTZ-kameraet. Salgsfremmende garantitilbud kan være underlagt ytterligere krav. Se de spesifikke vilkårene og betingelsene i eventuelle kampanjetilbud (hvis aktuelt).

Sp: Hvor lenge gjelder vanligvis Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer?

Sv: Garantiperioden for fjernstyrte PTZ-kameraer er som regel ett år.

Sp: Hvis jeg er bosatt i et land der Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer gjelder, men har kjøpt et fjernstyrt Canon PTZ-kamera utenfor garantiområdet, vil dette produktet da likevel være dekket av den europeiske garantien for fjernstyrte PTZ-kameraer?

Sv: Som regel er produkter dekket av en garanti som gjelder for produktets spesifikke salgsområde. Sluttkunden må derfor returnere produktet til det aktuelle området for å få en reparasjon som dekkes av garantien. Canon tilbyr vanligvis ikke en global garanti med mindre det er spesielt nevnt for spesifikke produkter/regioner.

 

KontaktinformasjonTabellen nedenfor viser hvilke land som tilbyr Canons europeiske garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer. Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene i Canons garanti for fjernstyrte PTZ-kameraer.

Du finner kontaktinformasjonen for hvert land nedenfor.

Land Kontaktinformasjon for kundestøtte
Østerrike +43 1 360 277 45 67

Canon Østerrike
Belgia +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (nederlandsk)
Canon Belgia (fransk)
Bulgaria Cantek
+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg
Canon Bulgaria
Kypros +357 2 2314 719
Doros Neophytou
Tsjekkia +420 296 335 619

Canon Tsjekkia
Danmark +45 70 20 55 15

Canon Danmark
Estland +372 630 0530

overall@overall.ee

Overall
Finland +358 (020) 366 466
(Samtalene belastes 0,15 cent/min hvis du ringer fra fasttelefon. Kostnader fra mobiltelefon avhenger av mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren for å få mer informasjon.)

Canon Finland
Frankrike +33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrike
Tyskland 069 2999 3680

Canon Tyskland
Hellas Intersys SA
+302 10 969 6422
intersys@intersys.gr
Canon Hellas
Ungarn +36 (06)1 235 53 15

Canon Ungarn
Island +354 533 34 11

Beco
Irland +353 16 990 990

Canon Irland
Italia +39 02 3859 2000

Canon Italia
Latvia +371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv
I B Serviss
Litauen +370 5 239 5510

Orgsis
Luxembourg +352 27 302 054

Canon Luxembourg
Malta +356 2148 8800
info@avantech.com.mt
Avantech
Norge +47 23 50 01 43

Canon Norge
Polen +48 22 583 4307

Canon Polen
Portugal +351 21 424 51 90

Canon Portugal
Romania +402 13246281
cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro
Canon Romania
Slovakia +421 (0)250 102 612

Canon Slovakia
Slovenia (+386 1) 5461 000
3A Servis
Spania +34 91 375 45 55

Canon Spania
Sverige +46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige
Sveits +41 22 567 58 58

Canon Sveits (fransk)
Canon Sveits (tysk)
Nederland +31 (0)20 721 91 03

Canon Nederland
Storbritannia +44 (0)207 660 0186

Canon UK

Du kan også ha interesse av …

Feedback