PIXMA iX6850 Default

PIXMA iX6850 – videoer om konfigurering og feilsøking

I disse videoveiledningene får du detaljerte, trinnvise instruksjoner spesifikt tilpasset ditt produkt. De er laget for å veilede deg gjennom de vanligste konfigureringsoppgavene som kreves for å gjøre PIXMA MFP-enheten klar til bruk. Det finnes også noen nyttige feilsøkingsvideoer som veileder deg gjennom noen av de vanligste utskriftsproblemene som kan oppstå ved bruk av produktet ditt.

Konfigurere enheten

Konfigurere skriveren

Denne videoen viser hvordan du konfigurerer skriveren helt fra du åpner esken, deriblant fjerning av emballasje og tilkobling av enheten slik at den blir klar til bruk.

Konfigurere blekkassetten

Denne videoen viser hvordan du klargjør og setter inn blekkassettene på riktig måte i enheten.

Legge i papir

Denne videoen viser hvordan du legger inn papir i enheten.

Feilsøking

Rense skrivehodedysene

Denne videoen viser hvordan du kontrollerer skrivehodedysene og utfører rengjøring, om nødvendig.

Utføre manuell justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre manuell justering av skrivehodet.

Utføre automatisk justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre automatisk justering av hodet.

Fjerning av fastkjørt papir inne i skriveren

Denne videoen viser hvordan du fjerner fastkjørt papir inni skriveren, om nødvendig.

Fjerning av fastkjørt papir fra papirutmatingsområdet eller det bakre brettet

Denne videoen viser hvordan du på en trygg måte fjerner fastkjørt papir fra papirutmatingsområdet eller det bakre brettet på enheten.

Rengjøre skriveren innvendig

Denne videoen viser hvordan du rengjør skriveren innvendig hvis blekkoverføring påvirker utskriftskvaliteten.

Disse filmfilene bruker OSS slik det er beskrevet nedenfor:

jquery-1.4.2.min.js og jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Du kan også ha interesse av …

Feedback