MAXIFY iB4040 Default

PIXMA PRO-100S – videoer om konfigurering og feilsøking

I disse videoveiledningene får du detaljerte, trinnvise instruksjoner spesifikt tilpasset ditt produkt. De er laget for å veilede deg gjennom de vanligste konfigureringsoppgavene som kreves for å gjøre PIXMA MFP-enheten klar til bruk. Det finnes også noen nyttige feilsøkingsvideoer som veileder deg gjennom noen av de vanligste utskriftsproblemene som kan oppstå ved bruk av produktet ditt.

Konfigurere enheten

Konfigurere skriveren

Denne videoen viser hvordan du konfigurerer skriveren helt fra du åpner esken, deriblant fjerning av emballasje og tilkobling av enheten slik at den blir klar til bruk.

Slik justerer du posisjonen til skrivehodet

Denne videoen viser hvordan du justerer posisjonen til skrivehodet på riktig måte.

Konfigurere blekkassetten

Denne videoen viser hvordan du klargjør og setter inn blekkassettene på riktig måte i enheten.

Første justering av skrivehodet

Denne videoen viser hvordan du justerer posisjonen til skrivehodet på riktig måte når du konfigurerer enheten.

Legge i papir

Denne videoen viser hvordan du legger inn papir i enheten.

Legge inn papir i den manuelle materen

Denne videoen viser deg hvordan du kan legge inn papir i den manuelle materen på enheten.

Feilsøking

Rense skrivehodedysene

Denne videoen viser hvordan du kontrollerer skrivehodedysene og utfører rengjøring, om nødvendig.

Utføre automatisk justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre automatisk justering av hodet.

Utføre manuell justering av skrivehodet

Hvis utskriftene dine er feilaktig justert, viser denne videoen hvordan du løser problemet ved å utføre manuell justering av skrivehodet.

Fjerning av fastkjørt papir fra papirmatingsenheten

Denne videoen viser hvordan du fjerner fastkjørt papir fra papirmatingsenheten, om nødvendig.

Fjerning av fastkjørt papir i den manuelle materen

Denne videoen viser hvordan du fjerner fastkjørt papir fra den manuelle materen, om nødvendig.

Fjerning av fastkjørt papir inne i skriveren

Denne videoen viser hvordan du fjerner fastkjørt papir inni skriveren, om nødvendig.

Fjerning av fastkjørt papir fra papirutmatingssporet

Denne videoen viser hvordan du fjerner fastkjørt papir fra papirutmatingssporet, om nødvendig.

Rengjøre skriveren innvendig

Denne videoen viser hvordan du rengjør skriveren innvendig hvis blekkoverføring påvirker utskriftskvaliteten.

Skrive ut CD-etikett fra programmet My Image Garden

Denne videoen viser hvordan du kan skrive ut en CD-etikett fra bilder som er lagret i programmet My Image Garden.

Disse filmfilene bruker OSS slik det er beskrevet nedenfor:

jquery-1.4.2.min.js and jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

Du kan også ha interesse av …

Feedback