Warranty_Page_Image

Vilkår for service og reparasjon for Canon Professional-servicesenter

Hvis du må sende inn Canon-produktet ditt til oss for service eller reparasjon, gjelder følgende vilkår

VILKÅR FOR SERVICE OG REPARASJON

Disse vilkårene for service og reparasjon beskriver de spesifikke vilkårene som gjelder for levering av tjenester eller reparasjoner for Canon-produkter («produkter») fra Canon Professional Service Center for Canon Svenska AB til deg. Les disse nøye før du sender inn service- eller reparasjonsforespørsler til Canon Professional Service Center. Når du sender inn en forespørsel, samtykker du i disse vilkårene for service og reparasjon.


1. INFORMASJON OM OSS

Vårt Canon Professional Service Center for Canon Svenska AB («Canon», «vi», «vår», «oss») er registrert i svensk under selskapsnummeret 556072-2224. Vårt registrerte kontor har adressen Björnstigen 85, 170 73 SOLNA, Sverige. MVA-nummeret vårt er SE556072222401.


2. BE OM SERVICE OG REPARASJONER FRA CANON

2.1 Følgende trinn kreves for å sende inn en forespørsel om service eller reparasjon fra Canon og opprette en avtale mellom deg og oss:

 1. Logg på bedriftskontoen eller Canon-kontoen (etter behov), og gå deretter til Support-delen der du kan starte service- eller reparasjonsforespørsler.
 2. Hvis du er en forbruker (uten Canon-konto), kan du også følge trinnene for å avtale en reparasjon eller avtale service via kundestøttesiden.
 3. Du legger inn en forespørsel om service eller reparasjon i forespørselsskjemaet ved å klikke på knappen Submit (Send inn) i slutten av prosessen. En serie enkle instruksjoner på nettsiden leder deg gjennom prosessen med å sende inn en forespørsel. Vi gjør oppmerksom på at forespørselen om service eller reparasjon ikke utgjør en avtale før den er behandlet og godkjent av oss. Vi ber deg notere forespørselsnummeret ditt og -datoen for fremtidig referanse
 4. Når produktet har ankommet vårt Canon Professional-servicesenter, mottar du en bekreftelse på at vi har mottatt produktet eller produktene
 5. Når forespørselen din er behandlet og produktet eller produktene er undersøkt, vil vi enten gå videre med forespørselen din umiddelbart (underlagt bestemmelsene nedenfor), eller kontakte deg for å be om ditt samtykke til at vi går videre (dvs. i tilfeller med tids- og pristilbud)
 6. Forespørselsgodkjenning og fullførelse av kjøpsavtalen for service og reparasjon finner sted når vi går i gang med ønsket service og reparasjon, med mindre vi har varslet deg om at vi ikke godkjenner forespørselen din. Vi vil lagre avtalevilkårene, og du vil motta en kopi i forespørselsbekreftelsen.

2.2 Vi kan avvise forespørsler av hvilken som helst av følgende årsaker:

 1. Produktet eller produktene du ba om service eller reparasjon for, støttes ikke lenger (for eksempel reservedeler er ikke lenger tilgjengelig).
 2. Det har skjedd et brudd på ett eller flere av vilkårene våre for service eller reparasjon eller andre relevante vilkår.
 3. Det er utestående gjeld på kontoen (hvis aktuelt).

2.3 Hvis Canon mottar en forespørsel om service og reparasjon uten tilstrekkelig (eller delvis) informasjon og Canon ikke kan nå deg, og du ikke har tatt kontakt og du ikke henter produktet eller produktene, kan ikke Canon returnere produktet eller produktene til deg og forbeholder seg retten til å kaste dem tre (3) måneder etter mottak.


3. TILGJENGELIGHET, BESKRIVELSER OG PRISER FOR SERVICE OG REPARASJON

3.1 Vi vil informere deg så snart som mulig etter at en forespørsel er mottatt, hvis tjenesten du har bedt om av en eller annen grunn er utilgjengelig eller utilbørlig forsinket.

3.2 Forespørsler om service eller reparasjon kan bli forsinket når tjenesten utføres utenfor landet der produktet ble kjøpt, grunnet potensielt begrenset tilgjengelighet for reservedeler eller lokale tekniske variasjoner mellom modeller.

3.3 Canon kan reparere eller erstatte produkter med nye eller reparerte deler eller med produkter av tilsvarende ytelse og pålitelighet. Canon kan også erstatte produkter med tilsvarende modeller i tilfeller der de opprinnelige produktene ikke lenger produseres. Reparerte deler eller produkter brukes bare hvis det er tillatt å gjøre dette i henhold til lovverket i landet der reparasjonen utføres.

3.4 Alle priser er i lokal valuta for vårt Canon Professional Service Center, inkludert MVA og eventuelle fraktgebyrer, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt. Prisen for service eller reparasjon kan endres fra tid til annen, men forespørsler som allerede er godkjent, blir ikke påvirket av slike endringer.

3.5 Vi vil vanligvis kontrollere prisene for service og reparasjon som er oppført på siden vår, som en del av prosedyren for behandling av forespørsler, slik at vi – hvis den riktige prisen for et produkt er lavere enn den som er oppgitt – vil belaste deg for den laveste prisen når vi krever penger fra deg.

3.6 I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, er vi ikke under noen omstendighet forpliktet til å levere service eller reparasjon til deg til den gale (lavere) prisen, hvis feilen i prising er åpenbar og burde ha blitt gjenkjent av deg som en feil.


4. REPARASJONER I HENHOLD TIL DEN KOMMERSIELLE CANON-GARANTIEN

4.1 For mange Canon-produkter tilbyr vi produsentens kommersielle garantier, i tillegg til den lovbestemte garantien som gjelder forbrukere. Disse garantiene er underlagt fullstendige vilkår og betingelser. Der det er aktuelt, leveres den relevante garantiinformasjonen med produktet ditt eller kan finnes via garantihuben vår.

4.2 Garantireparasjoner utføres bare ved mottak av den gjeldende dokumentasjonen som kreves for å validere garantistatus, som beskrevet i Canons spesifikke kommersielle garantivilkår som gjelder for produktet ditt.

4.3 I tilfeller der vi mottar en forespørsel om garantireparasjon, men garantien anses å være ugyldig, vil vi varsle deg og oppgi omfanget av feilen, fremlegge fotografiske bevis (der det er aktuelt), og (der det er mulig å reparere) tilby enten reparasjon til fastpris og/eller et pristilbud. Hvis du på et senere tidspunkt avslår tilbudet om reparasjon til fastpris eller pristilbudet, blir du ikke belastet for et avslagsgebyr.

4.4 I tilfeller der vi mottar en forespørsel om garantireparasjon, men garantien anses å være ugyldig på grunn av åpenbar støtskade eller misbruk, og du avslår pristilbudet, blir du ikke belastet for et avslagsgebyr. Det kan imidlertid hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.

4.5 I tilfeller der vi mottar en forespørsel om garantireparasjon, men ingen feil finnes under teknisk diagnostisering, blir produktet eller produktene returnert ureparert. Det kan imidlertid hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.

4.6 Når det utføres garantireparasjoner, skal vi reparere produktet eller produktene i henhold til produsentens spesifikasjoner.


5. FORBRUKERES LOVBESTEMTE RETTIGHETER OG GARANTIER

Når du har kjøpt et produkt eller produkter som forbruker, har du også lovfestede juridiske rettigheter under EU-lover og/eller nasjonale lover angående salg av varer som er defekte eller som ikke oppfyller spesifikasjonene. Disse rettighetene (herunder retten til reparasjon, erstatningsvare eller pengene tilbake i visse situasjoner) gjelder alle forbrukere, men varigheten varierer etter landet der produktet er kjøpt. Disse rettighetene gjelder for alle varer du kjøper av selgeren, og du kan håndheve disse rettighetene overfor selgeren, uavhengig av om varene dine er dekket av en kommersiell Canon-garanti eller ikke. De juridiske rettighetene dine påvirkes ikke av noe i disse vilkårene eller på noen annen måte. Hvis du vil hevde de juridiske rettighetene dine, kan du kontakte selgeren.

Hvis du vil ha mer informasjon om forbrukerrettigheter, kan du kontakte en lokal forbrukerrådgivningstjeneste.


6. SERVICE TIL FASTPRIS OG BETALTE REPARASJONER

6.1 For mange Canon-produkter tilbyr vi service til fastpris eller betalte reparasjoner (enten reparasjon til makspris eller pristilbud). Disse tilbudene er underlagt ytterligere spesifikke vilkår som er beskrevet i bestemmelsene 7, 8, 9 og 10.

6.2 Service til fastpris og betalte reparasjoner (gjelder bare reparasjon til fastpris og makspris), utføres når teknisk diagnostisering er utført, og det ikke er funnet noen fritak. Når det gjelder pristilbud, utføres reparasjoner bare etter at du har godtatt tilbudet vi gir deg.

6.3 All service til fastpris inkluderer arbeid, standardfrakt og MVA. Service til fastpris inkluderer ikke kostnadene for reservedeler (unntatt der det er spesifisert i serviceomfanget).

6.4 Alle betalte reparasjoner (enten reparasjon til fastpris, makspris eller pristilbud) inkluderer reservedeler, arbeid, standardfrakt og MVA.

6.5 Når det utføres betalte reparasjoner (enten reparasjon til fastpris, makspris eller pristilbud), vil vi forsøke å fullføre reparasjonen som angitt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å oppheve avtalen hvis vi på et senere tidspunkt oppdager at reparasjonen av en eller annen grunn ikke kan fullføres (for eksempel at reservedeler ikke lenger er tilgjengelige), og hvis det er nødvendig, kontakter vi deg og gir deg alternativer (der det er aktuelt).

6.6 I tilfeller der vi mottar en forespørsel om betalte reparasjoner (enten reparasjon til fastpris, makspris eller pristilbud), men ingen feil finnes under teknisk diagnostisering, blir produktet eller produktene returnert ureparert. Det kan imidlertid hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.

6.7 Når det utføres betalte reparasjoner, skal Canon reparere produktet eller produktene i henhold til produsentens spesifikasjoner.

6.8 Arbeid og materialer som brukes av Canon ved betalte reparasjoner (enten reparasjon til fastpris, makspris eller pristilbud), garanteres å være fri for feil ved normal bruk i seks (6) måneder fra reparasjonsdatoen. Vår forpliktelse under slike reparasjonsgarantier er begrenset til å reparere de opprinnelige feilene for reparasjoner med makspris eller pristilbudl, men hvis det gjelder reparasjoner til fastpris, utvider vi dette til å dekke eventuelle feil i elektrisk/mekanisk utstyr.

6.9 Reparasjonsgarantien er ugyldig hvis reparasjoner utføres av et uautorisert servicesenter, hvis utstyret brukes feil, forsømmes eller skades, eller hvis det oppstår feil som følge av batterilekkasje eller vannskade.


7. SERVICE TIL FASTPRIS

7.1 For mange Canon-produkter tilbyr vi ulike vedlikeholdstjenester. For hvert av vedlikeholdstjenestetilbudene finnes beskrivelse av tjenesten (inkludert viktig informasjon) på siden for vedlikeholdstjenester. Ved å sende inn en vedlikeholdsforespørsel, fungerer dette som din godkjenning for at vi skal fortsette med vedlikeholdstjenesten, og det gis ingen pristilbud. Hvis en feil identifiseres med produktet eller produktene under den ønskede vedlikeholdstjenesten, vil vi kontakte deg enten for å be om en kopi av kjøpskvitteringen for å validere den kommersielle Canon-garantien (hvis den ikke allerede er levert), eller hvis produktet eller produktene ikke lenger dekkes av den kommersielle Canon-garantien, for å diskutere betalte reparasjonsalternativer (for eksempel reparasjon til fastpris, makspris eller pristilbud).

7.2 For mange Canon-produkter tilbyr vi en rekke oppgraderingstjenester. For hvert av de unike oppgraderingstjenestetilbudene finnes omfanget av tjenesten (inkludert viktig informasjon) på siden for oppgraderingstjenester. Ved å sende inn en oppgraderingsforespørsel, fungerer dette som din godkjenning for at vi skal fortsette med oppgraderingstjenesten, og det gis ingen pristilbud. Hvis en feil identifiseres med produktet eller produktene under den ønskede oppgraderingstjenesten, vil vi kontakte deg enten for å be om en kopi av kjøpskvitteringen for å validere den kommersielle Canon-garantien (hvis den ikke allerede er levert), eller hvis produktet eller produktene ikke lenger dekkes av den kommersielle Canon-garantien, for å diskutere betalte reparasjonsalternativer (for eksempel reparasjon til fastpris, makspris eller pristilbud).

7.3 For utvalgte Canon-produkter tilbyr vi en rekke ekspresstjenester. For hver av de unike ekspresstjenestetilbudene finnes omfanget av tjenesten (inkludert viktig informasjon) på siden for ekspresstjenester. Ved å sende inn en ekspresstjenesteforespørsel, fungerer dette som din godkjenning for at vi skal fortsette med ekspresstjenesten. Slik det er definert i omfanget av tjenesten, blir ikke tilleggsavgifter for disse tjenestene tatt i bruk, hvis vi ikke kan oppfylle den definerte tidsrammen.


8. REPARASJON TIL FASTPRIS

8.1 For mange Canon-produkter tilbyr vi reparasjon til fastpris, som gjelder for feil som skyldes:

 1. Normal slitasje
 2. Feil på komponenter under normale bruksforhold

8.2 Service til fastpris utføres når teknisk diagnostisering er utført, og det ikke er funnet noen fritak. Ved reparasjon til fastpris ugyldiggjør vi tilbudet hvis feilen skyldes andre omstendigheter, inkludert (men ikke begrenset til):

 1. feil bruk, skader eller feil forårsaket av feil oppbevaring, slag-/støt-/væskeskader eller skade som følge av fremmedlegemer
 2. skade forårsaket ved bruk av feil spenning
 3. mangelfull produktemballasje ved returnering til et Canon Professional Service Center
 4. reparasjoner, endringer, sabotasje utført av verksteder som ikke er autorisert av Canon

8.3 I tilfeller der vi mottar en forespørsel om reparasjon til fastpris, men tilbudet om reparasjon anses å være ugyldig, vil vi varsle deg og oppgi omfanget av feilen, fremlegge fotografiske bevis og (der det er mulig å reparere) tilby et pristilbud. Hvis du avslår pristilbudet, blir du ikke belastet for et avslagsgebyr. Det kan imidlertid hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.

8.4 I tilfeller der vi tilbyr reparasjon til fastpris, men tilbudet avslås av deg (eller der ingen respons er mottatt etter tretti (30) dager), blir produktet eller produktene returnert ureparert, og det kan hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.


9. MAKSPRIS

9.1 For mange Canon-produkter gir vi deg muligheten til å angi en makspris (dvs. en maksimal reparasjonsavgift) i stedet for å be om et pristilbud. Det er imidlertid en gjeldende minimumsverdi (dvs. minst SEK 2500 inkludert MVA).

9.2 I tilfeller der vi mottar en forespørsel med en angitt makspris, fungerer dette som ditt samtykke til at vi kan gå videre med reparasjonen, og du vil ikke motta et pristilbud. Hvis reparasjonen kan utføres til en pris som er lavere enn den angitte maksprisn, blir du bare belastet med det laveste beløpet.

9.3 I tilfeller der vi mottar en forespørsel med en angitt makspris, og vi etter teknisk diagnostisering ser at reparasjonen vil overstige grensen din, vil vi gi deg et pristilbud og avvente ditt samtykke til at vi går videre. Hvis du avslår pristilbudet, blir du ikke belastet for et avslagsgebyr. Det kan imidlertid hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.


10.

10.1 For mange Canon-produkter tilbyr vi pristilbud. En teknisk diagnostisering utføres, og vi gir deg et tilbud med detaljert informasjon om forventede reparasjonskostnader for produktet eller produktene. Vi forbeholder oss retten til å revidere tilbudet om nødvendig (dvs. der ytterligere skade/feil som ikke er rapportert, identifiseres).

10.2 pristilbudet du får, er underlagt en toleransegrense på ti (10) prosent (%) når den endelige reparasjonskostnaden beregnes. Hvis den endelige reparasjonskostnaden overskrider toleransegrensen, tar vi kontakt med deg for å diskutere og/eller gi deg et oppdatert pristilbud og avventer ditt samtykke til at vi går videre.

10.3 I tilfeller der vi tilbyr et pristilbud, er tilbudet gyldig i tretti (30) dager etter at tilbudet er gitt.

10.4 I tilfeller der vi mottar en forespørsel om pristilbud, kan du ikke etter å ha mottatt tilbudet gå tilbake til tilbudet om reparasjon til fastpris (skulle et slikt tilbud være tilgjengelig til en lavere pris).

10.5 I tilfeller der vi tilbyr et pristilbud, men tilbudet avslås av deg, påløper det et avslagsgebyr på SEK 375, inkludert MVA, for å dekke de påløpte kostnadene (dvs. undersøkelse og montering av produktet eller produktene). Vi skal forsøke å montere produktet eller produktene dine i den tilstanden de ble mottatt i, men vi skal ikke holdes ansvarlig overfor deg for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå som følge av dette. Avslagsgebyret defineres på følgende måte:

 1. (i) Hvis pristilbudet dekker flere produkter (for eksempel et kamera og et objektiv), og det totale tilbudet avslås av deg, belaster vi deg bare for ett enkelt avslagsgebyr (i henhold til beløpet som er angitt i bestemmelsen 10.5).
 2. (ii) Hvis pristilbudet dekker flere produkter (for eksempel et kamera og et objektiv), og tilbudet delvis avslås av deg (dvs. du avslår tilbudet for ett (1) av produktene), vil vi ikke belaste deg for et avslagsgebyr.

10.6 I tilfeller der vi tilbyr et pristilbud, men tilbudet avslås av deg (eller der ingen respons er mottatt etter tretti (30) dager), blir produktet eller produktene returnert ureparert, du blir belastet for avslagsgebyret (hvis aktuelt), og det kan hende du blir belastet et gebyr for returfrakt.

10.7 I tilfeller der vi tilbyr et pristilbud, men tilbudet avslås av deg og du ber oss om å kaste produktet eller produktene på dine vegne, blir produktet eller produktene kastet av oss, og du blir ikke belastet for et avslagsgebyr eller et gebyr for returfrakt.


11. BETALING

11.1 Når service eller reparasjon er fullført, vil vi varsle deg om at betaling er nødvendig før produktet eller produktene kan sendes eller hentes (hvis aktuelt), med mindre du har en konto hos oss, og vi har avtalt alternative betalingsvilkår skriftlig.

11.2 Vi godtar betaling via Canons service- og reparasjonsportal på Internett og via bankoverføring til Danske Bank.

11.3 For kontokunder må betalingen foretas innenfor den definerte perioden vi har avtalt med deg skriftlig (for eksempel innen tretti (30) dager etter fakturadato). Ved forsinket betaling forbeholder vi oss retten til å ilegge et rentegebyr og/eller en fast kompensasjonsavgift for gjenopprettingskostnader i henhold til vår avtale med deg. I tillegg forbeholder vi oss retten til å kreve erstatning som følge av forsinket eller manglende betaling.

11.4 I tilfeller der du har fått beskjed om at betaling kreves, men du nekter å betale innen tre (3) måneder etter varslingen, skal en gjenopptakelsesrett gjelde for oss som gir oss retten til å selge produktet eller produktene for å kompensere for kostnadene vi har pådratt oss på dine vegne.


12. RETT TIL OPPBEVARING, KOMPENSASJON OG OVERDRAGELSE

12.1 Påstand om retten til oppbevaring, som er et resultat av de samme juridiske forhold, men ikke de samme kontraktsforhold, med oss, skal ikke gjelde.

12.2 Kompensasjon mot motsøksmål av deg (vår avtalepartner) skal ikke gjelde hvis disse motsøksmålene ikke er lovlig etablert eller er ubestridt.

12.3 Garantiene dine kan ikke overføres til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra Canon


13. OPPLYSNINGENE DINE

13.1 Vi behandler informasjon om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern for forbrukere eller retningslinjer for personvern for bedrifter.

13.2 Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre informasjonen om forespørselen og betalingen din (hvis aktuelt). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle tap som måtte bli påført som følge av at en tredjepart skaffer seg uautorisert tilgang til informasjon du oppgir når du ber om service eller reparasjon fra nettsiden, med mindre det skyldes en forsømmelse fra vår side.


14. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

14.1 Vi vil anstrenge oss for å sørge for sikkerheten til produktet eller produktene mens de er i vår besittelse. Vi vil gjøre alt vi kan for å returnere produktet eller produktene og alle opptakbare medier eller tilbehør, men vi kan ikke påta oss noe ansvar eller betale noen kompensasjon for tap av opptakbare medier.

14.2 Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader eller tap som skyldes at produktet eller produktene dine ble sendt til oss for en forespørsel om service eller reparasjon, eller der vi sender produktet eller produktene tilbake til deg etter at vi har fullført forespørselen om service eller reparasjon, med unntak av skader eller tap som skyldes påvist uaktsomhet fra Canon. Hvis det oppstår transportskader eller tap, må budet undersøke skaden eller tapet. Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle indirekte eller følgesmessige tap, skader eller utgifter.

14.3 Ved mottak av produktet eller produktene etter service eller reparasjon må du kontrollere at alle produktene er returnert og bekrefte produktets eller produktenes stand. Vi anser manglende umiddelbar varsling om eventuelle problemer som at du har kontrollert at alle produktene eller varene er mottatt og i god stand.

14.4 Vårt maksimale erstatningsansvar under disse vilkårene for service og reparasjon er begrenset til erstatningsverdien til produktet som ble fraktet av budet vårt (i tilfelle skade eller tap) og prisen du har betalt til oss for service og reparasjon (hvis aktuelt) som tapet eller skaden gjelder.

14.5 Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar for: (a) død eller personskade forårsaket av forsømmelse fra vår side, (b) svindel, uriktig fremstilling eller grov uaktsomhet, (c) brudd på hvilke som helst vilkår som følger av lov, og vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar utover det som er tillatt i gjeldende lov.

Det er ikke noe i denne bestemmelsen eller andre steder i disse vilkårene for service og reparasjon som begrenser dine lovfestede rettigheter eller påvirker dem negativt. Hvis du vil ha informasjon om forbrukerrettigheter, kan du kontakte en lokal forbrukerrådgivningstjeneste.


15. HENDELSER SOM ER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket oppfyllelse av hvilke som helst av våre avtalefestede forpliktelser i henhold til disse vilkårene for service og reparasjon som ikke kan tilskrives oss under disse vilkårene, andre gjeldende vilkår eller gjeldende lov, herunder som med rimelighet kan sies å være utenfor vår kontroll, inkludert force majeure, brann, oversvømmelse, ekstremvær, eksplosjoner, krig (erklært eller ikke), terrorisme, bransjetvister (enten de involverer våre medarbeidere eller ikke) eller tiltak fra lokale eller sentrale myndigheter eller andre habile myndighetsinstanser, i tillegg til andre force majeure-hendelser i henhold til gjeldende lov.


16. LØSNING AV TVISTER

16.1 Hvis du har en tvist med oss angående vår avtale med deg, bør du først kontakte oss per e-post på psc.service@canon.se og forsøke å løse tvisten med oss. Du kan også skrive til oss på følgende adresse: Canon Svenska AB, Professional Service Center, Krokslätts Fabriker 16B, 431 37 Mölndal, Sverige.

16.2 Hvis vi har en tvist med deg angående avtalen vår, vil vi også forsøke å kontakte deg direkte for å løse saken. Vi vil bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt i den relevante forespørselen, eller i hvilken som helst tilknyttet konto som du har opprettet hos oss.

16.3 Hvis tvisten mot formodning ikke lar seg løse, vil vi drøfte med deg en effektiv metode for å løse tvisten med uavhengige midler. Dette påvirker ikke din rett til å bringe en eventuell tvist for retten på noen måte.


17. OPPDATERINGER AV OG ENDRINGER I VILKÅRENE FOR SERVICE OG REPARASJON

17.1 Vi vil kunne endre eller oppdatere disse vilkårene fra tid til annen.

17.2 Den gjeldende versjonen av vilkårene for service og reparasjon som vises og er tilgjengelig på nettsiden vår på tidspunktet når forespørselen om service og reparasjon sendes inn, er den versjonen som gjelder for avtalen mellom oss.


18. JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOVER

18.1 Disse vilkårene reguleres av svensk lov. Det betyr at en avtale om kjøp av service eller reparasjon gjort med oss, og eventuelle tvister eller krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med den, vil være underlagt svensk lov. Hvis du inngår en avtale som forbruker, vil loven i landet du bor i, overstyre det ovennevnte.

18.2 Du og vi samtykker i at domstolene i svensk skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du inngår en avtale som forbruker, har du rett til å føre saken din for domstoler på ditt hjemsted, i ditt eget land, der det er aktuelt.


19. ANDRE VILKÅR

19.1 Disse vilkårene for service og reparasjon beskriver de skriftlige vilkårene for avtalen din med oss om kjøp av service eller reparasjon. Hvis en paragraf i eller del av disse vilkårene for service og reparasjon fastslås å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, skal dette ikke påvirke noen annen del av vilkårene, som fremdeles skal ha full kraft og gjelde for avtalen vår.

19.2 Enhver avtale som opprettes mellom deg og oss, opprettes bare mellom deg og oss. Ingen tredjepart vil ha noen rettigheter til å håndheve noen av vilkårene.

19.3 Vi vil kunne sette bort eller overføre våre rettigheter og forpliktelser under avtalen vi har inngått med deg, til en annen organisasjon. Vi vil underrette deg når dette skjer, hvis det kreves av gjeldende lov, men det vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser under avtalen.


20. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om Canons service- og reparasjonsportal på Internett eller kjøpet ditt av service eller reparasjoner, kan du sende en e-post til psc.service@canon.se eller ringe kundeservice på + 46 (0)31 7203480. Vår kundeservice er her for å hjelpe deg.


VILKÅR OPPDATERT: 11. april 2024

Du kan også ha interesse av …