Canons europeiske projektorgaranti

Dette er en kommersiell sluttkundegaranti som tilbys av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon») til sluttkunder som kjøper Canon-projektorer til egen bruk, men som ikke agerer som forbrukere under den lokale lovgivningen i landet der projektorene er kjøpt.

Hvis du er en forbruker, har du ikke rett til denne garantien, men forbrukerens lovfestede rettigheter under det gjeldende nasjonale lovverket vil gjelde for deg.

Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres i samsvar med den relevante lovgivningen i England og Wales og er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

Canons europeiske projektorgaranti er sammensatt av ulike tjenestetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, er avhengig av hvor du bor, hva slags projektor du har kjøpt og når du kjøpte produktet. Vi tilbyr følgende garantier:


Verkstedgaranti

Utvidet garantiordning for projektor


Canon-projektorer som er ment for salg og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits («territoriet»), er dekket av Canons europeiske projektorgaranti. Canon garanterer at dersom den nye projektoren viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder – se nedenfor). Canons utvidede garantiordning for projektor har ytterligere territoriale begrensninger og projektorbegrensninger. Du finner mer informasjon i delen om Canons utvidede garantiordning for projektor nedenfor.

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer projektoren til et av Canons autoriserte servicesentre.

Denne garantien er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel, og verken Canon, dets datterselskaper eller andre medlemmer av den europeiske projektorgarantien er ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader ved brudd på noen uttrykt eller underforstått garanti for dette produktet.

I tillegg til Canons europeiske projektorgaranti er en ekstra tre års lampegaranti tilgjengelig. Gå til kampanjesiden for projektorer for å få ytterligere informasjon.


Verkstedgaranti

Alle Canon-projektorer som er laget for og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits, er kvalifisert for kostnadsfri verkstedgaranti i tre år fra kjøpsdatoen (underlagt vilkår og betingelser).

Følgende modeller er imidlertid underlagt en annen garantiperiode som vist nedenfor:


Modell Garantiperiode
XEED 4K600Z Fem år eller 12 000 timer
XEED 4K600STZ Fem år eller 12 000 timer*
XEED 4K6020Z Fem år eller 12 000 timer
XEED 4K501ST Tre år eller 6 000 timer*
XEED 4K5020Z Fem år eller 12 000 timer
XEED WUX7500 Tre år eller 6 000 timer
XEED WUX7000Z  Fem år eller 12 000 timer
XEED WUX6700 Tre år eller 6 000 timer
XEED WUX6600Z Fem år eller 12 000 timer
XEED WUX6500 Tre år eller 6 000 timer
XEED WUX5800 Tre år eller 6 000 timer.
XEED WUX5800Z Fem år eller 12 000 timer
XEED WUX500ST Tre år eller 6 000 timer*
LX-MU500Z Fem år eller 12 000 timer
LX-MH502Z Fem år eller 12 000 timer
LV-HD420 Tre år eller 6 000 timer*
LV-X420 Tre år eller 6 000 timer*

*Uavhengig av hva som inntreffer først.


Utvidet garantiordning for projektor

Kvalifiserte land for utvidet garantiordning for projektor

Følgende medlemsland av den europeiske projektorgarantien tilbyr den utvidede garantiordningen for projektor:

         
Østerrike Belgia Tsjekkia Danmark  Estland*
Finland Frankrike Tyskland Ungarn Ireland
Italia Latvia* Litauen* Luxembourg Nederland
Norge Polen Portugal Sveits Slovakia
Spania Sverige STORBRITANNIA    

* I Estland, Latvia og Litauen er den utvidede lånegarantien for projektorer bare tilgjengelig for kvalifiserte projektormodeller som er kjøpt fra og med 01.01.2016

Kvalifiserte modeller for utvidet garantiordning for projektor

Følgende modeller er inkludert i den utvidede garantiordningen for projektor:
Merk: Garantiordningen gjelder ikke for tilpassede modeller.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Alle medisinske utgaver av oppførte modeller

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z

Feedback