Canons europeiske projektorgaranti

Dette er en kommersiell sluttkundegaranti som tilbys av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon») til sluttkunder som kjøper Canon-projektorer til egen bruk, men som ikke agerer som forbrukere under den lokale lovgivningen i landet der projektorene er kjøpt.

Hvis du er en forbruker, har du ikke rett til denne garantien, men forbrukerens lovfestede rettigheter under det gjeldende nasjonale lovverket vil gjelde for deg.

Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres i samsvar med den relevante lovgivningen i England og Wales og er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

Canons europeiske projektorgaranti er sammensatt av ulike tjenestetilbud, og tilbudet som gjelder for deg, er avhengig av hvor du bor, hva slags projektor du har kjøpt og når du kjøpte produktet. Vi tilbyr følgende garantier:


 • Verkstedgaranti
 • Utvidet garantiordning for projektor

Canon-projektorer som er ment for salg og kjøpt innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, det vil si EU, Island, Liechtenstein, Norge) eller i Sveits og Storbritannia («territoriet»), er dekket av Canons europeiske projektorgaranti. Canon garanterer at dersom den nye projektoren viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder – se nedenfor). Canons utvidede garantiordning for projektor har ytterligere territoriale begrensninger og projektorbegrensninger. Du finner mer informasjon i delen om Canons utvidede garantiordning for projektor nedenfor.

For ethvert produkt utenfor gjeldende garantivilkår eller -periode og for skader eller reparasjoner som ikke dekkes av garantien, er en kostnadsbelagt reparasjonstjeneste tilgjengelig hvis du returnerer projektoren til et av Canons autoriserte servicesentre.

Denne garantien er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel, og verken Canon, dets datterselskaper eller andre medlemmer av den europeiske projektorgarantien er ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader ved brudd på noen uttrykt eller underforstått garanti for dette produktet.

Tilbudet om forlengelse av tre års lampegaranti er utgått og ikke lenger tilgjengelig. Gå til kampanjesiden for projektorer for å få ytterligere informasjon.

Vilkår

Klikk på det relevante garantitilbudet nedenfor for å se fullstendige vilkår og betingelser.

Verkstedgaranti

Utvidet garantiordning for projektor


Verkstedgaranti

Canon garanterer at maskinvaren til denne projektoren skal være i god stand under garantiperioden. Hvis det oppstår feil på maskinvaren under garantiperioden, skal maskinvaren repareres uten kostnad på et Canon-autorisert servicesenter i et medlemsland.

Verkstedgarantien gjelder for Canon-produkter, laget for og kjøpt innenfor EØS-området + Sveits og Storbritannia.

Denne gratistjenesten gis kun etter fremlegging av den originale fakturaen/kvitteringen som ble gitt til sluttkunden av selgeren.

Canon forbeholder seg retten til å erstatte den defekte projektoren med en annen tilsvarende projektor som er av samme eller bedre kvalitet som det defekte produktet, i stedet for å reparere det defekte produktet.

1. Garantiperiode

Avhengig av projektoren er garantien gyldig i tre til fem år fra kjøpsdatoen (mer informasjon nedenfor). I tillegg kan enkelte modeller ha bruksbegrensninger. Alle lamper leveres med en nitti (90) dagers garanti. Du finner mer informasjon under berettigelsesfanen.

2. Slik foregår garantitjenesten

Garantitjenesten er bare tilgjengelig i Canons autoriserte servicesentre.

Alle kostnader knyttet til sikker transport av projektoren til og fra Canons autoriserte servicesenter skal dekkes av sluttkunden. Hvis projektoren har blitt flyttet til et land som ikke er medlem av Canons europeiske projektorgaranti, må projektoren returneres til landet der den ble kjøpt, for reparasjon.

3. Medlemmer av Canons europeiske projektorgaranti: Medlemmene av Canons europeiske projektorgaranti er landene der du kan gjøre krav på verkstedgarantitjenesten.

Ta kontakt med det aktuelle medlemmet av den europeiske projektorgarantien hvis du ønsker ytterligere informasjon om denne garantien.

4. Begrensninger

Garantien dekker ikke følgende:

– forbruksartikler
– beslektet programvare
– deler som er utsatt for slitasje (f.eks. panel, optisk filter, lamper, luftfilter), eller tilbehør og ekstrautstyr (for eksempel objektiver, batterier, fjernkontroll, braketter osv.) som brukes sammen med produktet
– feil forårsaket av modifikasjoner utført uten Canons godkjenning, eller reparasjoner/modifikasjoner/rengjøring utført på et servicesenter som ikke er autorisert av Canon
– kostnader som oppstår ved at Canon-autoriserte servicesentre gjør tilpasninger eller endringer av en projektor som er nødvendig for at landets bestemte tekniske spesifikasjoner eller sikkerhetsstandarder skal oppfylles, eller eventuelle andre kostnader som oppstår grunnet justering av projektoren som et resultat av at eventuelle spesifikasjoner har blitt endret etter levering av produktet
– skade som skyldes det faktum at en projektor ikke overholder de landsspesifikke standardene eller spesifikasjonene i et annet land enn der produktet er kjøpt

Garantireparasjonstjenesten gjelder ikke hvis skaden eller defektene er forårsaket av
– uriktig bruk, overdreven bruk, håndtering eller betjening av projektoren slik det refereres til i brukerhåndbøkene og/eller relevante brukerdokumenter, inkludert, men ikke begrenset til, uriktig oppbevaring, fall, kraftige støt, korrosjon, smuss og vann- eller sandskader.
– skader som er en direkte følge av bruk av reservedeler, programvare eller forbruksvarer (for eksempel lamper, objektiver eller batterier) som ikke er kompatible med produktet. Du skal finne informasjon om kompatibilitet med din spesifikke Canon-projektor, på pakken, men kompatibilitet er garantert hvis du bruker original(e) reservedeler, programvare eller forbruksvarer fra Canon, ettersom disse har blitt testet. Det anbefales at du kontrollerer kompatibiliteten før bruk.
– tilkobling av projektoren til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon.
– utilstrekkelig innpakking av projektoren ved returnering av produktet til et autorisert Canon-servicesenter.
– ulykker eller katastrofer eller andre omstendigheter som er utenfor Canons kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, lynnedslag, vann, ild, offentlige uroligheter og dårlig ventilasjon

Garantireparasjoner under denne garantien inkluderer ikke periodiske kontroller eller andre vanlige vedlikeholdstjenester for projektorer.

5. Annet

Reparasjonstjenesten kan bli forsinket når den utføres utenfor landet der produktet ble kjøpt, i et land der produktet ennå ikke er til salgs, eller der det selges i en design som er unik for dette landet. Følgelig finnes visse reservedeler kanskje heller ikke på lager i reparasjonslandet.

Canon påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptak og tap av data osv. som ikke er spesielt nevnt i denne garantien.

Når du returnerer projektoren for å få garantitjenesten, må du pakke den inn svært godt, sikre den og legge ved fakturaen fra kjøpet samt en beskrivelse av feilen.


Utvidet garantiordning for projektor

 1. 1. Den utvidede garantiordningen for projektor tilbys under den aktuelle garantiperioden, i tillegg til verkstedgarantien, for kvalifiserte XEED- og LX-projektorer kjøpt før 30. november 2021. Modeller kjøpt etter denne datoen, er bare kvalifisert for verkstedgarantien. Tjenesten gir sluttkunden en låneprojektor i det tidsrommet produktet blir reparert, under disse bestemte tilleggsvilkårene og -betingelsene.

 2. 2. Canon tilbyr låneprojektorer etter forespørsel fra sluttkunder som er i besittelse av denne garantien, eller selgeren, underlagt Canons standard lånebetingelser, som er fastsatt her. Disse vilkårene anses for å være godtatt når sluttkunden tar imot låneprojektoren.

 3. 3. Sluttkunden eller selgeren må sørge for at alle gjenstander returneres i samme stand som de ble levert i, og er ansvarlige for eventuelle tap, skader eller tyveri av låneutstyr og kan bli forpliktet til å refundere Canon for reparasjon eller erstatning. Sluttkunder eller selgere bør vurdere å skaffe en passende forsikring som kan dekke alt av utstyr de låner.

 4. 4. Tjenesten dekker kun XEED- og LX-projektorer (inkludert medisinske modeller, men ikke tilpassede enheter). Se berettigelsesfanen for å få mer informasjon. Den kan ikke overføres til andre projektorer, og den kan heller ikke erstattes av et pengebeløp.

 5. 5. Dette tilbudet gjelder bare for produkter som er laget for import og salg av Canon i EU-land og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Det er bare mulig å opprette krav i henhold til den utvidede garantiordningen for projektor så lenge projektoren er kjøpt i et av disse landene.

 6. 6. Den utvidede garantiordningen for projektor er bare tilgjengelig i følgende kvalifiserte land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

 7. 7. Du må presentere kjøpsbevis for å starte den utvidede garantiordningen for projektor. Canon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantitjeneste (eller starte den utvidede garantiordningen for projektor) dersom de relevante dokumentene ikke kan fremskaffes, eller hvis informasjonen i dem er ufullstendig eller ugyldig.

 8. 8. Den utvidede garantiordningen for projektor kan enten startes av sluttkunden eller av selgeren som monterte produktet.

 9. 9. Alle forespørsler om å løse inn denne tjenesten må rettes til din lokale Canon-brukerstøtte over telefon.

 10. 10. En representant fra Canons brukerstøtte kan be om ytterligere informasjon for å fastslå årsaken til feilen, før låneproduktet sendes.

 11. 11. «Neste dag» betyr at dersom det er mulig, vil låneprojektoren leveres dagen etter du har sendt forespørselen, dersom du sendte forespørselen før 11.00, og to dager etter at du har sendt forespørselen dersom du sendte forespørselen etter 11.00, i helgen eller på en offentlig høytidsdag.

 12. 12. Sluttkunden eller selgeren må arrangere henting av den defekte enheten så snart låneprojektoren er mottatt.

 13. 13. Sluttkunden eller selgeren er ansvarlig for at låneprojektoren returneres til Canon innen fem dager etter at den reparerte enheten er returnert.

 14. 14. Under normale omstendigheter vil alle fraktkostnader bli dekket av Canon.

 15. 15. Canon vil ikke være ansvarlig for fjerning eller ny montering av den opprinnelige projektoren eller låneproduktet.

 16. 16. Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres og tolkes i samsvar med den relevante lovgivningen i England og Wales, og eventuelle tvister i forbindelse med den utvidede garantiordningen for projektor er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.