Warranty_Page_Image

Informasjon om Canons europeiske garantisystem

Hvis et Canon-produkt utvikler en feil, dekkes våre kunder av Canons europeiske garantisystem (EWS), som sikrer at feilen løses gratis i en begrenset periode etter kjøp (vilkår og betingelser gjelder).

Det europeiske garantisystemet består av to ulike tjenestetilbud, og tilbudet som gjelder deg bestemmes av hvor du befinner deg og hvilket produkt du har kjøpt. Det tilbys en verkstedgaranti for de fleste Canon-forbrukerprodukter. Hvis et produkt utvikler en produksjonsfeil i garantiperioden, må produktet returneres til et verksted som er godkjent av Canon, hvor produktet vil repareres gratis av Canon-autoriserte teknikere. Produktet vil bli returnert til deg når reparasjonen er fullført.


Det tilbys en på stedet-garanti for kvalifiserte laser- og Inkjet-produkter (bare i utvalgte land). Du finner listen over kvalifiserte produkter under vilkår og betingelser for på stedet-garantien nedenfor.

Hvis et kvalifisert produkt utvikler en produksjonsfeil i garantiperioden, vil det ytes service i samsvar med garantien på stedet på en av følgende måter:

  • Reparasjon på stedet (fra tekniker)

  • Bytte på stedet (via bud)

Hvis vilkår og betingelser for på stedet-garantien ikke står oppført nedenfor, er ikke tjenesten tilgjengelig i ditt land. I så tilfelle vil vi bare kunne tilby verkstedgarantien.Oversikt over vanlige spørsmål om EWS-garantien

Sp: Hvilke garantier gjelder for Canon-produkter som er kjøpt i Europa?

Sv: Generelt sett tilbyr Canon det europeiske garantisystemet (EWS) for produkter kjøpt i:-

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Se de fullstendige vilkårene og betingelsene for denne garantien.


Sp: Må jeg fysisk registrere produktet mitt hos Canon for at det europeiske garantisystemet (EWS) skal gjelde eller aktiveres?

Sv: Generelt sett er det ingen juridisk grunn til å registrere et produkt hos Canon for garantiformål under EWS. Hvis du registrerer et produkt hos Canon via Canon iD, kan vi sende deg målrettet reklamemateriell og oppdateringer om dine produkter. Noen salgsfremmende garantier kan kreve registrering hos Canon. Det vil i så fall være angitt i de bestemte vilkårene og betingelsene for kampanjen.


Sp: Hva slags garantiinformasjon finnes i esken når jeg kjøper et Canon-produkt?

Sv: For land der EWS gjelder, inneholder hver boks som regel et EWS-garantikort. Det kan se slik ut: Sp: Er det nødvendig å fylle ut og sende inn noe dokumentasjon til Canon for å registrere garantien under det europeiske garantisystemet?

Sv: Det er ikke nødvendig sende inn noe dokumentasjon til Canon for å registrere deg for det europeiske garantisystemet (EWS). Hvis du ønsker en garantireparasjon under det europeiske garantisystemet (EWS), vil det alltid være nødvendig at du viser opprinnelig gyldig kjøpsbevis (inkludert den opprinnelige kjøpsdatoen) for produktet det gjelder. I noen tilfeller er det også nødvendig med et garantikort. Se det aktuelle landet for å se spesifikke krav.


Sp: Hva slags dokumentasjon er nødvendig for å få en garantireparasjon under det europeiske garantisystemet (EWS)?

Sv: Hvis du ønsker en garantireparasjon under det europeiske garantisystemet, vil det alltid være nødvendig at du viser opprinnelig gyldig kjøpsbevis (inkludert den opprinnelige kjøpsdatoen) for produktet det gjelder. I noen tilfeller er det også nødvendig med et garantikort. Se det aktuelle landet for å se spesifikke krav. Salgsfremmende garantitilbud kan være underlagt ytterligere krav. Se de spesifikke vilkårene og betingelsene i eventuelle kampanjetilbud (hvis aktuelt).


Sp: Hvordan registrerer jeg en garanti under det europeiske garantisystemet for et Canon-produkt som jeg har mottatt som en gave?

Sv: Generelt sett er det ingen juridisk grunn til å registrere et produkt hos Canon for garantiformål under EWS. Hvis du ønsker en garantireparasjon under det europeiske garantisystemet, vil det alltid være nødvendig at du viser opprinnelig gyldig kjøpsbevis (inkludert den opprinnelige kjøpsdatoen) for produktet det gjelder. I noen tilfeller er det også nødvendig med et garantikort. Dette kravet om kjøpsbevis (inkludert den opprinnelige kjøpsdatoen) gjelder også for produkter som mottas som gave.


Sp: Hvor lenge gjelder Canons europeiske garantisystem?

Sv: Generelt sett tilbys det en 24 måneders garanti under det europeiske garantisystemet for Canon-produkter. Det finnes unntak, og det er ofte slik at forhandlere har egne garantiutvidelser. Hvis du er i tvil, kan du se garantiavsnittet på Canons nettside for det aktuelle landet eller nettsiden til forhandleren (hvis forhandleren har garantiutvidelser).


Sp: Er produktet mitt fortsatt dekket av EWS hvis jeg kjøpte det utenfor landene der Canon tilbyr EWS, hvis jeg er bosatt i et EWS-medlemsland?

Sv: Informasjon om den enkelte garanti som tilbys for hvert produkt, er som regel i produktesken. Generelt sett er produkter dekket av en garanti som gjelder for produktets spesifikke salgsregion. Det vil derfor være nødvendig å returnere produkter til den aktuelle regionen for å få en garantireparasjon. Canon tilbyr vanligvis ikke en global garanti med mindre det er spesielt nevnt for spesifikke produkter/regioner.


Sp: Overføres EWS-garantien hvis jeg har kjøpt et Canon-produkt og jeg senere bestemmer seg for å gi/selge det til noen andre innenfor den angitte garantiperioden?

Sv: Ja, Canon-produkter er dekket av det europeiske garantisystemet (EWS) uavhengig av hvem som eier produktet. Start- og sluttdatoen for garantien gjelder imidlertid for den opprinnelige kjøpsdatoen og ikke datoen for senere salg. Hvis du ønsker en garantireparasjon under det europeiske garantisystemet (EWS), vil det alltid være nødvendig at du viser opprinnelig gyldig kjøpsbevis (inkludert den opprinnelige kjøpsdatoen) for produktet det gjelder. I noen tilfeller er det også nødvendig med et garantikort. Se det aktuelle landet for å se spesifikke krav.


Sp: Får jeg garantireparasjon hvis jeg har kjøpt et Canon-produkt som dekkes av det europeiske garantisystemet (EWS) og jeg reiser til et annet land som ikke dekkes av EWS og produktet må repareres der?

Sv: Teknisk sett gjelder Canons garantier bare innenfor regionen der produktet ble solgt. Spesifikke garantidetaljer er inkludert i boksen til produktet. Canon tilbyr vanligvis ikke en global garanti med mindre det er spesielt nevnt for spesifikke produkter/regioner. Vi anbefaler alltid at Canons kunder bør kontakte lokale Canon-representanter for å se hva slags assistanse som er tilgjengelig. I noen tilfeller kan det være nødvendig for deg å betale for eventuelle reparasjoner og forsøke å få dette dekket av Canon senere (dette gjelder bare hvis feilen som ble reparert dekkes av EWS – feil bruk av produktet er for eksempel ekskludert) når du vender tilbake til en region der det europeiske garantisystemet gjelder. Vi anbefaler at du tar vare på eventuell dokumentasjon knyttet til kostnader eller reparasjoner.Du kan også ha interesse av …

Feedback