iStock_80038439_XXXLARGE

Canon-sikkerhet

På denne siden finner du viktig informasjon om Canon-sikkerhet


Sertifisering

ISO 27001 – informasjonssikkerhet

Canon er svært opptatt av informasjonssikkerhet med mål om å ivareta konfidensialitet, integritet, og tilgjengelighet for alle typer opplysninger:

 • konfidensialitet – vi sikrer at informasjon kun er tilgjengelig for autoriserte brukere
 • integritet – vi ivaretar nøyaktige og komplette data og behandlingsmetoder
 • tilgjengelighet – vi sikrer at autoriserte brukere har tilgang til nødvendig informasjon

ISO 27001-sertifiseringen viser at Canon Europe har systemer på plass som beskytter bedriftsinformasjon, både på nett og ellers. Canon kan med ISO 27001-sertifiseringen bekrefte at sikkerhetsprosessene fra utvikling til levering har blitt evaluert eksternt, og at de har blitt sertifisert av tredjeparter etter en internasjonalt anerkjent standard.

ISO 27001 – sertifisering for informasjonssikkerhet Canon Europe er ISO 27001-sertifisert for styringssystemet for informasjonssikkerhet, noe som forsikrer kundene våre om at vi følger en internasjonalt anerkjent standard. Denne sertifiseringen dekker alle aspekter ved informasjonssikkerhet fra behandling av risiko og kontroll til produktsikkerhet og behandling av sikkerhetshendelser.


Vårt ISMS (Information Security Management System) dekker følgende områder:

 • sikkerhetsretningslinjer
 • organisasjon av informasjonssikkerhet
 • ressursstyring
 • HR-sikkerhet
 • fysisk sikkerhet og miljøsikkerhet
 • kommunikasjons- og driftsadministrasjon
 • tilgangskontroll
 • anskaffelse, utvikling og vedlikehold av informasjonssystemer
 • behandling av sikkerhetshendelser
 • administrasjon av forretningskontinuitet
 • samsvar med lover og regler

Du kan også ha interesse av …