iStock_80038439_XXXLARGE

Canon-sikkerhet

På denne siden finner du viktig informasjon om Canon-sikkerhet


Sertifisering

ISO 27001 – informasjonssikkerhet

Canon er svært opptatt av informasjonssikkerhet som ivaretar konfidensialiteten og integriteten til og tilgjengeligheten av skriftlig, muntlig og elektronisk informasjon. Dette for å sikre:

 • konfidensialitet – vi sikrer at informasjon kun er tilgjengelig for autoriserte brukere
 • integritet – vi ivaretar nøyaktige og komplette data og behandlingsmetoder
 • tilgjengelighet – vi sikrer at autoriserte brukere har tilgang til nødvendig informasjon

ISO 27001-sertifiseringen viser at Canon Europe har systemer på plass som beskytter bedriftsinformasjon og -data, både på nett og ellers. Canon kan med ISO 27001-sertifiseringen bekrefte at sikkerhetsprosessene fra utvikling til levering har blitt evaluert eksternt, og at de har blitt sertifisert av tredjeparter etter en internasjonalt anerkjent standard.

ISO 27001 – sertifisering for informasjonssikkerhet Canon Europe er ISO 27001-sertifisert for kontrollsystemet for informasjonssikkerhet, noe som forsikrer kundene våre om at vi følger standarder i verdensklasse. Denne sertifiseringen dekker alle aspekter ved informasjonssikkerhet fra behandling av risiko og kontroll til produktsikkerhet og behandling av sikkerhetshendelser.


Vårt ISMS (Information Security Management System) dekker følgende områder:

 • sikkerhetsretningslinjer
 • organisasjon av informasjonssikkerhet
 • ressursstyring
 • HR-sikkerhet
 • fysisk sikkerhet og miljøsikkerhet
 • kommunikasjons- og driftsadministrasjon
 • tilgangskontroll
 • anskaffelse, utvikling og vedlikehold av informasjonssystemer
 • behandling av sikkerhetshendelser
 • administrasjon av forretningskontinuitet
 • samsvar med lover og regler

Du kan også ha interesse av …