Hvordan kan jeg skrive ut til PIXMA-skriveren fra Apple-enheten min?

Bruk denne veiledningen for å få hjelp når du skriver ut fra Mac- eller iOS-enheten din (iPad, iPhone eller iPod Touch) til AirPrint-kompatible PIXMA-skrivere.

AirPrint gir mulighet for umiddelbar utskrift av bilder, e-postmeldinger, nettsider og dokumenter fra Mac- og iOS-enheter uten at du trenger å installere drivere eller laste ned programvare. Du trenger bare å velge en AirPrint-skriver og skrive ut.

For å bruke AirPrint trenger du en AirPrint-kompatibel PIXMA-skriver og en av de følgende Apple-enhetene:
Mac

 • OS X 10.7 (Lion) eller nyere
 • MacOS

iOS (med versjon 4.2 eller nyere)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Apple-enheten og PIXMA-skriveren du vil bruke, må være koblet til det samme trådløse nettverket (noen ganger kalt WLAN). Vis våre konfigurasjonsveiledninger for trådløs tilkobling av PIXMA for å få hjelp til tilkobling til PIXMA-skriveren.

Skrive ut ved hjelp av en iOS-enhet

Merk: De følgende skjermbildene har blitt tatt med en iPhone som kjører iOS11.3. Utformingen kan være noe annerledes enn på skjermbildet ditt, avhengig av enheten og iOS-versjonen du har installert, men funksjonaliteten er den samme.

 1. Kontroller at Canon PIXMA-skriveren din er slått på og koblet til det samme trådløse nettverket (noen ganger kalt WLAN) som Apple-enheten.
  Vis våre konfigurasjonsveiledninger for trådløs tilkobling av PIXMA for å få hjelp til tilkobling til PIXMA-skriveren.
 2. I et program på enheten trykker du på enten på [ , eller ] (avhengig av utgaven av iOS du har installert) for vise menyalternativene. Naviger deretter til og trykk på ikonet [Print] (Skriv ut).
 3. Fra [Printer Options] (Skriveralternativer) velger du PIXMA-modellen du vil bruke.
  (I dette eksempelet vil vi bruke TS9100-serien).  Merk: Kontroller at du er innenfor rekkevidden til skriveren. Alle AirPrint-aktiverte skrivere i området vises.


 4. Velg antall kopier du trenger og eventuelt andre alternativer (tosidige utskrifter, fargeinnstillinger og papirstørrelse), og når du er klar, trykker du på [Print] (Skriv ut) for å begynne å skrive ut.

Viktig:

Enkelte programmer støtter ikke AirPrint, og noen skriveralternativer vil kanskje ikke vises. Hvis et program ikke gir deg tilgang til skriveralternativene, kan du ikke skrive ut fra dette programmet.

Merk:

Skriveralternativene kan variere avhengig av hvilket program og hvilken skriver du bruker. Når du trykker på skriv ut og velger et modellnavn, vil skriveralternativene som vises, inneholde de følgende fire alternativene:

 • Skriver: Velg en modell som kan brukes på det trådløse nettverket eller WLAN
 • Kopier: Velg antall kopier som skal skrives ut
 • Tosidig utskrift: Hvis modellen støtter tosidig utskrift, kan du velge På eller Av
 • Område: Sideområdet kan bare brukes med bestemte programmer og filtyper (for eksempel PDF-filer)
 • Farge: Velg [Black & White] (Svart/hvitt) for å aktivere utskrift i svart/hvitt.
 • Arkstørrelse: På PIXMA-modeller som har blitt lansert før andre halvdel av 2016, velges arkstørrelsen automatisk i henhold til appen som brukes på Apple-enheten og regionen AirPrint brukes i.
  Når Apples bildeprogram brukes, er standard arkstørrelse 4 x 6 tommer eller KG.
  Når dokumenter skrives ut fra Apples nettleser Safari, er A4 standard arkstørrelse i Europa.
  På skrivere som har blitt lansert etter 2016, brukes den angitte arkstørrelsen på skriveren (ved hjelp av betjeningspanelet).

Viktig:
Programmet kan støtte forskjellige arkstørrelser

Hvis du har problemer med PIXMA-skriveren når du bruker Apple AirPrint, kan du se feilsøkingsdelen i denne veiledningen.

Utskrift med AirPrint på en Mac (Skjermbilder tatt fra MacOS 10.14.5)

Utformingen kan være noe annerledes enn på skjermbildet ditt, avhengig av operativsystemversjonen du har installert, men funksjonaliteten er den samme.

 1. Kontroller at Canon-skriveren din er slått på og koblet til det samme trådløse nettverket (noen ganger kalt WLAN) som din Mac.
 2. Dobbeltklikk på ikonet for systeminnstillinger , eller velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger).
 3. Klikk på ikonet for Skrivere og Skannere. 4. Klikk på +-symbolet. 5. Velg AirPrint-skriveren du vil legge til, og klikk på Add (Legg til).
  (I dette eksempelet har vi valgt TS9100-serien). 6. Den valgte skriveren legges til i skriverlisten.  Hvis du har problemer med PIXMA-skriveren når du bruker Apple AirPrint, kan du se feilsøkingsdelen i denne veiledningen.
 7. Når du har lagt skriveren til, klikker du på File (Fil) og deretter Print (Skriv ut) for å skrive ut ved hjelp av AirPrint-skriveren i et program. 8. Når du har valgt den nylig tillagte skriveren, angir du ønskede utskriftsinnstillinger (Kopier o.l.) og klikker deretter på Print (Skriv ut).

Kontrollere utskriftsstatusen

Når du skriver ut, vises ikonet [Print Center] (Utskriftssenter) på listen over nylig brukte programmer, som kan brukes til å se utskriftens fremdrift.

 1. Hvis du vil vise listen over nylig brukte programmer, trykker du på [Home]-knappen (Hjem) på Apple-enheten to ganger (På iPhone X sveiper du opp fra bunnen av skjermen og avslutter bevegelsen).
  Ikonet [Print Center] (Utskriftssenter) vises.
 2. Velg jobben som vises for å se utskriftssammendraget.  Merk: Print Centre (Utskriftssenter) er bare tilgjengelig mens utskriften pågår.

Slette en utskriftsjobb

Bruk en av de to følgende metodene for å slette en utskriftsjobb med AirPrint:

 1. Fra skriveren : Hvis skriveren har en LCD-skjerm, bruker du kontrollpanelet for å avbryte utskriftsjobben.
  Hvis skriveren ikke har en LCD-skjerm, trykker du på [Stop]-knappen (Stopp) på maskinen for å avbryte utskriftsjobben.

 2. Fra en iOS-enhet: Trykk på [Home]-knappen (Hjem) to ganger (på iPhone X sveiper du opp fra bunnen av skjermen og avslutter bevegelsen), og trykk deretter på ikonet [Print Center] (Utskriftssenter) for å vise [Print Summary] (Utskriftssammendrag) som vist nedenfor. 3. På skjermbildet [Print Summary] (Utskriftssammendrag) kan du deretter trykke på [Cancel Printing] (Avbryt utskrift) for å avbryte den aktuelle utskriftsjobben.
  Hvis du har problemer med PIXMA-skriveren når du bruker Apple AirPrint, kan du se feilsøkingsdelen i denne veiledningen.

Hvordan bruker jeg AirPrint til å skanne til en Mac-datamaskin fra en PIXMA-flerfunksjonsskriver eller LiDE-skanner?

Følg trinnene for å skanne dokumenter med en Mac-datamaskin nedenfor:

 1. Klikk på [Apple]-menyen 2. Klikk deretter på [System Preferences] 3. Klikk på [Printers & Scanners] 4. Klikk på [Scan] (Skanning), og klikk deretter på [Open Scanner] 5. I skannervinduet klikker du på [Show Details] 6. Når oversiktsskanningen er fullført, kan du endre innstillingene etter behov og deretter klikke på [Scan]

Feilsøking for AirPrint (iOS)

Hvis AirPrint-skriveren ikke er oppført:

 • Kontroller først at PIXMA-skriveren er AirPrint-kompatibel ved å klikke her.
 • Når du har slått på skriveren, kan det ta noen minutter før skriveren kan kommunisere via et trådløst nettverk (eller WLAN). Kontroller at skriveren er koblet til det trådløse nettverket, og prøv deretter å skrive ut.
  Vis våre konfigurasjonsveiledninger for trådløs tilkobling av PIXMA for å få hjelp til tilkobling til PIXMA-skriveren.
 • Hvis Bonjour-tjenesten på skriveren deaktiveres, kan ikke AirPrint brukes. Bonjour-tjenesten er aktivert som standard fra fabrikken, så den bør være aktivert med mindre du tidligere har gjort endringer i den. Du kan kontrollere Bonjour-tjenestens status på skriveren ved å skrive ut informasjonen om nettverksinnstillingene. Fremgangsmåten for å gjøre dette vil variere avhengig av modell. Se instruksjonene i brukerhåndboken. Hvis du ikke har brukerhåndboken, kan du kan laste den ned ved å velge produktet ditt fra siden for PIXMA-serien.
 • Kontroller at iOS-enheten bruker den nyeste iOS-versjonen, og at programmet du skriver ut fra, er den nyeste versjonen. Du finner mer informasjon på Apples støtteområde.
 • Noen eldre PIXMA-modeller krever kanskje en fastvareoppgradering før AirPrint støttes. Kontroller at skriveren har den nyeste fastvaren installert. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer fastvaren, kan du se i brukerhåndboken for produktet. Hvis du ikke har brukerhåndboken, kan du kan laste den ned ved å velge produktet ditt fra siden for PIXMA-serien.

Hvis dokumentet ikke skrives ut, kontrollerer du det følgende:

 • Kontroller at skriveren er koblet til samme trådløse nettverk (eller WLAN) som iOS-enheten. Vis våre konfigurasjonsveiledninger for trådløs tilkobling av PIXMA for å få hjelp til tilkobling til PIXMA-skriveren.
 • Kontroller at skriveren har nok papir og blekk.
 • Hvis skriveren har en LCD-skjerm, må du kontrollere at ingen feilkoder/-meldinger vises. Hvis en feilkode/-melding vises, kan du se vår side for feilkoder og -meldinger på PIXMA.
 • Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å bruke en datamaskin til å kjøre utskrift og kontrollere om dokumentet kan skrives ut som vanlig på skriveren. Hvis dokumentet ikke kan skrives ut, kan du se i modellens brukerhåndbok.
  Du kan laste ned brukerhåndboken ved å velge produktet ditt i siden for PIXMA-serien.

  Hvis du fortsatt har problemer med PIXMA-skriveren når du bruker Apple AirPrint, kan du ta kontakt med oss hvis du trenger mer hjelp.

Feilsøking for AirPrint (Mac)

Hvis AirPrint-skriveren ikke er oppført:

 • Kontroller først at PIXMA-skriveren er AirPrint-kompatibel ved å klikke her.
 • Når du har slått på skriveren, kan det ta noen minutter før skriveren kan kommunisere via et trådløst nettverk (eller WLAN). Kontroller at skriveren er koblet til det trådløse nettverket (eller WLAN), og prøv deretter å skrive ut. Vis våre konfigurasjonsveiledninger for trådløs tilkobling av PIXMA for å få hjelp til tilkobling til PIXMA-skriveren.
 • Hvis Bonjour-tjenesten på skriveren deaktiveres, kan ikke AirPrint brukes. Bonjour-tjenesten er aktivert som standard fra fabrikken, så den bør være aktivert med mindre du tidligere har gjort endringer i den. Du kan kontrollere Bonjour-tjenestens status på skriveren ved å skrive ut informasjonen om nettverksinnstillingene. Fremgangsmåten for å gjøre dette vil variere avhengig av modell. Se instruksjonene i brukerhåndboken. Hvis du ikke har brukerhåndboken, kan du kan laste den ned ved å velge produktet ditt fra siden for PIXMA-serien.
 • Kontroller at du har de nyeste oppdateringene installert på operativsystemet.
 • Noen eldre PIXMA-modeller krever kanskje en fastvareoppgradering før AirPrint støttes. Kontroller at skriveren har den nyeste fastvaren installert. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer fastvaren, kan du se i brukerhåndboken for produktet. Hvis du ikke har brukerhåndboken, kan du kan laste den ned ved å velge produktet ditt fra siden for PIXMA-serien.

Hvis dokumentet ikke skrives ut, kontrollerer du det følgende:

Kompatible PIXMA-skrivere

Se listen over PIXMA-skrivere som er kompatible med Apple AirPrint.Vær oppmerksom på at hvis PIXMA-modellen ikke står oppført i listen, er den ikke kompatibel med Apple AirPrint.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se våre vanlige spørsmål ved å velge produktet fra listen over. Hvis du får problemer med PIXMA-skriveren din når du bruker Apple AirPrint, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp.iPad, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. AirPrint™ og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

Du kan også ha interesse av …

Feedback