A river flowing through a landscape of mossy rocks.

GRUNNLEGGENDE OM FOTOGRAFERING

Slik kontrollerer du eksponering

Eksponering er en måling av mengden lys som treffer kameraets sensor. Dette avgjør hvor lyst eller mørkt bildet blir seende ut. Eksponeringen kan kontrolleres med lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO. Justering av disse innstillingene påvirker ikke bare eksponeringen, men også hvordan bildet vil se ut.

Alle eksponeringsbehov kan vanligvis dekkes med kameraets automatiske modi. Hvis du lærer deg hvordan de ulike elementene påvirker bildene, kan du imidlertid få den selvtilliten du trenger for å ta styringen selv. Resultatet av dette kan være bilder som skiller seg fra mengden.

Denne videoen forklarer hvordan du kan bruke blenderåpningen, lukkerhastigheten og ISO-innstillingene til å få den riktige eksponeringen og effekten når du tar bilder.

Blenderåpning

Blenderåpning er størrelsen på hullet i objektivet som lyset passerer gjennom. Alle objektiver har ulike innstillinger for blenderåpning, fra stor til liten. Bruk blenderprioritetsmodus (Av) for å kontrollere blenderåpning mens du fortsatt lar kameraet ta seg av den generelle eksponeringen.

Blenderåpning måles som et f-tall. Stor blenderåpning uttrykkes som små tall, for eksempel f/2.8, og slipper inn mer lys og gir en grunn dybdeskarphet (økt uskarphet utover fokuspunktet). Liten blenderåpning uttrykkes som større tall, for eksempel f/16, og slipper inn mindre lys og gir større områder i fokus fra forgrunn til bakgrunn.

Beslektede artikler
Improve your images with HDR photography

GRUNNLEGGENDE OM FOTOGRAFERING

Ta bedre bilder med HDR-fotografering

Lær hvordan du kombinerer flere bilder av samme motiv for å fange inn detaljer i både de lyseste og mørkeste elementene i et bilde.

canon-get-inspired-exposure-optiona-2-text-1920x1080

Disse to bildene er tatt med lik eksponering, men med ulik blenderåpning. Se hvordan bruk av en liten blenderåpning på bildet til venstre skaper større dybdeskarphet med mange områder i fokus. På bildet til høyre, der en større blenderåpning er brukt, er dybdeskarpheten mindre, noe som betyr at mye mindre er i fokus.

Lukkertid

Lukkerhastighet er hvor lenge lyset treffer sensoren. Det uttrykkes i sekunder. Bruk lukkerprioritetsmodus (Tv) for å kontrollere lukkerhastigheten mens du fortsatt lar kameraet ta seg av den generelle eksponeringen.

Høye lukkerhastigheter, som 1/1000s, brukes for å fryse bevegelser som foregår i høyt tempo, for eksempel rennende vann. Lave lukkerhastigheter brukes for å legge til bevegelse, for eksempel gjøre rennende vann i en bekk uskarpt.

canon-get-inspired-exposure-optiona-3-text-1920x1080

Hvis du sammenligner disse bildene, som er tatt med veldig lik eksponering, men med ulik lukkerhastighet, kan du se hvilken effekt en lav lukkerhastighet har på rennende vann. Ved bruk av en lang eksponering bør du bruke et stativ eller annen støtte for å unngå kameraristing.

ISO

ISO angir lysfølsomheten til sensoren. Du kan derfor bruke ISO til å forsterke lyset som treffer sensoren, noe som gir større fleksibilitet sammen med lukkerhastighet og blenderåpning. ISO-en starter vanligvis på 100 og stiger etter hvert som følsomheten øker.

ISO kan også gjøre bildekvaliteten dårligere, i form av kornete bilder eller støy i bildene og dempede farger. Det er som regel lurest å bruke en lav ISO-innstilling hvis dette er mulig.

canon-get-inspired-exposure-optiona-4-1920x1080

Motivet til høyre er mye mørkere enn motivet til venstre. Hvis du vil opprettholde en lukkerhastighet som er høy nok til å fotografere uten stativ, må du øke ISO-en for å kompensere. Her er ISO-en økt til 1250, og dette har ikke påvirket bildekvaliteten i altfor stor grad.

Justere eksponering

Det å kontrollere eksponeringen handler om å finne den rette balansen mellom disse tre innstillingene. Hvis du for eksempel øker lukkerhastighet for å fryse raske bevegelser, kan dette føre til at bildet blir undereksponert. Du må da øke blenderåpningen for å kompensere for dette. På samme måte kan det å redusere blenderåpning for å få størst mulig fokusering forfra og bakover, gjøre det nødvendig å redusere lukkerhastighet. Du kan også bruke ISO til å opprettholde eksponeringen. Du vil ofte se dette forholdet illustrert med en eksponeringstrekant.

Rattet for eksponeringskompensasjon gjør det mulig å gjøre bildet lysere eller mørkere. Et negativt tall reduserer eksponeringen og gjør bildet mørkere, mens et positivt tall øker eksponeringen og gjør bildet lysere.

canon-get-inspired-exposure-optiona-5-800x534

Disse to bildene har åpenbart forskjellige eksponeringer til tross for at de er tatt i samme lys. Bildet til venstre er for mørkt eller undereksponert, og bildet til høyre er for lyst eller overeksponert. Ved å bruke eksponeringskompensasjon kan du korrigere eksponeringen.

Du kan skape en kreativ effekt ved å justere eksponeringen på denne måten. Du kan gjøre bildene mørkere for å skape en spesiell stemning og gjøre fargene dypere, noe som egner seg godt til landskapsfotografering. Hvis du øker eksponeringen, blir skyggeområdene lysere, noe som gir bildet et mer moderne utseende.

Bracketing for eksponering gjør det mulig å fange et motiv med en rekke eksponeringer og deretter velge den som fungerer best. Velg mellom 1 og 3 trinn på eksponeringsskalaen, og overlat til kameraet å gjøre de nødvendige justeringene av innstillingene.

Neste gang du bruker kameraet, kan du prøve å eksperimentere med ulike innstillinger, slik at du selv ser hvilken innvirkning endringene har på bildene.

Relaterte produkter

Relaterte artikler

La deg inspirere er en viktig kilde til nyttige fotograferingstips, kjøpsveiledninger og innsiktsfulle intervjuer – alt du trenger for å velge det beste kameraet eller den beste skriveren og gi liv til din neste kreative idé.

Tilbake til alle tips og teknikker