Vilkår og betingelser

Canon Europa N.V. 2017-kampanje for 20 års skannerjubileum

1. KAMPANJEPRODUKTER, KAMPANJEPERIODE OG DELTAKERE

1.1. Denne kampanjen er bare tilgjengelig ved kjøp av et av produktene som er oppført som kvalifiserte produkter på dette nettstedet ("kampanjeproduktene"), i kampanjeområdene (se nedenfor) fra 1. september 2017 til og med 28. februar 2018 ("kampanjeperioden").

1.2. Alle deltakerne (“deltaker") må være 18 år eller eldre og bo i EØS-området eller Sveits (EØS) ("kampanjeområdene”).

1.3. Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene.

1.4. Alle kampanjeprodukter må være nye og reelle Canon-produkter. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (for eksempel, inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen. Du kan lære mer om parallelle produkter på http://www.canon.co.uk/about_us/about_canon/parallel_products_information/

2. KAMPANJEOMRÅDE

Kampanjeproduktene må eies per datoen for kravet, være kjøpt fra en forhandler i kampanjeområdet eller fra en Internett-butikk med et domene eller en registrert adresse i kampanjeområdene og må registreres på en adresse innenfor kampanjeområdene.

3. SLIK DELTAR DU

3.1. For å være kvalifisert for kampanjen må deltakeren kjøpe et kampanjeprodukt innenfor kampanjeområdet i løpet av kampanjeperiodenOG sende inn et gyldig krav på Internett mellom midnatt 1. september 2017 og midnatt 30. mars 2018

3.2. Kravene må sendes inn ved å fylle ut (inkludert å oppgi et gyldig serienummer for et EØS-produkt) et kravskjema fullstendig og riktig på Internett på https://canon-scanners-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=2&lng=en. Deltakerne må skanne og laste opp det elektroniske kravskjemaet og legge ved en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen deres ved netthandel. Deltakere vil deretter motta en e-post som bekrefter at kravet deres har blitt mottatt. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på e-post innen 24 timer etter at du sendte inn kravet, eller du ikke har tilgang til en datamaskin, kan du kontakte vår kravtelefon på 0800 044 325.

3.3. Produktene i kampanjen avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen strekker til. Canon er ikke ansvarlige for at forhandlere ikke kan levere bestillinger av Kampanjeprodukter i Kampanjeperioden.

3.4. Canon behandler ikke krav som mottas etter avslutningsdatoen for mottak av krav 30. mars 2018. Canon behandler ikke krav som etter dets skjønn er ufullstendige eller uforståelige. Canon skal ikke holdes ansvarlige for krav som ble mottatt for sent eller ikke i det hele tatt.

3.5. Deltakerne kan sende inn krav for opptil fem kampanjeprodukter og vil bare motta én tilbakebetaling per kampanjeprodukt.

3.6. Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som kjøper i partier (over fem kampanjeprodukter kjøpt innen kampanjeperioden), er ikke kvalifiserte til å delta i denne kampanjen.

3.7. Dette kravet kan ikke løses inn i forbindelse med andre kampanjer.

4. TILBAKEBETALING

4.1. Deltakere mottar tilbakebetalingsbeløpene som vises for kjøp av kampanjeprodukter.

4.2. Ved mottak og bekreftelse av kravet, vil Canon sørge for en direkte BACS-overføring til deltakerens bankkonto. Ingen alternativ ordning vil inngås, og ingen kontanter eller sjekk vil oppgis.

4.3. Canon vil bestrebe seg for å overføre via BACS innen 28 dager etter mottak av et fullstendig og gyldig krav.

4.4. Kun én BACS-betaling vil bli utstedt for hvert gyldige krav.

4.5. Deltakerne mottar betaling i valutaen i landet der produktet ble kjøpt.

4.6. Hvis du er MVA-registrert i landet ditt og mottar en tilbakebetaling, kan den redusere den skattbare verdien til kjøpet ditt, og du må kanskje redusere den indirekte skatten din deretter.

5. ARRANGØREN

Arrangøren er Canon Europa N. V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nederland.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1. I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

6,2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å påta seg noe som helst ansvar.

6.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

7. DATA

7.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne Alle personlige opplysninger som sendes inn til oss, blir behandlet av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland med formål om å administrere denne kampanjen, og, hvis det gjelder, til markedsføringsformål for deltakere som har abonnert på markedsføringskommunikasjon fra Canon. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

7.2. De personlige opplysningene som samles inn fra deltakere, er underlagt Canons retningslinjer for personvern http://www.canon-europe.com/terms_and_conditions/#tcm:13-37750

7.3. Hvis deltakere ikke ønsker at kontaktinformasjonen deres skal brukes til markedsføringsformål eller at Canon kan kontakte dem i fremtiden angående lignende kampanjer, skal de IKKE merke av den relevante valgboksen ved utfylling av kravskjemaet.

8. LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse, skal administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Nederland, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i Nederland.