Vintertilbakebetalingskampanje for Canon-skannere

Canon Europa N.V. Vilkår og betingelser

1. KAMPANJEPRODUKTER, KAMPANJEPERIODE, DELTAKERE OG KAMPANJEOMRÅDER

1.1. Denne kampanjen er bare tilgjengelig ved kjøp av et av produktene som er oppført som kvalifiserte produkter på dette nettstedet ("kampanjeproduktene"), i kampanjeområdene (se nedenfor) fra 1. oktober 2018 til og med 28. februar 2019 ("kampanjeperioden").

1.2. Alle deltakerne (“deltaker") må være 18 år eller eldre og bo i EØS-området eller Sveits (EØS) ("kampanjeområdene”).

1.3. Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene.

1.4. Alle kampanjeprodukter må være nye og reelle Canon-produkter. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er forfalskede eller som krenker åndsverksrettigheter for Canon-gruppen på noen måte (for eksempel, inkludert, men ikke begrenset til, parallelle eller "grå" produkter), er ikke kvalifiserte til denne kampanjen.

1.5. Kampanjeproduktene må: (i) eies av deltakeren på kravdatoen: (ii) være registrert på en adresse i kampanjeområdene: (iii) der det er aktuelt, ha blitt levert og distribuert til forhandlere, enten av et selskap i Canon-gruppen eller av autoriserte distributører i EØS-området: og (iv) ha blitt kjøpt hos et selskap i Canon-gruppen, en forhandler i kampanjeområdene eller på en nettbutikk med et domene eller en registrert adresse i kampanjeområdene.

2. SLIK DELTAR DU

2.1. For å være kvalifisert for kampanjen må deltakeren kjøpe et kampanjeprodukt innenfor kampanjeområdet i løpet av kampanjeperioden OG sende inn et gyldig krav på Internett mellom kl. 00.00 1. oktober 2018 og midnatt 31. mars 2019.

2.2. Kravene må sendes inn ved å fylle ut et kravskjema fullstendig og riktig (et gyldig serienummer for et EØS-produkt må også oppgis) på Internett. Deltakerne må skanne og laste opp det elektroniske kravskjemaet og legge ved en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen deres ved netthandel. Deltakere vil deretter motta en e-post som bekrefter at kravet deres har blitt mottatt. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på e-post innen 24 timer etter at du sendte inn kravet, eller hvis du ikke har tilgang til en datamaskin, bes du kontakte vår kravtelefon på +47 23 50 01 43.

2.3. Produktene i kampanjen avhenger av tilgjengelighet så langt lagerbeholdningen strekker til. Canon er ikke ansvarlige for at forhandlere ikke kan levere bestillinger av Kampanjeprodukter i Kampanjeperioden.

2.4. Canon behandler ikke krav som mottas etter avslutningsdatoen for mottak av krav, som er ved midnatt 31. mars 2019. Canon behandler ikke krav som etter dets skjønn er ufullstendige eller uforståelige. Canon skal ikke holdes ansvarlige for krav som ble mottatt for sent eller ikke i det hele tatt.

2.5. Deltakerne kan sende inn krav for opptil fem kjøpte kampanjeprodukter og vil bare motta én tilbakebetaling per kjøpte kampanjeprodukt.

2.6. Krav fra bedrifter eller enkeltpersoner som kjøper i partier (over fem kampanjeprodukter kjøpt innen kampanjeperioden), er ikke kvalifiserte til å delta i denne kampanjen.

2.7. Dette kravet kan ikke løses inn i forbindelse med andre kampanjer.

3. TILBAKEBETALING

3.1. Deltakere mottar tilbakebetalingsbeløpene som vises for kjøp av kampanjeprodukter.

3.2. Ved mottak og bekreftelse av kravet, vil Canon sørge for en direkte BACS-overføring til deltakerens bankkonto. Ingen alternativ ordning vil inngås, og ingen kontanter eller sjekk vil oppgis.

3.3. Canon vil bestrebe seg for å overføre via BACS innen 28 dager etter mottak av et fullstendig og gyldig krav.

3.4. Kun én BACS-betaling vil bli utstedt for hvert gyldige krav.

3.5. Hvis du er MVA-registrert i landet ditt og mottar en tilbakebetaling, kan den redusere den skattbare verdien til kjøpet ditt, og du må kanskje redusere den indirekte skatten din deretter.

4. ARRANGØREN

Arrangøren er Canon Europa N. V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nederland.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE

5.1. I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse reglene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

5.2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å påta seg noe som helst ansvar.

5.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

6. DATABESKYTTELSE

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB er datakontrolløren med hensyn til alle personlige opplysninger som oppgis av deltakerne Alle personlige opplysninger som sendes inn til oss, vil bli behandlet av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland for å administrere denne kampanjen. De personlige opplysningene oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor EØS-området.

6.2. Personlige opplysninger som samles inn fra deltakere, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for bedrifter og forbrukere. Disse finner du på https://www.canon.no/privacy-policy/

7. LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse, skal administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i Nederland, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i Nederland.

Kampanjeprodukter

Canon imageFORMULA DR-C230-dokumentskanner
Canon imageFORMULA DR-C230-dokumentskanner
Canon imageFORMULA DR-M140-dokumentskanner
Canon imageFORMULA DR-M260-dokumentskanner
Canon imageFORMULA DR-M1060-dokumentskanner
Canon imageFORMULA ScanFront 400-nettverksskanner