long exposure of Ferris wheel

Ta bevegelsesbilder

Utforsk bevegelsesbilder

Når du skal ta bevegelsesbilder, må du velge mellom å fryse bevegelsen ELLER å formidle bevegelsen ved hjelp av kreativ uskarphet. Hva du velger, avhenger av hva du vil at bildet skal formidle til dem som ser det. Hvis du fanger opp ansiktsuttrykket til en tennisspiller i et fryst øyeblikk, er det noe helt annet enn et bilde som viser en uskarp bevegelse som strekker seg over hele tennisbanen. Begge deler kan ha like stor effekt.
Uansett hvilket kamera du bruker, finnes det flere teknikker for å fotografere bevegelse på en effektiv måte, gjøre bildene kreative og fortelle en historie gjennom bildene. Canon-instruktør Brian Worley forklarer hvordan du kan få mest mulig ut av kameraet ditt. Han har også nyttige tips om fotografering med LEGRIA-kameraet og forklarer hvordan du kan skrive ut dynamiske bevegelsesbilder med en PIXMA-skriver.

Komme i gang:

Husk at barn og små dyr beveger seg raskt.

Når du ser små barn og hunder som løper rundt i parken, ser du sikkert at de beveger seg raskt og uforutsigbart. Skifte av retning og tempo er helt vanlig, så det kan være en utfordring å fotografere små barn og hunder.

Hvis du har program for barn og dyr på kameraet, er den ideell å bruke i slike situasjoner, ettersom den bruker flere fokuspunkter på bildene for å sikre skarpt fokus på motivet. Dette programmet er enda mer effektivt hvis motivene befinner seg minst tre meter unna kameraet.

På denne avstanden er det enklere for kameraet å finne og beholde fokus på motivet. Hvis motivet kommer virkelig tett innpå kameraet, er det mye vanskeligere å holde fokuset låst. Hvis du ikke har program for barn og dyr, må du huske å stille inn kameraet på kontinuerlig opptak og Servo AF-innstilling for å sikre et skarpt autofokus.

Store sportsarenaer eller konserter – slå av blitsen

Hvis du tar med deg kameraet til en stor sportsarena, må du huske å slå av blitsen eller velge blits av-innstilling. Den innebygde blitsen er designet for motiver relativt nær kameraet, vanligvis ikke mer enn fem meter unna. Hvis du bruker blits i en arena, vil mesteparten av bildet bestå av de blitsbelyste objektene på benkeraden foran deg.

Starte med sportsprogram

Sportsprogram, som du finner på EOS og mange andre Canon-kameraer, er ideelt hvis du vil fryse raske bevegelser og sportsbilder automatisk. Den endrer kameraets standardoppsett; optimaliserer det for å fryse bevegelse, for å spore motiver i bevegelse og for kontinuerlig opptak.

– Ved fotografering av motiver langt unna brukes ofte objektiver med lengre brennvidde til å ta sportsbilder med raske bevegelser. Hvis du velger sportsprogram, vil kameraet automatisk optimalisere de valgte lukkerhastighetene for objektivet som er i bruk.

– I sportsprogram låser ikke kameraet fokuset når utløserknappen er trykket halvveis ned. I stedet sporer det motivet etter hvert som det beveger seg nærmere eller lenger unna, og når det flytter seg rundt i bildet.

– For å sikre at kameraet sporer motivet optimalt, lønner det seg å prøve å plassere motivet midt i søkerrammen i utgangspunktet.

– Det hjelper også hvis du starter sporingen i god tid før motivet når den ideelle plasseringen i bildet.

Lange objektiver

Objektiver med større brennvidde brukes til å ta bilder med smalere synsvinkel enn et menneskelig øye. Disse objektivene brukes vanligvis til sports- og naturfotografering. Objektiver med større brennvidde får motiver langt unna til å virke større i bildet, og lar deg komme nærmere det som skjer. Objektiver med en brennvidde på over 70 mm er lange objektiver eller teleobjektiver.

Frys handlingen

Bildestabiliseringsfunksjonen vil bidra til å gi skarpe resultater ved å redusere kameraristing, som er en naturlig egenskap for lange zoomobjektiver. Prøv å holde kameraet støtt med to hender for å få et bedre resultat når du fotograferer med objektivet på eller i nærheten av maksimal zooming.

Bruke et minnekort med høy hastighet og stor kapasitet

Når du tar bevegelsesbilder, er det lurt å ta bilder kontinuerlig, slik at du ikke går glipp av det beste bildet. Her er noen nyttige tips:

– Velg kontinuerlig opptaksinnstilling med høy hastighet for å stille inn kameraet til å ta en sekvens med bilder mens du holder utløserknappen nede.

– Bruk minnekort med stor kapasitet og høye skrivehastigheter for å sikre at kameraet kan ta flere bilder i én serie.

– Still inn kameraet til å ta JPEG-bilder for å få en lengst mulig kontinuerlig serie med bilder.

Panorering – følge motivets bevegelser med kameraet

Når du følger motivets bevegelser med kameraet, kalles det panorering. Det er en ferdighet det tar litt tid å lære seg, så øv deg jevnlig.

Syklister kan være fine motiver i bevegelse å øve seg på. Det beste panoreringsbildet får du når kameraet beveges i samme hastighet som hovedmotivet, slik at motivet fremstår som fryst og bakgrunnen som uskarp på grunn av bevegelsen. Når du fotograferer kjøretøy, ser hjulene ut til å bevege seg mens selve kjøretøyet fremstår som skarpt mot en jevnt uskarp bakgrunn.

Panorering kan også brukes til å ta bilder av flere objekter i bevegelse, for eksempel biler på en racerbane. Kombinasjonen av en skarp bil mot en uskarp bakgrunn gjør at farten virkelig merkes.

For motiver som beveger seg langsommere, kan du prøve å bruke program for lukkerprioritet (Tv) og selv velge lukkerhastigheten.

Avanserte tips:

Lukkerprioritet (Tv) eller manuell eksponering

Hvis du er komfortabel med å bruke de avanserte innstillingene på EOS-kameraet ditt, kan du prøve å eksperimentere med modusen for lukkerprioritet (Tv), som enten kan fryse motivet eller bruke uskarphet på en kreativ måte.

M-program (manuell eksponering) gir deg full kontroll over eksponeringen og er den som iblant foretrekkes av profesjonelle fotografer. De beste resultatene får du hvis du prøver ut noen få innstillinger, og ser hva som fungerer best for din måte å fotografere på.

Justere lukkerhastigheten

Måten bevegelse fanges opp på i bildene, avhenger hovedsakelig av hvilken lukkerhastighet du velger. Raskere lukkerhastigheter fryser bevegelsen, lange lukkerhastigheter fører til at bevegelsen vises som uskarphet. Det er imidlertid viktig å velge en lukkerhastighet som samsvarer med hastigheten til motivet. Det krever en mye raskere lukkerhastighet for å fryse bevegelsen til en racerbil enn til en person som går.

Tiden da lukkeren er åpen, måles i sekunder, eller helst i brøkdels sekunder. Hvis lukkeren er åpen et kortere tidsrom, vil kameraet registrere et objekt i bevegelse som fryst i tid.

Raske lukkerhastigheter er vanligvis 1/500 av et sekund eller raskere. EOS-kameraer kan ha lukkerhastigheter på opptil 1/4000 s eller til og med 1/8000 s. Hvis du ønsker å fange opp motivets bevegelse som uskarphet, må du bruke lave lukkerhastigheter. Langsomme lukkerhastigheter starter vanligvis på 1/30 av et sekund, selv om EOS-kameraer kan tilby lukkerhastigheter på opptil 30 sekunder.

Bildestabilisatormodus 2 for panorering

Mange av Canons lengre objektiver har flere innstillinger for bildestabilisering. Velg om mulig innstilling 2 med bryteren på siden av objektivet når du følger motivene med kameraet. Husk:

Du kan panorere alle veier – horisontalt eller vertikalt.

Det lønner seg å begynne å følge motivet med kameraet før du trykker på lukkerknappen, og å fortsette å bevege deg litt etter at eksponeringen er fullført. Dette sikrer en stabil hastighet på kameraets bevegelse når du tar panoreringsbilder.

Hvis du bruker et objektiv med bildestabilisering, er det ikke sikkert at det har en bryter for å velge modus. Dette betyr vanligvis at objektivet automatisk oppdager retningen på panoreringen og bytter til innstilling 2 IS automatisk.

Bilder med flere eksponeringer

Flere av de nyeste EOS-kameraene, som EOS 7D Mark II og EOS 5D Mark III, har også en funksjon for å ta bilder med flere eksponeringer. Den kan brukes sammen med kontinuerlig opptaksinnstilling for å fotografere flere stadier av handling i ett enkelt bilde.

For å få mest mulig ut av denne innebygde muligheten for flere eksponeringer kan det hjelpe hvis bakgrunnen i scenen er lys når motivet er mørkt, eller mørk hvis motivet er lyst.

Intervallopptak

Ikke alle bevegelser skjer i høyt tempo. Med intervallopptak tas flere bilder med jevne mellomrom for å skape en effekt som tilsvarer en raskere bevegelse eller kortere tid. Skyene farer raskt over himmelen når sekvensen med intervallopptak spilles av. Kort fortalt får intervallopptak motiver og scener som beveger seg langsomt, til å bevege seg fortere.

For å gjøre intervallopptak må du ta en lang sekvens av bilder med jevne mellomrom. Det er tre mulige måter å styre fotograferingen på:

EOS Utility-programvaren kan brukes til å ta intervallopptaket av bilder med jevne mellomrom ved å koble til kameraet med en kabel og styre lukkeren med datamaskinen (PC eller Mac).

En Canon Timer Controller TC-80N3 kan brukes med EOS-kameraer for å "bruke" utløserknappen med programmerte intervaller.

EOS 7D Mark II har en intervalltidtaker i kameramenyen, så du kan stille inn kameraet til å ta bilder ved forhåndsdefinerte intervaller.

Så snart du har gjort et intervallopptak av stillbilder, må du sette stillbildene sammen til et filmklipp.

Prøve noe nytt: Skap bevegelse med uskarp zoomeffekt

Uskarp zoomeffekt er et fotografisk virkemiddel som gir mye bevegelse. Det er enkelt å prøve ut med et EOS speilreflekskamera, et zoomobjektiv og eventuelt et stativ. Effekten oppnås ved å zoome inn eller ut mens du tar et bilde med lang eksponeringstid. Det gjør bildet uskarpt fra midten og utover. Bildet vil enten vise bevegelse eller få et abstrakt preg, avhengig av hvordan det ble tatt. De beste resultatene oppnås ved å eksperimentere med eksponeringstiden, men her er noen råd for å komme i gang:

1. Velg Tv-program på et EOS speilreflekskamera, og velg en lukkerhastighet på 1–4 sekunder.

2. Zoom helt inn, og fokuser på motivet. Lås fokuset ved å trykke på AF-ON-knappen på kameraet.

3. Hvis du ikke har stativ, lener du deg mot noe for å holde kameraet stødig.

4. Zoom ut uten å endre fokus, til den bredeste vinkelen du vil ha.

5. Trykk på utløserknappen, og zoom inn til motivet igjen fyller bildet. Prøv å zoome så jevnt som mulig.

Beveg kameraet for å gjøre filmer mer interessante

Filmer kan gjøres mer interessante ved å bevege kameraet. Hvis motivet også er i bevegelse, bør du planlegge å bruke både statiske og panorerende bilder.

Statiske opptak krever ofte at kameraet holdes helt i ro, men med litt øvelse er det ganske enkelt å gjøre håndholdte opptak. Husk at et vidvinkelopptak vil fremstå med mindre risting enn et nærbilde. De beste statiske opptakene får du med stativ eller en annen form for støtte.

Statiske opptak er ofte best i oppstarten av noe. Start med et vidvinkelopptak for å etablere konteksten for begivenheten eller motivet. La handlingen komme i gang og motivet få bevege seg ut av bilderuten. Når motivet er i bevegelse, kan du følge det ved å bevege kameraet i samme hastighet for å holde hovedmotivet i samme del av bilderuten. Dette kan være ganske vanskelig å få til, men la klippene være relativt korte. Korte klipp øker tempoet i redigerte filmer.

Ta opp detaljer i bevegelse med både statiske opptak og opptak med kameraet i bevegelse. Ved å fokusere på en liten detalj som beveger seg i scenen, får du et nyttig filmklipp som kan settes inn mellom andre klipp for å hjelpe til med å fortelle historien. Hvis motivet er en løpende idrettsutøver, må du ikke glemme å få med noen nærbilder av skoene og føttene.

Bruke en blanding av statiske opptak og bevegelsesopptak

Det å lage filmer handler om bevegelse, og det er forskjellige måter å vise bevegelse på ved hjelp av video. Motivet i bevegelse kan passere gjennom bilderuten mens kameraet holdes stille i et statisk opptak, eller kameraet kan beveges for å spore eller panorere etter motivet.

Bruk en blanding av statiske opptak og bevegelsesopptak for å gjøre det mer interessant.

Hvis du filmer noe som gjentar seg på en forutsigbar måte – for eksempel idrettsutøvere som løper runder rundt en bane – kan du planlegge hvordan du vil gjøre opptaket.

Det kan være bra å opprette konteksten for motivet med et vidvinkelopptak og deretter snevre inn synsfeltet, men med kameraet i en fast posisjon.

Når løpet er i gang, kan du prøve å veksle mellom å bevege kameraet og holde det i ro. Sørg for å få med innspurten.

Det beste kan være å filme målstreken med statisk vidvinkel for å få med alle deltakerne når de går i mål, men være klar til å flytte kameraet for å følge vinneren som jubler over seieren.

Velge de riktige innstillingene for utskrift av bevegelsesbilder

Hvis du bruker en PIXMA-skriver, kan du virkelig fremheve de dynamiske bevegelsesbildene dine. PIXMA-skriverne gir deg mulighet til å produsere utskrifter av høy kvalitet med en imponerende detaljrikdom. Slik får du de beste utskriftene:

• Velg en papirstørrelse som passer til bildet (du kan f.eks. skrive ut bilder med høy oppløsning i større format enn A4 hvis skriveren støtter det).

• Velg riktig papirtype for å få virkelig flotte farger (hvis du bruker PIXMA med Canons store utvalg av fotopapir, blir det enklere å få virkelighetstro farger i utskriftene).

• Juster opp kvalitetsinnstillingene i skriverdriveren for å få så detaljerte utskrifter som mulig.

Bruke programvaren My Image Garden med PIXMA

My Image Garden er et praktisk program som gjør det enkelt å organisere og skrive ut bilder. Programvaren kan til og med skrive ut stillbilder fra filmklipp som er tatt opp med Canon-kameraer. Den kan også sette sammen flere stillbilder til én fil for utskrift. Hvis du har en videosekvens av en tennisspiller som server, kan du dermed bryte ned sekvensen i enkeltbilder og deretter sette dem sammen for å vise hele serven i én utskrift.