babies playing outdoors

Tips til svart-hvitt-fotografering

Svart-hvitt-fotografering

Fotografering i svart/hvitt nyter ny popularitet, men har alltid vært aktuelt. Hvorfor er det fortsatt så populært?

Svart/hvitt er nostalgisk og vekker minner om gamle bilder og TV-programmer. Svart/hvitt er spesielt effektivt for å bringe frem motivets former og toner. Svart/hvitt kan lage et sterkt bilde av et motiv som ville være svakere i farger.

Denne veiledningen omfatter de følgende emnene, som vil gi deg større kunnskap om fotografering i svart/hvitt.

  • Vinterlandskaper
  • Portretter
  • Bylandskaper
  • Nattfotografering
  • Bruke filtre
  • Å se i svart/hvitt
  • Ta bilder i JPEG- og RAW-format

Vinterlandskaper

Vinterlandskaper egner seg godt for fotografering i svart/hvitt. På denne tiden av året er landskapet nesten tomt for farger – ingen klare grønntoner og få gule eller røde blomster. Et snødekt landskap er nesten ensfarget. Du kan fokusere på formene til bare trær, steingjerder og bygninger. Komposisjon og kontrast blir nøkkelelementer i bildet.

Tredjedelsregelen er spesielt nyttig når du fotograferer i svart/hvitt og blikket ikke blir distrahert av farger. Tenk deg et rutenett i kamerasøkeren – to loddrette linjer og to vannrette linjer som krysser hverandre i fire punkter. Prøv å plassere hovedmotivet i et av disse krysspunktene. Denne teknikken gir en sterk komposisjon.

Et annet viktig hjelpemiddel i komposisjonen er perspektiv. Perspektivet blir tydelig hvis du tar et bilde langs en vei eller jernbanespor. Veikantene eller sporene ser ut til å møtes i midten, selv om vi vet at de er parallelle. Blikket trekkes mot linjene og inn i bildet.

Når du bør bruke svart/hvitt

Noen situasjoner passer bedre i svart/hvitt. Nedenfor finner du noen eksempler du bør vurdere.

Portretter

Portretter gjør seg svært godt i svart/hvitt. Dette er delvis fordi mange ikoniske portretter fra de siste hundre årene er i svart/hvitt, og vi er vant til denne stilen. Men det er også fordi at uten farger blir personligheten og karakteren tydeligere. Sidelys er spesielt effektivt, siden det gir større kontrast mellom høylys og skygger.


Bylandskaper

Bilder av arkitektur tas ofte i svart/hvitt for å understreke bygningenes form. Den høyere kontrasten som er mulig i svart/hvitt, egner seg bra til disse motivene. Disse bildene blir ofte tatt tidlig om morgenen, delvis for å unngå forstyrrende trafikk og mennesker, men også for å utnytte det at solen står lavt. Dette lyset kaster lange skygger og kan gi flott tekstur når det faller over grov stein eller betong. Disse bildene er godt egnet for enkelheten og klarheten i svart/hvitt.

Nattfotografering

Det er verdt å prøve nattfotografering både i svart/hvitt og farger. Den gylne gløden fra gatelys kan gi motivet liv. Teksturer og mønstre i et motiv kan også gjøre seg best i svart/hvitt.

Betydningen av farger

Når man fotograferer i svart/hvitt på filmbaserte kameraer, brukes det ofte filtre for å endre tonene i bildet. For eksempel vil gule og røde filtre absorbere blått lys, slik at himmelen ser mørkere ut på bildet.

Bruke filtre

Dette gjør ikke bare motivet mer dramatisk, det øker også kontrasten mellom himmelen og eventuelle hvite skyer. Alle EOS-kameraer og noen PowerShot-modeller, for eksempel PowerShot G1 X III, kan bruke filtre. Canon EOS-digitalkameraer har også en filtereffekt i innstillingene for bildestil Du kan velge rød, oransje eller grønn hvis du vil endre svart/hvitt-tonen for å simulere effekten av filtre. Les kameraets brukerhåndbok hvis du vil vite mer.

Å "se" i svart/hvitt

Det er ikke nødvendig å ta bildene i svart/hvitt: Du kan ta fargebilder, kopiere dem og konvertere til svart/hvitt etter at bildene er overført til datamaskinen. Men husk at et motiv som er flott i farger, ikke alltid vil fungere i svart/hvitt – og omvendt.

For eksempel lager røde blomster mot en grønn bakgrunn flott kontrast i farger. Men tar du bilde av samme motiv i svart/hvitt, vises rødt og grønt som nesten like toner av grått.

Øvelse vil lære deg å "se" i svart/hvitt, men du kan lære raskere. Som en generell regel krever bilder i svart/hvitt større kontrast enn det samme motiv ville gjøre i farger. Ta bilde av det samme motivet to ganger, én gang i farger og én gang i svart/hvitt. Du kan sammenligne de to bildene på kameraets LCD-skjerm.

Ta bilder i JPEG- og RAW-format

Du kan lagre bilder i en rekke ulike formater. Hvilket du velger, er avhengig av hva du vil gjøre med bildene.

Opptak i RAW-format anbefales for nattfotografering fordi det gir muligheter for mer justering av bildet når du bruker Canons Digital Photo Professional-programvare (DPP) enn det som er mulig med JPEG-filer. Da kan du også la støyreduksjon ved lang eksponering være slått av og heller bruke støyreduksjon i DPP.

Kameraet vil nå fjerne mye av støyen når det skriver bildet til minnekortet. Men dette tar kameraet like lang tid som den faktiske eksponeringen, så en to minutters eksponering vil ta ytterligere to minutter før du ser bildet på skjermen. Du vil ikke være i stand til å ta et nytt bilde i løpet av denne tiden.

Motiver

Nå forstår du teknikkene og trenger bare å velge belysning og motiver.

Skumringen rett etter solnedgang kan være veldig effektiv. Himmelen rundt horisonten er fortsatt lys, selv om solen ikke lenger er synlig. Når solen står lavt på himmelen, gir det mye varmere lys enn direkte sol, det er grunnen til at du ofte kan se fantastisk farger i skumringen. Lignende effekter er også synlig ved daggry, så hvis motivet er ikke i riktig posisjon for å dra nytte av skumringen, kan du prøv å stå opp tidlig og se om fotografering med solen på motsatt side er bedre.

I byer vil ofte lysene bli motivet. Eksperimenter med fotografere neonskilt, belysning og flombelyste bygninger. Ta bilder med forskjellige eksponeringer for å se alle mulige resultater. Fotografering umiddelbart etter en regnskyll dobler interessen når lys blir reflektert fra våte gater og i dammer.

Fyrverkeri gir også et flott motiv. Standardprosedyren er å angi en lang lukkerhastighet til å fange hele fyrverkeriet. Still inn kameraet til manuell modus (M), og velg en åpning mellom f/8 og f/16 og en lukkerhastighet mellom 5 og 10 sekunder. Lukkerhastigheten vil i stor grad være avhengig av hyppigheten av fyrverkeriet.

Selv om det er mulig at kameraet vil kunne bruke autofokus, er dette vanskelig i mørket, så det er best å stille objektivet til manuell (MF) og fokusere på noe samme avstand som fyrverkeri.

Alle digitalkameraer fra Canon kan produsere JPEG-filer. Disse behandles i kameraet, og alle uønskede bildedata slettes. Du kan åpne en JPEG-fil i programvaren som fulgte med Canon-kameraet, og gjøre endringer. For eksempel kan du konvertere en fargefil til svart/hvitt. Men hvis du ikke jobber med alle dataene, begrenser dette hvilke endringer du kan gjøre.

Hvis du liker å arbeide med bildene etter at de er overført til datamaskinen, er det bedre å bruke RAW-filer. All EOS-kameraer og noen PowerShot-modeller kan ta bilder i RAW-format. Disse filene inneholder alle dataene som ble registrert av kameraet, noe som gir deg flere muligheter hvis du vil redigere bildet. Du kan bruke en rød, gul eller grønn filtereffekt for å øke kontrasten, eller du kan legge til en sepia, blå eller lilla tone.