Dale-Gudbrand går heldigitalt

På Tretten i Gudbrandsdalen trilles nå offsetpressen ut til fordel for kraftige ImagePRESS-maskiner med inline ferdiggjøring. Gudbrandsdalens eneste trykkeri er klar for nok et teknologiskifte, kanskje det viktigste i den 75 år lange historien.

To kraftige ImagePRESS-maskiner

Daglig leder og tredje generasjon eier av Dale-Gudbrands trykkeri, Kjetil Pålsrud, synes det er litt vemodig at det ikke lenger vil lukte fersk trykksverte i den tradisjonsrike bedriften. Samtidig ser han at sommerens teknologiskifte er like nødvendig som de foregående har vært.

- Oppdragstypen har endret seg mye de siste årene, til stadig flere små serier med kort leveringstid. Disse oppdragene er det mye mer lønnsomt og effektivt å produsere i digitaltrykk enn i offset, så det har vært en logisk beslutning. Samtidig er det også en menneskelig side av en slik beslutning, og tidspunktet for skifte ble riktig når offsettrykkeren var positiv til å gå av med en AFP-løsning, forteller mannen som kjenner det meste av næringsliv og andre trykksakkjøpere i Gudbrandsdalen. Nå har Dale-Gudbrands trykkeri fått på plass en Canon imagePRESS C10000VP med inline fals, stift og kutt, i selskap med en Canon imagePRESS C700. Kjetil Pålsrud forteller at de valgte Canon-teknologi basert på tidligere erfaringer med både teknologi og service. – Vi ser allerede at de nye produksjonsmaskinene oppfyller forventningene våre på en god måte, sier han.

Til det beste for kundene

Teknologiskiftene har vært mange siden Kristian Paalsrud, Kjetils bestefar, startet avisa ”Dale-Gudbrand” med eget trykkeri på 1930-tallet. Det er nok å nevne overgangen fra blysats til fotosats, fra boktrykk til offset og fra tradisjonelle satssystemer til Mac og Postscript. Nå har Kjetil Pålsrud vært ansvarlig for å løfte bedriften inn i en heldigital produksjonsform, før han selv styrer mot pensjonistenes rekker.

- Her har vi alltid vært opptatt av å utnytte ny teknologi til å skape lønnsomhet og fortrinn, og vi har allerede produsert parallelt med digitaltrykk og offset i flere år. Ved å gjennomføre et heldigitalt skifte nå, blir vi i stand til å tilfredsstille kunder innenfor varehandel, foreninger og turistnæring på en enda bedre måte, konstaterer Kjetil Pålsrud, før han legger til at de beholder platesetteren og en 2-farge GTO. – Det har uansett ingen annenhåndsverdi, så da blir det kanskje litt trykksvertelukt innimellom likevel, ler han.

Investering med god lønnsomhet

Hos Dale-Gubrands trykkeri på Tretten tror de at den digitale maskinparken vil kunne håndtere rundt 80 prosent av oppdragene. Den stadig synkende andelen av større opplag vil de produsere i samarbeid med offsettrykkerier i Oslo. – Da får vi plano trykkark levert hit på et par dager og kan selv utføre ferdiggjøring her i lokalene. Det blir rimeligere enn å trykke de store opplagene selv, dessuten sparer vi rundt en million kroner i året i drifts-, service- og personalkostnader til offsetmaskinen. På bunnlinja slår dette utvilsomt positivt ut, sier mannen som har drevet trykkeri på Tretten gjennom hele livet.

– Det har vært spennende tider, og lokal tilstedeværelse og høyt servicenivå har vært et kjennetegn. Alle kjenner oss, så vi har i liten grad drevet med markedsføring, sier lederen for Dale-Gudbrands trykkeri, som nå ønsker seg yngre, offensive krefter til å overta salgs- og markedsjobben. – Det er spennende utfordringer for en som kommuniserer godt med næringslivet, har erfaring med bruk av sosiale medier og samtidig har kjennskap til grafisk design eller produksjon. Det er bare å ringe eller komme innom for en kaffekopp og en prat, oppfordrer han.

[faktaboks]

Dale-Gudbrands trykkeri

Trykkeri på Tretten i Gudbrandsdalen, etablert i 1930-årene.

Lokalt trykkeri med 4 årsverk og ca 6,5 mill kroner i årlig omsetning.

Utfører: alle typer grafiske oppdrag, hovedvekt av magasiner, bøker, flyere, rollups, i hovedsak for kunder i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Aktuell med: Erstatter offsettrykk med Canon ImagePRESS C10000VP og ImagePRESS C700, inkludert inline ferdiggjøring.

 

[bildetekster]

4075

Mange teknologigenerasjoner i produksjonshallen hos Dale-Gudbrands trykkeri på Tretten.

 

4080

Det tradisjonsrike trykkeriet på Tretten regner med å håndtere mesteparten av oppdragene med Canon imagePRESS C10000VP.

 

4090

Alle typer trykksaker leveres fra Dale-Gudbrands trykkeri til næringsliv og foreninger i Gudbrandsdalen.

 

4111

Lars Andresen og Bjørn Frantsen fra Canon er på besøk, og kan konstatere at den nye imagePRESS-maskinen er i full drift.

 

4113

Dale-Gudbrands trykkeri har produsert parallelt i digitaltrykk og offset i flere år. Nå har de tatt det digitale steget fullt ut.

 

4133

Dale-Gudbrands trykkeri valgte imagePRESS C10000VP fra Canon. Viktige kriterier var høy kapasitet på alle papirtykkelser, høy driftssikkerhet og lokal service.

 

4155

En ImagePRESS C700 er også satt i produksjon. – To maskiner gir god fleksibilitet, så langt er vi svært godt fornøyd, sier daglig leder Kjetil Pålsrud.

 

4163

Når Kjetil Pålsrud trer inn i pensjonistenes rekker, ønsker han å etterlate seg en fremtidsrettet og levedyktig grafisk bedrift. I bakgrunnen ser vi resultatet av to viktige teknologiskifter i bedriftens lange historie; en Heidelberg Cylinder og en Canon imagePRESS C10000VP.

 

4167

Lars Andresen (i midten) fra Canon har ansvaret for grafiske kunder i Hedmark. – Dale-Gudbrands trykkeri foretar smarte valg som vil styrke konkurranseevnen og lønnsomheten deres, sier Lars Andresen, her sammen med Lasse Follestad og Kjetil Pålsrud.

 

4172 / 4185

Optimistisk produksjonsteam som gleder seg til å produsere flere jobber med moderne teknologi. Fra venstre Erling Brandsæter, Lasse Follestad, Bernt Harjo og Kjetil Pålsrud.s