Storavtale mellom Bergen Kommune og Canon

Bergen Kommune og Canon Norge har inngått en 10 års tjenestebasert avtale som omfatter sikker print, scan og kopiering. Avtalen inkluderer ca. 2500 laserprintere og multifunksjonsmaskiner som skal leveres i 2020, og vil bidra til en mer effektiv dokumenthåndtering, reduserte kostnader og lavere papirforbruk.

 

Representanter fra Bergen Kommune og Canon Norge. Fra venstre: Lisbeth Skodvin, Christian Sørensen, Trygve Hide Vågene, Per Arne Hoff, Terje Wenner og Johanna Alme

Samarbeidspartner for neste tiår

I tillegg til Bergen kommune, omfattes også samarbeidskommunene Askøy, Os, Fusa, Fjell, Sund og Øygarden av avtalen, samt Bergen Vann KF, Bergen og Omland Havnevesen, Bergen Røde Kors sykehjem, Christiegården dagsenter og avlastning, Havforskningsinstituttet og NIFES. Med 2500 maskiner og over 80 millioner utskrifter i året, er det en av de største avtalene som er inngått innenfor dokumenthåndtering, print og kopiering i Norge.

Digitaliseringsdirektør Kjetil Århus i Bergen kommune forteller at kommunen har gjennomført en omfattende evalueringsprosess gjennom mer enn ett år. Leveringsevne, sikkerhet, service og kostnader er vektlagt i prosessen. Kommunen har mål om å halvere utskriftsvolumet i løpet av avtaleperioden. Etter kvalifiseringsrunden ble fem leverandører invitert til å levere tilbud.

- Papirdokumenter vil i det neste tiåret ha en funksjon. Canon har både den leveringsevnen og teknologien som er nødvendig for å oppfylle våre medarbeideres behov. Blant annet vil alle maskiner være utstyrt med automatisk rekvisitabestilling og sikker utskrift. Vi vil også utnytte funksjonalitet som bidrar til redusert papirforbruk og redusert miljøpåvirkning, sier digitaliseringsdirektør Kjetil Århus i Bergen kommune.

Forutsigbare kostnader og kvalitet

Avtalen er inngått som en tjenestebasert avtale for ti år, det vil si at både maskiner, programvare og service leveres i tråd med fastsatte kostnader, kvalitet og ytelse gjennom hele avtaletiden. Leder av Canon Business Center i Bergen, Christian Sørensen, understreker at Canon har lang erfaring med leveranser til det offentlige, og at de både har logistikk- og serviceorganisasjon til å håndtere en avtale av et slikt omfang.

- Canon har egen avdeling i Bergen, både leveranser, service og oppfølging av denne avtalen vil ha høyeste prioritet gjennom organisasjonen vår, fra våre lokale medarbeidere til hovedkontoret i Oslo, og gjennom vårt internasjonale produksjons- og logistikksystem. Vi gleder oss til å samarbeide nært med Bergen kommune, og bidra til at kommunen når sine målsettinger, også når det gjelder miljø og papirforbruk. Tilsynelatende kan det høres motsetningsfullt ut når Canon arbeider for å redusere papirforbruket, men realiteten er at Canon har vært i fremste rekke med løsninger for å digitalisere og effektivisere dokumenthåndteringen gjennom en årrekke. Det er en del av vår tilnærming til miljøutfordringene, og en klar forventning fra både offentlige og private kunder, sier Christian Sørensen.